دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد برنامه راهبردی سرمایه انسانی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

هدف:

این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یك چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(NSF) در خلال  تشكیل می دهد و بر روی استعداد و تعهد نیروی كار NSF جهت برآوردن وظایف اساسی ساخته شده است. این برنامه كه جانشین برنامه مدیریت سرمایه انسانی 2003 شده است فاكتورهای داخلی و خارجی را مشخص می كند كه برنامه ریزی سرمایه انسانی را شكل می دهد و یك چارچوب جامع برای سیاستها و شیوه ها ارائه می دهد كه راهنمایی می كند كه برای ملاقات با نیروكارمان نیاز است و NSF را قادر می سازد تا به عنوان یك سازمان برتری داشته باشد. برنامه، كه به دنبال آگاهی دادن به مدیران NSF و كارمندان مشابه است، یك روش راهبردی است و هر دو در ارتباط با مشخص كردن رقابتهای سرمایه انسانی در برابر اصول، به علاوه اینكه چگونه برتری بجوییم برای اینكه سرزنده گی و توانایی های نیروی كار NSF را در تمام ترازها بیشینه كنیم كه از اهداف پیوسته برنامه و نیروی كار متمركز بیستر و برنامه ریزی متوالی استراتژی های عملی هیئت مدیره منحصر به فرد NSF ترسیم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازمانی گسترش و توسعه یابند به خصوص استراتژی های اجرای سرمایه انسانی. برنامه به عنوان یك سند معیشت در نظر گرفته شده- كه تعبیر محیط ها و نیازها را آنگونه كه بروز می كنند تطبیق می دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF

بنیاد علوم ملی نخستین آژانس فدرال است كه علوم اساس و تحقیقات مهندسی در حدود كشف در تمام زمینه ها، و آموزش علوم و مهندسی در تمامی مراحل حمایت می كند. برای بیش از نیم قرن، سرمایه گذاریهای NSF در علوم جدید نتیجه داده است و تولید كلاس جهانی علوم و نیروی كار مهندسی را فعال ساخته است. نوع آوریهای براساس تكنولوژی را پرورش داده است و شكوفایی اقتصادی J.S. را نیرومند كرده است.

وظایف NSF

ترویج ترقی علم و پیشروی در سلامت ملی، شكوفایی، رفاه، حفظ كردن دفاع ملی (قانون NSF در 1950)

اهداف راهبردی NSF

اكتشاف: گسترش مزهای دانایی، یادگیری: پیشرفت S&E نیروی كار و سواد علمی، تحقیقات زیربنایی: مساحت تجهیزات و تأسیسات پیشرفته، نظارت: تقویت برتری در تحقیقات S&E و آموزش

فاكتورهای زیادی در موفقیت كلی NSF مؤثربوده اند اما هیچ یك بیشتر از نیروی كار كیفیت بالا نبودند. در دهه آینده در یك اقتصاد جهانی علم محور فزاینده، موفقیت پیوسته NSF و به طور غیرمستقیم دارائی های ایالات متحده، متكی به توانایی بنیاد در عمل به نگرش كامل سرمایه انسانی است.

نگرش سرمایه انسانی

جذب، گسترش و حفظ یك تمایز، نیروی كه كلاس جهانی (در سطح جهانی) كه دائماً فرا می گیرد و ظرفیت خود برای شكل دادن به آینده آژانس را گسترش می دهد و پرورش یك فرهنگ از یكپارچگی و برتری كه خلاقیت و ابتكار عمل را تشویق می كند و یك محیط زندگی كاری سلامت را ترویج می دهد.

در پشتیبانی از این دیدگاه، NSF یك سیستم مدیریت سرمایه انسانی فراگیر را ایجاد كرد كه با ارزشهای هسته ای و مركزی آژانس سازگار است و منعكس كننده وظایف و اهداف راهبردی است و در مقصود خود شفاف است و در اجرای خود منعطف است. این سیستم مدیریت سرمایه انسانی، منطبق شده و شكل گرفته با وظایف و اهداف راهبردی NSF است و شامل چهار مؤلفه می باشد:

1)برنامه ریزی، اجرا و سنجش تحقیق كرر برای مدیریت سرمایه انسانی  2) یادگیری انفرادی و سازمانی 3) زیربنای كیفیت بالا كه فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی را پشتیبانی می كند  4) مسئولیت جمعی و فردی و جوابگویی.

ارزش های هسته ای NSF

· پیش بینی     ·اختصاص دادن به برتری     ·فراگیری گسترده     · قابل توضیح و جوابگو

چارچوب كه سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF را پشتیبانی میكند (نشان داده شده در زیر) شامل این ؟؟؟ و عناصر می شود: نیروی كار، برنامه ریزی متوالی و اجرای استراتژی ها- استخدام، توسعه، نگهداری و فعالیتهای انتقالی و تقویت زیربنای سرمایه انسانی (برای مثال، پروسه های موثر سرمایه انسانی، ابزارها و تكنولوژی ها) و ارزشیابی. شكل دادن اهداف سرمایه انسانی NSF و اقدامات شامل:وظایف NSF و اهداف استراتژیك، گرداننده های داخلی و خارجی، و قضاوت ارزشیابی نیروی كار.

سرمایه انسانی در طول قرن 21

در محل كار (Workspace) قرن 21، مدیران و كارمندان در محیط كار ساخته شده توسط رقابت جهانی، صنعت متمركز بر دانش، یك نیروی كار متحرك، یك چرخه كار ، و تغییرات شتابدار تكنولوژی غرق شده اند. برنامه ریزی نیروی انسانی NSF توسط تنوع گرداننده های داخلی و خارجی شكل داده شده است.

 رقابت برای استعداد بالا: یا نوآوری براساس تكنولوژی كه رشد اقتصادی را تحریك می كند، كشورها و سازمانها شدیداً برای كاركننان به صورت اصلی و فنی تربیت یافته تلاش و رقابت می كنند. وقتی كه به دنبال پرسنل تازه كه در صف جلوی تحقیقات و آموزش علمی و مهندسی كار می كنند هستید، NSF؛ بالاترین پرداخت كننده های كمپانی های بخش خصوصی و انستیتوهای آكادمیك به خوبی دیگر آژانس های دولتی رقابت می كند. NSF با رقابت مشابه برای بهترین متبحرین در زمینه های اصلی خاص مانند مدیریت مالی، قانون و فناوری اطلاعات مواجه است. دیگر فاكتورها كه با رقابت كردن NSF به عنوان یك استخدام كننده برخورد می كند شامل این موارد است: هزینه مسكن و زندگی در منطقه واشنگتن (Washington D.C)، ادراكات خارجی ها از كار كردن در یك آژانس دولتی، دوره خدمت حرفه ای دوگانه خانواده ها و ازدواج و تعیین شغل و نشریات متعادل كردن زندگی كاری.

نیروی كار پویا: مانند یك سازمان دانش محور NSF یك نیروی تربیت شده برای مدیریت تحقیقات علمی جلودار، آموزش و هزینه های زیربنایی و پروسه بازبینی شایسته مطابق یك محیط پویا، سراسر علمی و مهندسی نیاز دارد. برای برآوردن این امر، NSF  نیروی كار خویش را برای ادغام دائمی و موقت مؤثر كاركنان سازماندهی كرده است. كاركنان دائمی NSF دانایی وسیع و عمیق را در زمینه های مخصوص به خود (علمی یا اصولی) به خوبی و مستمر برای فعالیتهای پایه گذاری شده بر تجربه های دراز مدت، مهیا می كنند. كاركنان چرخشی موقت بنیاد را با بینش های به روز در مورد مرزهای علوم و مهندسی و دیدگاههای تازه برمی انگیزند.

نیازهای اجتماعی تحقیقات علمی U.S. مادامی كه كادر كاركنان گردشی توانایی ممتاز برای NSF به حساب می آیند، چرخه پیوسته كاركنان رقابتهای منحصر به فرد برنامه ریزی سرمایه انسانی را نشان می دهد- مانند اطمینان بدون نقص گذار و انتقال دسترسی به كاركنان – مخصوصاً برای جایگاههای در تراز مدیر؛ حفظ اطلاعات حیاتی سازمان؛ و فعال كردن همانند سازی مؤثر كار. برنایه ریزی سرمایه انسانی NSF را در مواجه مناسب با تعادل كاركنان همیشه چرخشی كمك می كند.

توسعه و پیچیدگی بیشتر حجم كار: در سالهای اخیر، NSF رشد عظیمی در حجم كار خود تجربه كرده است. رشدی كه بسیار از افزایش دسترسی به كاركنان پیش افتاده است. در سالهای اخیر، پیشنهادهای ارائه شده به NSF برای اقدام رقابتی رسیدگی كردن، افزایش یافته است. تقریباً از 40% از 31917 در سال 2001 به 44598  در 2007. در طی یك دوره مشابه، كاركنان NSF 8% گسترش یافته اند. علاوه بر این پیشنهادهای ارسالی به طور فزاینده ای مربوط به رشته های مختلف علمی و چند نهادی بودند و پیچیدگی های اضافی را برای هر دوی بررسی پیشنهاد و پروسه های مدیریت بررسی معرفی كردند.

پدیدار شدن موج بازنشستگی: نیروی كار كنونی NSF كه دهه هایی از تجربه حرفه ای و دانش را مجسم داشته اند، یك پدیده در سطح ملی را بازتاب می دهند، نیروی كار مسن امروزه، ؟؟؟ حمله موج بازنشستگی baby – boom را شاهد هستیم. در نیروی كار دولتی U.S.، ضربه این موج شدید باشد. اداره اطلاعات و آمار كار تخمین زده است كه تا 0/20 ، 50% تمام كاركنان فدرال و 70% تمام مدیران رتبه بالا به بازنشستگی می رسند. در NSF 20% از تمام كاركنان دائمی تا سال 2007 به حد بازنشستگی ریدند و 39% نیز تا سال 2011 به این حد خواهند رسید.

ابتكارات سرمایه انسانی حكومت متحده : متفكر مفاهیم برنامه ریزی سرمایه انسانی و توسعه نیروی كار، دولت متحده، دربرگیرنده سیاستهای مدیریت منابع انسانی و ابتكارات است كه به دنبال عملكرد سازمانی پیش رفته می باشد. اصول كلیدی و سیاستها در دستور جلسه مدیریت رییس جمهور، ارزیابی سرمایه انسانی و چارچوب پاسخگویی كه توسط اداره مدیریت پرسنل و قانون و عملكرد و نتایج دولتی ایجاد شده است، فصل بندی شده است. مانند سازمانهای دولتی فدرال، برنامه سرمایه انسانی NSF نیز منعكس كننده این اصول و سیاستهاست، به طوریكه تضاد، نتایج جهت دار و نیروی كار سازگار را عملی می كند.

مرور كلی نیروی كاری NSF

نیروی كاری NSF با تغییرات همیشگی و ثابت توصیف می شود. مانند اجماع تغییرات همیشگی مناظر علمی، تكنولوژیهای جدید محل كار و كاركنان گردشی. در یك ساختار بی همتا، نیروی كار NSF شامل كاركنان دائمی و گردشی شامل (گردنده ها) كسانی كه به میزان چهار سال كار كرده اند مانند محققین (IPA) یا دانشمندان دیداری، مهندسین و معلم ها (VSEE) می باشد. نیروی كار NSF شامل چهار گروه اصلی كار می شوند : مدیریت، علوم و مهندسی، فنی/ اصولی و حمایتی/ اجرایی. همچنین NSF بر منابع خارجی برای كمك در برآوردن وظایفش شامل پیمانكاران، كسانی كه سرویسها و خدمات را مهیا می كنند مانند حمایت فناوری اطلاعاتی و اعضای انجمن تحقیق و آموزش U.S. كه كار NSF را با مشاركت در پروسه بررسی شایستگی NSF به خوبی تهیه مشورت توسط كمیته های مشورتی و كمیته های بازرسان پیش رفت می دهند، تكیه زده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment