دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

هچ راه ساده ای برای تشخیص ضرر وجود ندارد زیرا فهمیدن اینكه آیا یك هزینه یك ضرر است باید اغلب بسته به نظر افراد دارد . تمایز حسابداری بین دارایی هزینه ، ضرر و تعدیل حساب دوره قبلی راه مشخصی نیست . برای مثال هزینه معمولاً اختیاری برنامه ریزی شده است و به عنوان وسیله ای در تولید درآمد به كاربرده می شود . اما ضرر ، میزان خدماتی كه به اتمام رسیده و به صورت غیر عادی و غیر لازم ضروری فرض میشود . كه احتمالاً دوباره تكرار نمی شوند و معمولاً در طرح جریان درآمدزایی مستقیماً مورد بررسی قرار نمی گیرند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  1. شركت بیلدكیك

بهترین تصور از هزینه های Sample display houses مصرف آنها بیش از یك دوره است :

Sample display houses دارایی هستند زیرا انها امتیازات خدمات آینده یا مزایای اقتصادی را معرفی می كنند . بر طبق مفهوم تطابق هزینه های خدمات هنگامی كه سود حاصل می شود باید مستهلك شود بنابراین هزنه های Sample display houses باید با درآمد حاصل از فروش خانه ها مطابقت داشته باشد درآمدی كه بیش از یك دوره مالی قابل دریافت باشد . زمانی كه Sample display houses ( نمونه خانه ها ) برای 7-3 سال به معرض نمایش در می آیند شركت Kwik-Bild ظاهراً انتظار دارد كه از نمایش آنها احداقل در طول آن دوره سود ببرد . انتخاب صرف هزینه های Sample display houses در دوره ای كه در آن مخارج ایجا د می شود در درجه اول براساس اصول محافظه كاری است ، این هزینه ها ، جزیی از ماهیت تبلیغاتی است . هزینه ها تبلیغات اغلب به عنوان هزینه های دوره ای تلقی می شوند كه در آن هزینه ها به علت قطعیت در مشخص كردن دوره زمانی كه سود دهی دارند صرف می شوند . احتمالاً هیچ تصمیمی راجع به طول عمر Sample display houses در زمانی كه آن ساخته میشود وجود ندارد . تجارب گذشته ممكن است راهنمائیهایی به منظور مشخص كردن عمر احتمالی ان فراهم نماید . یك تصمیم به منظور خراب كردن یا جایگزین كردن یك خانه احتمالاً هنگامی كه فروش آغاز می شود تا پیش برود و یا زمانی یك مدل جدید با پتانسیل بیشتر به وجود بیاید اخذ می شود . عدم قطعت نه تنها درباره عمر Sample display houses بلكه همچنین درباره اینكه آیا آن خراب و یا جایگزین شود ، وجود دارد . اگر آنجایگزین شود به جا اینكه خراب شود ، بخشی از هزینه خانه اصلی ممكن است به مدل جدید نسبت داده شوند .

D : اگر همه خانه های نیمه ساخته با قیمت یكسان فروش رود بهتر است كه هزینه های display houses براساس تعداد خانه ها نیمه ساخته كه به فروش می رود اختصاص داده شود . این تخصیص شبیه به روش استهلاك بخشها تولیدی می باشد و منجر به تطابق بین هزینه ها با درآمد می شود . از طرف دیگر اگر خانه ها نیمه ساخته كه با قیمتهای مختلفی فروخته شود شاید بهتر باشد كه هزینه ها براساس درآمدی كه از فروش كلی خانه ها به دست می آید اختصاص داده شوند . این عدم قطعیت درباره تعداد خانه ها با مدلی خاص به خاطر Sample display وجود خواهد داشت . موفقیت این روش وابسته به تخمین دقیق تعداد و قیمتی كه خانه ها نیمه ساخته فروخته می شوند ، می باشد .

هزینه استهلاك فقط زمانی ممكن است براساس عمر مفید بهتر باشد كه طول عمر مدلها با دقت بسیاری می تواند تخمین زده شود . تا براساس تعداد واحدهایی كه فروخته خواهد شد . اگر میزان فروش ساختمان و قیمت فروش به یك صورت باشد ،‌تطابق رضایت بخشی بین هزینه و درآمد ممكن است به دست آید در صورتی كه مراحل استهلاك خط مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد و هزینه سرمایه در نظر گرفته نمی شود .

شركت استرلینگ هومكس

شركت استرلینگ در سال 1967 در پاسخ به برنامه بخش مسكن و شهرسازی به نام فعالیت توسعه شناخته شد . هدف این برنامه افزایش لوازم ساختمان سازی موجود در آمریكا از طریق تكنیكهای مقرون به صرفه در امر ساخت خانه بود .

موسسات شركت استرلینگ متوجه شدند كه آنها می توانند خانه های مجزای بسیاری بسازند با قیمت و هزینه ای كه به نحو چشمگیری كمتر از قیمت خانه هایی بود كه به روشهای سنت ساخته می شد .

اولین مسئله در این باره متد شركت در تشخیص درآمد بود كه از واحدهای ساختمانی ساخته شده و تاثیر وابسته آن بر جریانهای نقدی عملیات وجود داشت. همچنین مسائل بسیار دیگری وجود داشت كه این مورد را كاملاً سود آور می ساخت

پیشنهادهایی برای كاربردهای كلاسی

1ـ مسائل مربوط به تعیین در آمد

الف ) زمان بندی تعیین درآمد .

یادداشت 3 در گزارش سالیانه شركت هومكس در سال 1971 بیان می كند كه قرار دادها عموماً حق الزحمه ای را به خاطر تكمیل و دریافت همه تائیدیه های لازم برای ساختمان در نظر می گیرند یا اینكه ان دستمزد به خاطر انجام هر مرحله خاصی كه انجام می شود در نظر گرفته می شود . علیرغم این موضوع ، گزارش مشابهی كه واحد ها ساخته و واگذار می شوند در قرار داد خاصی مشخص می شود  

به منظور بحث و گفتگو از دانشجویان خواستم تا از روی نكته جریانهای حساس (معمولاً نقطه فروش ، تحویل كالا و فاكتور به مشتر) تمركز داشته باشند . همچنین خواستم كه تحقیق كنند كه آیا شركت استرلینگ درآمد را قبل از وقوع جریانها اصلی می شناسد . نتیجه كلی آن است كه شركت هومكس درآمدهایش را از آغاز تا پایان كار متغیر است می دارد .

پس مسئله این است كه آیا در این شرایط تغییر درآمد قابل توجیه است ؟ بر خلاف كالاهایی مانند طلا كه برای آن بازار مشخصی با قیمت تعیین شده وجود دارد توانایی فروش اساسی و قیمت محصول شركت هومكس عوامل بسیاری بستگی دارد كه بعضی از آنها تحت كنترل این شركت نبودند : تخصیص بودجه دولت می توانست به راحتی قراردادها را باطل كند سیاستمداران می توانستند نامه هایی به شركت هومكس بفرستند و قراردادهای آنها را باطل و لغو نمایند . موضوع مبهم دریافت همه تائیدیه های لازم برای ساختمان می توانست حاكی این باشد كه پرداخت برای یك واحد كامل می تواند با عدم توافق روی تائیدیه ها به تعویق بیفتد .

ب) اعلام دوباره درآمدها زمانی كه صورت حساب واحدها داده می شوند :

تاثیر تعیین درآمد زمانی كه برای واحدها صورتحساب نوشته می شد به جای هنگام ساخت مهم بوده است . در آمدهای گفته شده سال 1971 توسط درآمدهایی كه صورتحساب نشده بودند كاهش یافت .

ـ درآمد ذكر شده 36.8 million

كسر می شود افزایش در مطالبات جاری (20.0) گزارش 3

مطالبات بدون صورت و واگذار شده به شركت وابسته مالی (4.7 ) گزارش 1

افزایش در مطالبات دراز مدت (3.7) گزارش 4

در آمدها اصلاح شده 8.4 million

از آنجایی كه تعیین درآمدها براساس درصد تكمیل كار مشخص می شوند لزومی ندارد كه افراد تصور كنند كه 7.2 million درآمدهای ذكر شده درست باشد . هر چند به خاطر سهولت ما این كار را انجام داده ایم . بنابراین درآمد در بخش تولید 1.2 میلیون خواهد بود و یا تفاوت بین درآمدهای فاكتور شده كلی 8.4 میلیون و درآمدهای گزارش شده 7.2 میلیونی قیمت كالاهای فروخته شده را با استفاده از ارتباط اصلی می توان چنین تخمن زد :

هزینه فروش تولیدات / تولید در آمد

=17.7/29.6

=0.6

هزینه های تجدید نظر شده فروش

درآمدهای تولیدی تجدید نظر شده =0.6

میلیون   =0.6*(1.2)=0.27

هزینه بهره ( میلیون 1.8 ) و هزینه فروش وكارها اجرایی (4.5 million) تصور می شوند كه تغییر نكند .

اختلاف اصلاحی اصلی  
4/28 4/8 8/36 درآمد كل
      هزینه و مخارج :
      هزینه فروش :
17 7/0 7/17 بخش تولید
  6/6 6/6 بخش تاسیسات
  4 4 هزینه های فروش و بخش دارایی
  8/1 8/1 هزینه سود ( نرخ بهره )
17 1/13 1/30 هزینه ها و مخارج   كلی
(4/11) (7/4) 7/6 درآمد قبل از مالیات

 

در میان اثرات در ترازنامه تشخیص تنها درآمدهای حساب شده وجود داشتند تا سودهای باقیمانده را از طریق تفاوت 11.41 میلیونی نتیجه بعد از مالیات كاهش دهند . 28.4 میلیون از صورت حساب درآمد به عنوان مقدار فاكتور نشده كسر شده است و در فهرست 17 میلیونی قرار داده می شود .

(c تخصیص سود بین بخشهای تولید و تاسیسات :

موضوعی مهمتر از بهره وری این است كه تقسیم بندی سود بین بخش تولید و تاسیس صورت گیرد . نه تنها شركت هومكس به نظر می رسد كه درآمد شركت از آغاز تا پایان متغیر است بلكه همچنین به نظر می رسد كه درصد زیادی از هزینه ها را به بخش تاسیسات تعلق می دهند . البته این بخش ،‌بخشی است كه در آن درآمدها نسبتاً دیر مشخص می شوند .

بررسی سریع سود ناخالص دو بخش ظاهراً بدبینی من بیشتر می شود :

بخش   70-31-7           71-31-7

تولید 40%                       40%

تاسیس 14%                       9%

می توان چنین بیان كرد كه محصول منحصر شركت هومكس به همان اندازه ای بود كه حاصل اختراعات فنی به دست آمده در تاسیسات بود . نظر به اینكه آن تولید نسبتاً ساده و انبوه واحدهای مجزا بود .

%40 = 482/29 /   (729/17-482/29) . 1

% 9 = 23/7       /   (6/6-23/7)   . 2

2ـ مفهوم شیوه تشخیص درآمد برای جریانها نقدی

بررسیهای زیر نشان می دهد كه چرا بررسی جریانهای وجوه نقد شركت بسیار حساس و بحرانی است ؟ قسمت 2 نشان می دهد كه جریان نقد حاصل از عملیات ، محاسبه شده است كه به كارگیری شیوه تبدیل صورتحساب درآمد (A ) یا شیوه بكارگیری سرمایه در گردش (B) منفی 17.3 میلیون است . تجزیه و تحلیل همچنین اثر شیوه شناخت درآمد را بر سرمایه در گردش نشان می دهد

سود خالص ( چنانچه گزارش شده است 6.7 MILLION میلیون

سرمایه در گردش حاصل از عملیات ( چنانچه گزارش شده است ) 5.6 میلیون

جریانهای نقد حاصل از عملیات (17.3)

(A بررسی سرمایه در گردش

مولفه های سرماه در گردش

  • 1970  

دارایی های جاری                   102/761/64                   185/140/22

بدهیهای جاری                       280/203/46                   027/134/16

سرمایه درگردش                     822/557/18                   185/006/6

تغییر در سرمایه در گردش 12,551,664

(II بررسی تغییر در سرماه درگردش

  افزایش كاهش
پول نقد                                   380/418  
سهام ممتاز دریافتی             000/000/19  
مطالبات 453/359/23  
موجودیها:    
مواد 597/446  
زمین 722/294  
هزینه های پیش پرداخت شده 765/101  
بخش جاری : 406/37  
اسناد پرداختی   000/000/26
پرداختی   420/544/1
به واسطه شذركت وابسته   894/76
هزینه پرداختی معوقه   558/344
مالیات جاری و معوقه   140/2
  323/658/42 659/106/30

(iii صورتحساب تغییرات در وضعیت مالی ( وجه نقدی به عنواكن سرمایه در گردش تریف شده است ) .

این بخش به عنوان قسمتی از گزارش مالی شركت هومكس معرفی می شود .

B . بررسی جریانهای نقدی

I : تغییر در مانده وجه نقد : 380/418

ii : جریانهای نقدی عملیات

  • شیوه صورتحساب سود و زیان

درآمد كلی :    

تعدیلات معوقه وجه نقد
  728/447/36  
ارزش ویژه ( سود خالص درآمد (579/134)  
افزایش در مطالبات s-t (453/359/22)  
افزایش در مطالبات l-t (225/684/3)  
    471/669/10

هزینه ها ومخارج كلی

تعدیلات معوقه وجه نقد
  065/217/30  
استهلاك (116/529)  
استهلاك هزینه های معوقه (117/423)  
افزایش در موجودیها 597/446  
زمین 722/294  
افزایش در هزینه های پیش پرداختی 765/101  
افزایش در حسابهای پرداختی (420/544/1)  
افزایش در هزینه های معوقه (558/344)  
پول نقد   938/209/28

مالیات بر در آمد : مالیات جاری و معوقه

تنظیمات معوقه وجه نقد
  000/378/3  
افزایش در مالیاتهای معوقه (502/511/1)  
افزایش در مالیاتهای جاری (787/140/2)  
پول نقد   (289/274)
جریانهای نقدی عملیاتی   178/266/17
شیوه سرمایه در گردش    
سرمایه در گردش عملیاتی       819/590/5
اضافه می شود :    
افزایش در مالیات پرداختی 787/140/2  
افزایش در هزینه های معوقه 588/344  
افزایش در حسابها پرداختی 420/544/1  

795/029/4

كسر می شود :    
افزایش در هزینه های پیش پرداخت شده 765/101  
افزایش در موجودیها 597/446  
زمین 722/294  
افزایش مطالبات s-t 453/359/22  
افزایش مطالبات l-t 225/684/3  

(762/886/26)

وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی   148/266/17

گزارش تغییرات در وضعیت مالی ( موجودی نقد به عنوان پول نقد تعریف شده است ) .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment