دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد برنامه راهبردی سرمایه انسانی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

اهداف برنامه نیروی كار

هدف1: تعیین نیروی كار مورد نیاز بر برآوردن وظیفه NSF در یك تغییر دورنما

تمركز و توجه بر روی: شناخت پروفایل مورد نیاز نیروی كار برای NSF

 • تعیین عملكرد های مورد نیاز برای برآوردن وظیفه NSF – اكنون و درآینده
 • تعیین توانایی های لازم برای انجام وظیفه های كنونی و طرح ریزی شده
 • آزمودن حجم كار كنونی آژانس و توسعه اسناد برای آینده در ترازهای كاركنان در دسترسی و مدیریت حجم كار
 • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 • ارزیابی مهارتهای نیروی كار كنونی و روندهای آماری و تعیین هر شكاف مهارت های طرح ریزی شده به علت تغییر ماهیت كار و حجم كار NSF
 • پایش مستمر و مفصل پروفایل نیروی كار NSF به منظور تعیین نیازهای كنونی و آتی

هدف 2: استخدام موثر نیروی كار متمایر، سطح جهانی، آینده نگر و انطباق پذیر

تمركز: مشخص كردن و جذب بهترین، باهوش و بسیار خلاف در یك تنوع وسیع از زمینه ها، از پس زمینه های متنوع و برتری ها

 • به رسمیت شناختن استخدام فعالیت پیش رونده ای است كه برای حفظ و تقویت ترازهای كارمندان و توانایی ها لازم است.
 • توسعه شرح جایگاه و وظیفه كاركنان كه بیشترین استفاده از آخرین روشها و تكنولوژیها می كند و همراستا با نیازهای اجرایی NSF است.
 • طرح برای نیازهای وراثتی انجمن، هم منتظره و هم غیرمنتظره، از اتلافهای داوطلب داخلی و یا خارجی.
 • تسهیل استخدام در جهت تقویت تنوع كاركنان NSF
 • توسعه روش های استخدام كه انعطاف پذیر باشد و شامل دیدگاهها و روشهای سنتی و غیرسنتی باشد.
 • مشخص كردن، تقویت و به كاربردن انگیزه ها كه داوطلبهای با كیفیت بالا را به NSF جذب می كند، شامل: مزایای رقابتی، چگونگی تجربه كار و بالانس كار – زندگی
 • سود بردن از برند NSF (مانند NSF = كیفیت بالا در جامعه تحقیقاتی S، یك مكان مالی برای كار و یك فرصت شغلی مثبت) برای جذب داوطلبان استثنایی برای پذیرفتن جایگاههای NSF
 • تحت تأثیر قرار دادن و تقویت بلند مدت ارتباط ها با زنان فارغ التحصیل شده NSF

هدف 3: ساخت و تقویت یك نیروی كار NSF مستعد، متمایز، پرورش یافته، آینده نگر و انطباق پذیر و تسهیل استخدام از طریق فرصتهای توسعه حرفه ای و آموزش

تمركز: توسعه دادن گروه های مهارت لازم برای برتری در تمام ترازها و تمام نقش ها با تمركز جزء به جزء بر شناسایی رخنه های مهارتی.

 • تأمین رشد حرفه ای بر اساس احتیاجات وظیفه و فرصتهای آموزشی برای گروههای مورد هدف ( رهبری / هیئت رئیسه NSF مدیرها / سرپرستها، دانشمندان و مهندسان، كارمندان تكنیكی / اجرایی، كاركنان حمایتی/ اجرایی)
 • ارتباط برقرار كردن با كارمندان NSF، گزینه ها برای پیشرفت كاری و به منظور دستیابی به اهداف شخصی مطلوب در زمینه و محدوده اهداف بنیاد (مثلاً بنا نهادن مراحل مهم و یا هر كدام از جریانها به سوی اهداف كه می توانند ارزیابی شوند.)
 • اعلام كردن فرصتهای توسعه تخصصی موجود در یك سایت متمركز، خوب سازمان یافته و با دسترسی آسان
 • مهیا كردن فرصتها برای تمرین آموزش در كلاس در كار
 • برپایی آكادمی NSF به صورت یك وسیله هدایتی بین آژانس های دولتی فدرال برای توسعه حرفه ای و آموزش و كار كردن در یك طراز و سطح متعادل با استانداردهای جهانی

هدف 4: توسعه و تكمیل مؤثر پروسه ها، تكنیك ها و ابزارهای برنامه ریزی نیروی كار

تمركز: ایجاد و ساخت یك زیرساخت كارآمد و مؤثر برای برنامه ریزی نیروی كار و ارزیابی برنامه ریزی نیروی كار

 • ایجاد و برقرار كردن پروسه های برنامه ریزی نیروی كار شفاف و در محدوده آژانس همراه یك سیكل یك ساله واضح و ابزارهای كاربرد آسان برای توانا ساختن رهبران NSF جهت گرفتن تصمیمات به موقع و با آگاهی در مورد نوع، تعداد و توانایی های مورد نیاز برای جایگاههای NSF
 • ایجاد زیرساخت مؤثر جهت حمایت از فعالیتهای برنامه ریزی نیروی انسانی شامل یك پرتال IT محور با دسترسی آسان برای مهیا ساختن اطلاعات كه مربوط به گسترش سرمایه انسانی است (مثلاً توانایی ها، آماده سازی تخصصی/ رشد ورزیدگی، مسیرهای كاری) كه كاركنان و مدیران در ارزیابی حرفه و فرصتهای رشد حرفه ای استفاده می كنند.
 • كاهش زمان، تلاشها و مراحل و هزینه مورد نیاز برای تكمیل پروسه های كلیدی منابع انسانی (مثلاً زمان برای پركردن منصب های داخلی)
 • تضمین ارتباطات ممتاز بین منابع انسانی حرفه ای و مشتریان آژانس
 • تكمیل و اجرای یك سیستم ارزیابی عملكرد ممتاز كه بر دستیابی، نتایج و بازخورد عملكرد سازنده، و آدرس های معنی دار عملكردهای ضعیف هنگامی كه لازم است.
 • بهبود دادن پیوسته فعالیتهای برنامه ریزی نیروی كار ( آموزش، استخدام، حفظ و نگهداری، انتقال دانش) و زیرساخت سرمایه انسانی از طریق بازخورد و استفاده از ارزیابی و اندازه گیری های معنی دار
 • شناسایی همراستایی فعالیتهای نیروی كار NSF به دلیل اهداف استراتژیك برنامه

برنامه وراثتی و توالی NSF

تغییر در تمام سازمانها گریز ناپذیر است. در بنیاد علوم ملی، تغییر در تیم رهبری ارشد و پرسنل علمی كه به علت موفقیت نشان داده شده در استخدام رهبران علوم ملی و مهندسی جهت انتصاب یك تا چهار ساله كه كاملاً عادی است .

تقریباً 15-20% از هیئت رئیسه NSF و 16% از كاركنان S&E به صورت سالیانه به علت این كه گردش كننده بچرخد و همچنین به علت فرسایش نیرو/ بازنشستگی توسط پرسنل شغل عوض می شوند.

این برنامه متوالی پروسه های برنامه ریزی تركیبی را شرح می دهد كه آژانس برپا خواهد شد تا گردش و فرسودگی/ بازنشستگی كاركنان را به طور مؤثر و كارآمد با انتقالها برای تمام خانواده های مشاغل را مدیریت كند. این پرسنل شغل را مشخص می كند. استراتژی های هستنه ای در برنامه ریزی متوالی توسط مدیران در تمام سطوح در آژانس استفاده می شود. برنامه به عنوان یك مكمل به برنامه نیروی كار سازمان اضافه می شود كه ارزیابی هاف استخدام، توسعه و استراتژی های بازنشستگی را به خوبی پروسه های تجارتی و ابزارها كه آژانس برای عملی كردن فعالیتهای سرمایه انسانی خود استفاده می كند. مانند همه كوشش های جدید موفقیت این كوشش فقط از واگذاری كافی مدارك می تواند مطمئن باشد.

اهداف و راهبردها

فعالیتهای برنامه ریزی متوالی آژانس با دو هدف تحریك می شود.

 • اطمینان یافتن انتقال بدون نقص كاركنان، و در نتیجه مداومت عملیات فعال كند، همانند سازی سریع شغل ها را تسهیل كند و دانش سازمانی حیاتی را حفظ كند.
 • ایجاد و پرورش یك كادر از رهبران در تمام سطح ها در سازمان و در تمام خانواده های شغلی همراه با مهارتها و توانایی های لازم برای رهبری جسورانه آژانس به سوی آینده.

پیاده سازی توسط سه استراتژی مركزی هدایت می شود:

 • انجام یك پروسه انتقال مؤثر: تدارك و اجرای پروسه های انتقال كاركنان – پیش بینی هر دو امكان برای مناصب موقتی و استخدام رهبران تازه و نقش های تعیین شده و مسئولیت پذیری ها و بهترین تجربه تایم لاین ها است.
 • پشتیبانی یك برنامه توسعه رهبری: پهن كردن و عمیق كردن كادر رهبری آژانس در تمام خانواده های شاغل NSF از طریق پیاده سازی یك برنامه توسعه رهبری جامع.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment