دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– روش تحلیل همبستگی

برای صحت و دقت بیشتر برآورد فروش معمولاَ از روش‌های آماری استفاده می‌گردد. در واقع رویهمرفته نظرات شخصی در این روش‌ها حذف شده، وبرآورد فروش كلاَ بر مبنای روشهای آماری انجام می گیرد. در بیشتر موارد ارقام وآمار موجود برای مطالعه و بررسی ارتباطی كه بین فعالیت‌های مؤسسات و شركتها و صنایع مختلف وجود دارد كفایت كرده، و می‌توان از آنها برای پیش‌بینی نسبتاَ دقیق وضع فعالیتهای مذكور درآینده استفاده نمود. افراد ورزیده و متخصص می توانند ارتباط بین عوامل مربوطه را تعیین كرده و با تقریب بسیاركمی، فروش آتی شركت مؤسسه را پیش‌بینی نمایند. روش همبستگی كه ارتباط بین دو یا چند عامل را محاسبه میكند ، روش پذیرفته‌ای جهت پیش‌بینی فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آماردان می‌تواند بین فروش مؤسسه خود و یك عامل اقتصادی موثر در خارج از موسسه ، كه آمار مربوط به آن انتشارمی‌یابد، ارتباط ایجاد كند. فی‌المثل اگر فعالیت شركت در زمینه امور ساختمانی از قبیل تولید آجر، وان، دستشوئی ومانند آن باشد آماردان می‌تواند منطقاً فرض كند كه ارتباط‌ای بین فروش شركت وجوازهای ساختمانی وجود دارد. می‌توان با تحلیل همبستگی، صحت این فرض را موردبررسی قرار داد.

درمورد یاد شده به احتمال قوی آماردان ، ارتباط نزدیك بین فروش شركت و جوازهای صادرده ساختمانی را ملاحظه كرده و به این ترتیب شاخص با ارزشی جهت پیش‌بینی فروش محصول مؤسسه بدست خواهد آورد. احتمالاَ اگر به جای مبلغ فروش ارتباط بین تعداد ب مقدار فروش با جوازهای صادره مقایسه شود، همبستگی بین این دو، گویاتر ونزدیكتربه چشم خواهد خورد. فی‌المثل اگر تعداد یا مقدار فروش محصول رابا سطح زیربنا جوازهای ساختمانی صادره مقایسه كند، متوجه خواهد شد كه ارتباط بسیار نزدیكی بین آن دو وجود دارد.

مضافاَ به احتمال زیاد آماردان پی خواهد برد كه چون فروش محصول موسسه، تا حدودی با فاصله معینی پی ز اعطای جواز ساختمان، صورت می‌گیرد لذا تعداد جوازهای ساختمانی صادره، شاخص خوبی از لحاظ برآورد فروش محصول مؤسسه محسوب خواهد شد. در نتیجه ، خاصه در كوتواه مدت، برای برآورد فروش محصول مؤسسه نیازی به پیش بینی فعالیت‌های ساختمانی نخواهد بود.

اگر تغییرات فروش محصول مؤسسه همزمان با تغییرات صدور جواز ساختمانی صورت گیرد امتیاز پیش گفته ازدست خواهد رفت. در این شرایط استفاده از شاخص صدور جوازساختمانی صورت گیرد امتیاز پیش‌ گفته از دست خواهد رفت. در این شرایط استفاده از شاخص صدور جواز ساختمانی هنگامی مفید واقع خواهد شد كه روشی برای پیش بینی تغییرات آن، در دست باشد. این كار شاید مستلزم آن است كه فعالیت‌های ساختمانی با عامل دیگری كه به سهولت قابل پیش‌بینی است همبسته گردد.

مثال فوق نشان می‌دهد می توان از طریق مطالعه و تحلیل وبررسی بین فروش مؤسسه وعوامل اقتصادی خارجی كه آمار آن انتشارمی‌یابد.

ارتباط برقرار كرد. پس از برقراری ارتباط، درحقیقت پایه پیش بینی فروش محصول مؤسسه ریخته می‌شود.

برای تبیین بیشتر موضوع مثل دیگری ارائه می گردد. طبق بررسیها معلوم گردیده ، كه بین فروش محصول مؤسسه ریخته می‌شود.

برای تبیین بیشتر موضوع مثال دیگری ارائه می‌گردد. طبق بررسیها معلوم گردیده ، كه بین فروشگاه‌های بزرگ و هزینه‌های مصرفی شخصی، ارتباط وجود دارد. باین ترتیب اگر اماردان بتواند هزینه‌های مصرفی شخصی را برای یك دوره آتی برآورد كند قادر خواهد بود كل فروش فروشگاه‌های بزرگ را تخمین بزند و سپس سهم شركت خود را ازفروش مذكور برآورد نماید. برای این برآورد باید ارقام و سابقه مربوط به ارتباط بین فروش مؤسسه و كل فروش فروشگاه‌های بزرگ مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

می‌توان با گسترش مطالعه، دقت ارتباط های مذكور را بیشتر كرد. فی‌المثل می شود ارتباط بین هزینه مصرفی شخصی و فروش را در مناطق مختلف تعیین نمود. در كشورهای غربی معمولاَ آمار و اطلاعات مربوطه برحسب مناطق ، توسط اطاق‌های بازرگانی منتشر می شود. اگر این آمار و اطلاعات در كشور ما نیز موجود باشد به سادگی می‌توان محاسبات لازم را انجام داد.

نیاز به متخصص

تحلیل همبستگی یك كار فنی است. در نتیجه برای حصول نتایج منطقی و قابل قبول، باید از متخصص استفاده كرد. برای ارزیابی روندهای اتی ، تحلیل‌گر می‌بایست دلایل و منطق شیوه والگوی عملكرد گذشته را درك نماید. بسیاری از جزئیات از جمله امكانات و ظرفیت تولید وعرضه كالا توسط مؤسسه، روند قیمت محصولات آن، فعالیت‌های تبلیغاتی برای گسترش فروش مؤسسه ، خلق وخوی مشتریان و نوع وحدود رقابت سایر مؤسسات را باید مورد توجه قرار داد.

– كمك های بصری

معمولاَ برای ارائه ارتباط موجود بین فروش مؤسسه وعوامل اقتصادی خارجی، نمودارهائی به عنوان گواهی بصری توسط آماردانان ارائه می شود.

این نمودارها در تحلیل‌های آماری نیز مورد استاده قرار می‌گیرد.

فی‌المثل احتمالاَ برای نمایش ارتباط‌های پیش گفته از نمودار استفاده خواهد شد. می‌توان ازنمودار پراكندگی ، برای نمایش وضع فروش در دوره‌های قبل و روند آتی آن، استفاده كرد.

تهیه نمودارهائی كه فروش مؤسسه در آن با شاخص عمومی خاصی مقایسه می‌گردد عمومیت یافته است. فی‌المثل می‌توان شاخص فروش چند سال گذشته را در نموداری باشاخص درآمد سرانه طی همان سال‌ها، مقایسه نمود.

به این ترتیب به سهولت می‌شود دریافت كه آیا روند تغییرات درآمد سرانه با روند تغییرات فروش مؤسسه هم‌زمان بودهن یا خیر؟ گاه در بعضی موارد ملاحظه خواهد شد كه براثر تغییر درآمد سرانه در جهت بالا ویا پائین‏، مدتی قبل یا بعد، روند فروش، همان جهت را دنبال خواهد كرد.

اگر تغییر روند فروش با فاصله زمانی و پس از تغییر روند درآمد سرانه انجام گیرد. این ارتباط كمك با ارزشی برای پیش‌بینی فروش در اختیارخواهد گذارد. ولی اگر تغییرات فروش هم‌زمان با تغییرات درآمد سرانه انجام گیرد دراین صورت لامز خواهد بود كه شركت برای برآورد فروش محصول خود، تغییرات آتی درآمد سرانه را پیش‌بینی نماید.

مضافاَ چون فروش محصولات مختلف ارتباط متفاوتی با شاخص عمومی اقتضاد ودر این مورد درآمد سرانه دارد، بهتر آنستكه علاوه بر كار فروش مؤسسه ، هر یك از محصولات مؤسسه بطور جداگانه ، با شاخص نامبرده مورد مقایسه قرار گیرد.

استفاده از تحلیل همبستگی در همه موارد میسر نمی‌باشد. این روش بسیار فنی بوده و انجام آن نیاز به متخصص دارد. گاه چنین افرادی در دسترس نبوده و یا هزینه مربوطه از نقطه نظر مؤسسه قابل توجیه نیست. معمولاَ مؤسسات بزرگ این افراد را استخدام می كنند.

ولی مؤسسات كوچك چنین افرادی را در اختیارندارند. مضافاَ برای تشخیص و تعیین همبستگیبین دو یا چند عامل، نیاز به مطالعه و بررسی مفصل می باشد، و این مطالعه پیوسته باید ادامه یابد، این كار نیاز به یك و اغلب اوقات تعداد زیادتری متخصص دارد.

این خطر نیز وجود دارد اتكای پیش از حد، به فروش آماری ایجاد شود. در این صورت امتیاز حاصل از ارزیابی و داوری مستقل رویدادها،توسط مدیران مجرب از دست خواهد رفت. بهرحال تحلیل همبستگی به عنوان مكمل داوری‌های شخصی روش بسیار ارزشمندی است.

9- روش تحلیل روند

در اغلب مواقع تحلیل روند همعرض با تحلیل همبستگی انجام میگیرد. ولی بهرتقدیر می‌توان از هریك بطور جداگانه ومستقل استفاده كرد.

سه عامل اساسی بر الگوی فروش هر مؤسسه تاثیر می‌گذارد:

1- روندهای رشد بلند مدت

2- نوسانات دورانی اقتصاد

3- نوسانات فصلی

اگر تغییرات غیرعادی حاصل از جنگ، اعتصاب، سیل، خشكسالی، تدابیر دولت و مانند آن نمی‌بود تاثیر عوامل مذكور در فوق باز بیشتر محصوص می‌شد.

بهرحال در بعضی صنایع از قبیل برق، گاز، آب الگو فروش به حدی روشن است كه از طریق مطالعات آماری می‌توان تاثیر سه عامل مورد گفتگو در فوق را بر مقدار فروش به خوبی مشخص كرد. باین ترتیب هر یك از عوامل مذكوربرآورد شده، و روندهای مختلف به آینده گسترش داده خواهد شد و به عنوان پایه پیش‌بینی مقدار فروش، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بهر تقدیردر بیشتر صنایع، تتحلیل‌هائی ازنوع فوق فقط در برنامه‌ریزی بلند مدت مفید واقع میشود زیرا نتایج حاصله ازنقطه نظر پیش بینی‌های كوتاه مدت عملیاتی،از صحت كافی برخوردار نیست.

مؤسساتی از قبیل شركت‌هایگاز، برق آب واتوبوسرانی می‌توانند با مطالعه عواملی مانند جمعتی مشتریان هزینه ودرآمد بطور جداگانه‌ یا در ارتباط با یكدیگر روند فروش آتی را تعیین كنند. چون تغییرات جمعیت بر فروش هر مؤسسه تاثیر می‌گذارد لذا مطالعه روند جمعیت در حوزه فروش مؤسسه از اهمیت ودقت بسیاربرخوردار می‌‌گردد. ولی باید توجه داشت كه تغییرات جمعیت به تنهائی بر مصرف و درآمد تاثیر نمی‌گذارد.

در اینمورد مطالعه وتحلیل تغییرات عادات مشتریان نیز ضروری است.

در این ارتباط مسائلی از قبیل تغییرات نرخ‌ها ، نوسانات فصلی واثرات تبلیغات از ملاحظات مهم محسوب می‌گردد. باین ترتیب گرچه می‌توان عاملجمعیت یا تغییرات فصلی را جداگانه پیش‌بینیكرد ولی چون این دو، ارتباط بسیار نزدیكی باهم دارند، باید ارتباط آنها باهم نیزمورد مطالعه قرار گیرد.

شركت هائی از قبیل برق، آب گاز اتوبوسرانی ( موسساتی كه خدمات آن مورد مصرف عامه است) معمولاَ فروش چند سال – اغلب پنج سال – را پیش‌بینی وبرآورد می‌كنند. ولی بهرحال پیشبینی های مذكور حداقل سالی یكبار مورد وارسی وتجدید نظر قرار می‌گیرد. اگرتغییر شرایط ایجاد كند وارسی پیش‌بینی‌ها با فاصله كوتاهتری انجام میشود.

در این روش نیز همچون تحلیل همبستگی برای ارائه گواهی بصری از نمودار استفاده می‌گردد. دراینجا تاكید می شود كه تحلیل‌های آماری، به تنهایی احتمالاَ بهترین پیش‌بینی‌ها را در اختیارنخواهد گذارد اما بهر صورت نقش مهمی در پیش‌بینی داراست وتوام با نظرات مدیران مجرب بهترین نتایج را حاصل خواهد كرد.

10- روش تحلیل‌ صنعت

در روش تحلیل صنعت، كوشش می‌شود كه ارتباط‌ای بین كل فروش صنت مربوطه وفروش مؤسسه مورد نظر ایجاد گردد. این ارتباط به صورت درصدی كه مؤسسه ازكل بازار فروش به خود اختصاص می دهد، بیان می‌شود.

این روش اغلب در صنابع اتومبیل سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای استفاده از این روش ابتدا باید آمار رشد كل صنت مربوطه بررسی و تحلیل شود. سپس كل فروش صنعت طی دوره بودجه پیش‌بینی گردد.

آنگاه الگویرشد مؤسسه مورد نظر با الگوی رشد كل صنعت مربوط مقایسه شود. باید دید در صد فروش كل صنعت مربوط مقایسه شود. باید دید درصد فروش مؤسسه نسبت به فروش كل صنعت مربوط مقایسه شود. باید دید درصد فروش مؤسسه نسبت به فروش كل صنعت چه بوده است؟ پس از پاسخ به سؤالات فوق درصد سهم مؤسسه از بازار فروش صنعت مربوطه، در دوره بودجه برآورد خواهد شد. حاصل‌ضرب درصد تعیین شده در پیش‌بینی فروش كل صنعت، رقم پیش‌ینی فروش مؤسسه را بدست می‌دهد.

روش مذكور تا وقتی قابل اعمال است كه بتوان كل فروش صنعت مربوطه ودرصد سهم مؤسسه از فروش یاد شده را، طی دوره بودجه برآؤرد كرد.

برآورد دو عامل فوق دشوار است. بهرحال باتوجه به آمار و اطلاعات منتشره در‌باره صنایع مختلف،پیش‌بینی مقدار فروش كل صنعت چندان دشوار نخواهد بود ولی برآورد سهم مؤسسه از كل بازار فروش با مشكل روبرو بوده ودشوارتراست.اگر طی سال‌های گذشته روند مشخصی بوجود آمده باشد و مؤسسه درصد معینی از بازارحفظ كرده ویا به تدریج سهم خود را افزایش یا كاهش داده باشد امكان برآورد سهم آتی‌آن از بازار، نسبتاَ آسان خواهد بود. البته مشروط برآنكه سایر عوامل، بطور قابل قبولی ثابت باقی بماند.

چنانچه سهم مؤسسه ازبازارفروشدر دوره‌های مختلف متفاوت بوده باشد در آن صورت تحلیل صنعت برای پیش‌بینی فروش مؤسسه غیر قابل اتكاء بوده و به نتایج زیان منجر می‌گردد.

حجم تبلیغات، سلیقه مشتریان وپذیرش محصولات ، كیفیت محصولات، قیمت‌های فروش و استراتژی مؤسسه در رقابت‌ با سایر مؤسسات از جمله عوامل مهم موثر بر تعیین سهم مؤسسه از بازار فروش است.

موسسه یا شركت وقتی می‌تواند از روش مورد بحث استفاده كند كه به حد كافی بزرگ بوده وتصور تخصیص سهمی از بازار فروش به آن، قابل قبول باشد، مضافاَ باید بتواند ضعف مربوطه را كاملاَ ارزیابی كرده و شرایط اقتصادی و سایر عوامل موثر استفاده كند كه به حد كافی بزرگ بوده و تصور تخصیص سهمی از بازار فروش به آن، قابل قبول باشد، مضافاَ باید بتواند صنعت مربوطه را كاملاَ ارزیابی كرده و شرایط اقتصادی و سایر عوامل موثر بر تقاضا را پیش‌بینی نماید.

– تركیب روش‌های مختلف

گو اینكه هر یك از روش‌هائی كه تاكنون مورد بحث‌ قرارگرفته جداگانه و مستقلاَ قابل استفاده است اما شیوه مطلوب برای پیش‌بینی دقیق، استفاده ازكلیه یا تعدادی از روش‌های پیش‌گفته باهم است. پس اگر در موسسه‌ای امكان آن فراهم باشد،باید پیش‌بینی‌های مربوطه با استفاده از روش‌های آماری ،نظرات مدیران، نظرات فروشندگان وتحلیل صنعت انجام گیرد. به این ترتیب نتیجه حاصله از هر روش با نتیجه حاصله از روش‌های دیگر مقایسه و كنترل شده و سرانجام پس از تحلیل‌های انتقادی ، رقم پیش‌بینی نهائی تعیین می‌گردد.

شاید احتمالاَ هیچ مؤسسه‌ای پیش‌بینی‌های خود را صرفاَ مبتنی بر یك روش خاص انجام ندهد. معمولاَ برآوردها با تركیب روش‌های مختلف با یكدیگر صورت می‌گیرد. باین ترتیب ضمن پرهیز از ضعف ها و محدودیت‌های روشهای گوناگون ، از امتیازهای آنان استفاده می‌شود.

خاصه برای پیش‌بینی‌های بلند مدت ، استفاده از روشهای مختلف با یكدیگر صورت می‌گیرد. با این ترتیب ضمن پرهیز از ضعف‌ها و محدودیت‌های روشهای گوناگون، از امتیازهای آنان استفاده می‌شود.

خلاصه برای پیش‌بینی‌های بلندمدت، استفاده ازروشهای مختلف با هم سودمند است. برای پیش بینی‌های كوتاه مدت استاده از روشهای آماری وتعدیل وتكمیل آن با روش نظرات كمیته مدیران،یا نظرات فروشندگان، بهترین نتایج را حاصل می‌كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment