دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

منابع مالی

جریان نقدی حاصل عملیات ( برای دو مورد بالا ) (148/266/17)
افزایش در وامهای بانكی ( اسناد پرداختی 000/000/26
وام گیری ( بدهیهایی ) از شركت وابسته ثبت نشده 894/76
افزایش در وامها بلند مدت 729/35
سپرده گذاری در قرار داد زمین 000/235
حق داشتن سهام 200/37
منابع كلی 675/118/9
مصارف مالی :  
سرمایه گذاری در شركتها وابسته ثبت نشده 000/000/1
خرید وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات 312/710/4
افزایش در هزینه های معوقه 800/046/2
باز پرداخت بخش جاری وامهای بلند مدت 036/333
هزینه های سهام ممتاز 367/429
باز خرید سهام خزانه 750/180
كل مصارف 465/700/8

 

افزایش درپول نقد 410/418

دقت داشته باشید كه اختلاف جزئی بین این ارزش محاسبه شده و تغییر در مانده حساب نقدی 380. 418 كه نتیجه گردش مانده حساب در ترازنامه است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

3ـ توضیحات

الف) بدهیها بلند مدت :

بخش جاری بدهی ها دراز مدت                           بدهی دراز مدت

333.036                       1970                     496.489         1970

پرداخت       333.036                                 طبقه بندی مجدد 630/295

630/295       1971

بدهی جدید   35.729

                 588/236       1971

(b حق داشتن سهام

                 18 دلار       = هر سهم 01. X سهام 800/11

                 37.082      بیش از مبلغ اسمی

               200/37

(C سرمایه گذاری در شركتهای وابسته ثبت نشده :

                    000/000/1             سرمایه گذاری ابتدایی

  • ارزش خالص درآمدهای سال 1971

                   1.134.579 مانده   1971

(d اموال ، ماشین آلات و تجهیزات :

  1971 1970
مانده نهایی ، چنانچه گزارش شده 941/426/9 745/245/5
اضافه می شود . :   استهلاك انباشته 705/733

666/476/5

921/230

646/160/10

اضافه می شود :     ارزش دارایی حذف شده    
هزینه استهلاك 116/529  
كسر می شود :   تغییرات در بخش Acc 784/502  
    332/26

978/186/10

تغییرات در مانده   312/710/4

(e هزینه های معوقه

  1971 1970
مانده نهایی   چنانچه گزارش شده است 792/558/2 109/944
اضافه می شود :     استهلاك انباشته 011/586

803/144/3

894/153

003/098/1

تغییر در مانده 800/046/2  

(f هزینه های عرضه عمومی سهام

دریافتی سهام ممتاز 000/000/19
سهام ممتاز ، ارزش اسمی 000/500
پرداخت مازاد سرمایه 663/070/18
پول نقد 367/429

4ـ پاورقی شماره 7 ، هزینه معوقه

نگاه اجمالی به نكته شماره 7 نشان می دهد كه هومكس 6/1 میلیون دلار اضافی در هزینه های معوقه مختلف در سال مالی 1971 را به تعویق انداخت .

همانگونه كه اشاره شده در حدود 25 درصد درآمد پیش از مالیات ( و 65 درصد افزایش هر ساله ) بررسی بیشتری لازم است 5 تقسیم بندی ( از نكته شماره 7) و توضیحات من در ذیل نشان داده شده است .

(I حقوق انحصاری و مارك های تجاری ( 300/83 افزایش خالص در سال 1971) آیا منطقی است كه حق انحصاری بیش از 17 سال زندگی قانونی به طور اقساطی پرداخت شود ؟ (مستهلك كرد ؟ )

(ii آموزش و توسعه حرفه ای (افزایس خالص 000/343) مشخص نیست كه این دارایی ارزش آتی دیگری دارد .

(iiiتحقیق و توسعه ( افزایش خالص 000/577 ) این كار توسط SFAS2 در سال 1974 كنار گذاشته شد .

(ivهزینه های راه اندازی تولید پروژه ( افزایش خالص 000/340 ) این كار توسط SFAS2 در سال 1974 كنار گذاشته شد .

(v هزینه های كسب و تحصیل دارایی ( افزایش خالص 000/261 ) این مقدار به نظر درست می رسد ولی معمولاً به وسیله سرمایه گذاری در هزینه های دارایی های بدست آمده بكار برده می شود . نكته a در پاورقی 7 مشكل ساز می باشد .

5ـ دیگر گزارشات مالی صادر شده

(a شركت مالی وابسته

شركت شلتر برای تامین مالی غیر ترازنامه ای شركت هومكس تاسیس شد اكثریت دریافتنی ها بدون صورت حساب هستند . ایجاد یك شركت وابسته مالی به هومكس اجازه می داد تا وامهای بانكی بیشتری از طریق این واسطه بدست آورد تا آنجایی كه نسبت بدهی شركت اجازه دهد .

در انجام چنین كاری شركت وابسته مالی به شركت هومكس اجازه می داد تا به ازای بعضی از تولیداتش كه فروخته بود پول نقد بگیرد اما تولیداتی كه برای آنها خریدار پول نداده بود . طرح 15 میلیون اعتبار توسط شركت هومكس تضمین نشد .

بنابراین مسئولیت تمام ترازنامه نیست شاید فراتر از تعهدات قانونی باشد . شركت هومكس یك میلیون در شركت وابسته مالی به صورت سهام عادی سرمایه گذاری كرد هر چند كه به نظر می رسد كه این تنها یك انتقال حساب باشد چنانچه یك میلیون برای مطالباتی كه شركت وابسته خریده بود برگشت داده شد .

در 31 ژوئیه 1971 شركت شلتر تنها 171/5 پول نقد داشت .

به علاوه از آنجایی كه مطالبات در شركت وابسته صورتحساب نشده بودند سود شركت وابسته تنها به خالص بودن مطالبات است . سوال بسیار جالبی كه وجود دارد این است كه چطور شركت وابسته می تواند با 367/263 دلار در G,A با بیش از 90 درصد از دارایی آنها در دریافتنی ها صورتحساب نشده به كار خود خاتمه دهد . می توان بهره را بفهمیم اما 000/209 دلار در G,A را نه ؟ هر چند كاربرد روش ارزش ویژه ، برای تشخیص درآمد شركت به این معنی است كه تنها وسیله عملی برای تشخیص درآمد شركت به این معنی است كه تنها وسیله عملی ( مناسب ) انتقال برخی از ارقام ناخالص (درآمد و هزینه ) از گزارش درآمد شركا و جانشین كردن آنها با ارقام خالص همچنین شخص متعجب است كه چگونه شركت تابع 000/000/15 دلار بستانكاری بانك بدون پشتوانه كسب كرده .

(b ذخیره مطالبات مشكوك الوصول :

با 8/37 میلیون در حسابهای دریافتی كوتاه مدت و 2/4 میلیون دلار حساب دریافتی بلند مدت ظاهراً غیر منطقی به نظر می رسد . كه انتظار 100 درصد نرخ وصول را داشته باشیم . پس بنابراین ورشكستگی عاملی است كه مجوزی را برای تعیین ذخیره حسابهای مشكوك الوصول فراهم می كند كه ارزش مطالبات را همراه با درآمد خالص از طریق شناخت حساب هزینه بدهی تعیین می كند .

(c در آمد برای اهداف مالیاتی

گزارش درآمد نشان می دهد كه مالیات بر درآمد جاری 000/368 دلار می باشد . اگر نرخ مالیات 48 درصد بیان شود درآمد خالص گزارش شده برای اهداف مالیاتی تنها   667/766 دلار خواهد بود كه بسیار متفاو ت با میزان 9/8 میلیونی كه برای اهداف حسابداری گزارش شده است .

در آمدها و هزینه ، بهره ها و زیان ها

شرکت village  (مارس ۱۹۸۶ . شماره ۲ )

سؤالات مورد بحث

a – 1 – روش درصد تکمیلی توجیه می شود چون درآمد وقتی حاصل می شود که کار طبق قرارداد ساختمانی بلند مدت انجام شود.در نتیجه اطلاعات مرتبط تری ارائه می کند. در آمدها دریافت های نقدی واقعی یا مورد انتظار (یا معادلی ) را نشان می دهد که وجود داشته است یا در نتیجه عملیات مرکزی یا اصلی یک دوره را فراهم می سازد .

۲- شرکت village باید این قرارداد ساختمانی بلند مدت را با استفاده از روش درصد تکمیل محاسبه کند چون این روش زمانی بهتر است که برآوردهای هزینه های تکمیل و پیشرفت در جهت تکمیل به طور منطقی و مستدلی قابل اطمینان باشد.در حقیقت این موقعیت نشانگر این است که درآمد حتمی است و بدست آوردن آن غیر ممکن نیست.

b- درآمد که در هر سال برای این قرارداد ساختمانی بلند مدت مشخص می شود با استفاده از روش هزینه به هزینه تعیین می شود و در صد تکمیل به شرح زیر تعیین می شود .

مبلغ قرارداد،اولین بخش تعیین درآمد برآوردی برای هرسال است. کل هزینه های واقعی (دومین بخش تعیین کننده درآمد برآوردی برای هر سال ) کل هزینه های انجام شده از آغاز پروژه تا پایان سال جاری را نشان می دهد .

کل هزینه های برآوردی ( سومین بخش تعیین کننده درآمد برآوردی برای هر سال ) از مبلغ قرارداد برای رسیدن به درآمد برآوردی کم می شود .کل هزینه های برآوردی شامل هزینه های واقعی تا این تاریخ و هزینه های برآوردی برای تکمیل قرارداد می شود و معمولاً هر سال تغییر می کند .

درآمدی که در اولین سال مشخص می شود درصد هزینه های واقعی تا این تاریخ است به کل هزینه های برآوردی ضربدر کل درآمد تعیین شده است . درآمدی که در سال دوم (سوم) مشخص می شود درصد هزینه های واقعی تا این تاریخ به کل هزینه های برآوردی ضربدر کل درآمد براوردی است که کمتر از درآمدی است که در سال اول(اول و دوم ) مشخص شده است .

C – پیشرفت صورت حساب های فرستاده شده و وصولات در این صورت حسابها بر دزآمد تعیین شده در هر سال این قرارداد بلند مدت تأثیر نمی گذلرد.

شناخت درآمد ( نوامبر 1974.شماره 4)

a -1- اکثر شرکتهای تجاری و بازرگانی که محصولات ساخته شده معامله می کنند درآمد را در نقطه فروش می شناسد . این *نقطه اغلب به عنوان لحظه و زمانی است که مالکیت به طور قانونی از فروشنده به خریدار می رسد . در نقطه فروش، میزان درآمد مورد بررسی قرار می گیرد .با توجه به تئوری حسابداری محاسبه درآمد در نقطه فروش به قرار زیر است:

  • این یک رویداد قابل تشخیص است ( چنانکه تناقض با مفهوم تسریع و شتاب است )
  • فروشنده این بخش از معامله خود را کامل کرده است . یعنی درآمد با انتقال مالکیت بدست می آید وقتی کالا تحویل داده می شود .
  • تشخیص درآمد زمانی صورت می گیرد که دارایی های نقدی یا تقریباً نقدی دریافت شده است . ونقدینگی که در دارایی ها وجود دارد باعث کسب درآمد نمی شود تا زمانیکه دارایی ها نزدیک به پول یا پول نقد دریافت شود.

هزینه با این نتیجه به تعویق افتاده است که بتوان درآمد خالص را ارزیابی کرد .

2- برای شرکتهای خدماتی شناسایی درآمدها **** مراحل درآمد را تخمین میزند. تعیین درآمد برای اهداف حسابداری در طول دوره ای است که خدمات ارائه می گردد . گرچه از لحاظ تئوری درآمد زمانی افزایش می یابد که خدمات صورت می گیرد . اما بنا به دلایل عملی درآمد معمولاً به طورمتناوب ودوره های خاص اتفاق می افتد . از لحاظ تئوری درآمد به طور مناسب در دوره حسابداری شناخته و تعیین می شود فعالیتهای تولیدی در دوره بعد مثلاً در نقطه فروش رخ دهد . رایج ترین موقعیت زمانی که درآمد تعیین می شود وقتی تولید از طریق کاربرد روش حسابداری درصد تکمیل برای قراردادهای ساختمانی بلند مدت بوده است صورت گیرد طبق این روش درآمد بر اساس درجه عملکرد قرارداد تا این تاریخ تخمین زده می شود و بعنوان در آمد حاصله در دوره ای که در آن فعالیت تولیدی رخ داده ثبت می شود .

موقعیت مشابهی وجود دارد جایی که کاربرد مفهوم تعویق به تشخیص درآمد رخ می دهد وقتی ارزش های افزوده از رشد طبیعی یا فرآیند قدیمی بوجود می آید در مبانی اقتصادی ،افزایش در ارزش موجودی باعث افزایش درآمد می شود.

شناخت و تعیین درآمد با مفهوم افزایش نتیجه معاملات گزارش شده و به ثبت رسیده نیست امّا با فرایند انجام ارزیابی های مقایسه ای موجودی انجام می شود. مثال های کاربرد مفهوم افزایش شامل مشروبات الکلی و شراب های خاص ، رشد الوار و پرورش دام می شود .

درآمد گاهی در تکمیل عمل تولید یا بعد از نقطه فروش مشخص می شود . شناخت درآمد در هنگام تکمیل تنها در صورتی توصیه می شود که شرایط خاص وجود داشته باشد .

شرایط لازم شرایطی است که باید بازار نسبتاً ثابتی برای محصول وجود داشته باشد و هزینه های بازار یابی باید جزئی باشد و واحد ها باید هماهنگ باشد . سه شرط لازم اغلب به جز در مورد فلزات گرانبهای خاص و محصولات کشاورزی وجود ندارد . در این شرایط برایتعیین درآمد نقطه ی تکمیل مناسب در نظر گرفته شده است .

در موقعیت های نادر به تعویق انداختن تعیین درآمد تا زمان بعد از فروش لازم است .شرایط غیر معمول باعث به تعویق افتادن تشخیص درآمد می شود. زیرا درجه ی میل تئوری در تشخیص درآمد قابل قبول در همان مراحل اولیه امکان پذیر است یک موقعیتی که تعویق افتادن تشخیص درآمد را توجیه می کند زمانی است که در جمع آوری نهایی در یافتی ها شک اساسی وجود دارد .

کوپن قابل معامله بونانزا (ماده می 1970 – شماره 2 )

درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی است که یک مؤسسه کالا یا خدمات را برای دیگری تهیه می کند . برای تضمین تشخیص درآمد فرایند کسب درآمد باید کامل شده و باید تشخیص داده شوند.

یعنی تغییر در دارایی بایستی قابل سنجش و ارزیابی باشد . معمولاً معامله و تبادل را با گروهی خارج از مؤسسه را در بر می گیرد . شرایط و ضوابط معامله ممکن است طبق عمل کرد قانون ، طبق قوانین تجاری تعیین شده مشخص شود یا در یک قرار داد تصریح می شود .

رویدادهایی که باعث تشخیص درآمد می شود عبارتند از :تکمیل فروش ، انجام خدمات پیشرفت پروژه ساختاری بلند مدت مانند کشتی سازی و تولید کالاهای استاندارد قابل معامله ( مثل فلزات گرانبها یا محصول کشاورزی ) که بازار فروش فوری دارد و ارزش بازاری قابل تشخیص داشته و نیاز به هزینه های بازار یابی کمی دارد . گذر زمان نیز رویدادی است که تشخیص درآمد هایی همچون در مورد بهره یا درآمد اجاره را مشخص می کند از نقطه نظر عملی باید در اندازه گیری درآمد اطمینان حاصل شود . مشکلات اندازه گیری ممکن است در برآورد درجه تکمیل یک قرارداد ، ارزش خالص دریافتی ها یا ارزش دارایی غیر پولی دریافت شده در معامله ی یک کالا ایجاد می شود .

در بعضی مواد در حالی که درآمد به آسانی قابل اندازه گیری است اما برآورد هزینه های مربوطه غیر ممکن است که در چنین شرایطی تشخیص درآمد باید به تعویق افتد تا فرایند تطبیق کامل شود.

b- بونانزا در حقیقت یک شرکت بازرگانی است که وجوه نقد را جمع آوری می کند تا در تولید کالا ها پیشرفت کند علاوه بر این چون اطلاعات نشان می دهد که حدود پنج درصد از اجناس فروخته شده هرگز بازخرید نخواهد شد و این خود باعث ایجاد درآمد میشود مگر اینکه این اجناس مالکیت داشته باشند . درآمد های بونانزا از این دو منبع بعنوان یکی از مبناهای اصلی شناخته می شود اول همه درآمد ها زمانی که اجناس فروخته شد می تواند تشخیص داده شود دوم مبلغ های وصول شده پس از فروش اجناس باید در راه پیشرفت بکار گرفته شود تا این که تاجران دوباره قابل به خرید اجناس و جایگزین کردن آنها باشند .بعضی درآمدها در زمان فروش اجناس تشخیص داده می شوند و مانده در زمان بازخرید شناخته می شود این شیوه برای تقریباً پنج درصد از کل اجناس است که هرگز باز خرید نخواهد شد. تغییر این مبنا تشخیص درآمد را از کالا هایی که هرگز بازخرید ندارند جدا می سازد .

هزینه اصلی بهای کالا باید با درآمد تطابق داده شوند اگر تمام درآمد زمان فروش کالا تشخیص داده شوند در نظر گرفتن هزینه ی تعهدات آتی برای باز پرداختها لازم است در چنین موردی وقتی بازخرید اجناس و صدور حق العمل مربوطه صورت می گیرد هزینه های حق العمل به حساب بدهی معوقه اضافه می شود . بعبارت دیگر اگر فروش اجناس بعنوان پیشرفت تلقی شود درآمد معوقه تشخیص داده خواهد شد و هزینه حق العمل صدور با توجه به درآمد در زمان باز خرید تشخیص داده خواهد شد .

برآورد و تخمین معقول در درآمد بسیار سخت است . در درجه اول تخمین بهای آینده حق العمل ضروری است و در درجه دوم لازم است که تخمین مناسبی از درآمد با توجه به حق العمل و خسارت های وارده قبلی صورت گیرد . این اطمینان واقعی است که همه اجناس فروخته نخواهد شد و نهایتاً برای بازخرید ارائه خواهند شد عامل هایی چون تعداد اجناس لازم برای پر کردن صورت حساب ، انواع مشتریانی که اجناس را دریافت می کنند و سهولت تغییر صورت حساب و فهرست اجناس بر روی مناسب بودن اجناس برای بازخرید اثر خواهد گذاشت. اختلاف بین پنج درصد تخمین اولیه و تناسب واقعی اجناس بازخرید شده روی افزایش بدهی ها تأثیر خواهد گذاشت .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment