دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

هزینه اصلی بهای کالا باید با درآمد تطابق داده شوند اگر تمام درآمد زمان فروش کالا تشخیص داده شوند در نظر گرفتن هزینه ی تعهدات آتی برای باز پرداختها لازم است در چنین موردی وقتی بازخرید اجناس و صدور حق العمل مربوطه صورت می گیرد هزینه های حق العمل به حساب بدهی معوقه اضافه می شود . بعبارت دیگر اگر فروش اجناس بعنوان پیشرفت تلقی شود درآمد معوقه تشخیص داده خواهد شد و هزینه حق العمل صدور با توجه به درآمد در زمان باز خرید تشخیص داده خواهد شد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برآورد و تخمین معقول در درآمد بسیار سخت است . در درجه اول تخمین بهای آینده حق العمل ضروری است و در درجه دوم لازم است که تخمین مناسبی از درآمد با توجه به حق العمل و خسارت های وارده قبلی صورت گیرد . این اطمینان واقعی است که همه اجناس فروخته نخواهد شد و نهایتاً برای بازخرید ارائه خواهند شد عامل هایی چون تعداد اجناس لازم برای پر کردن صورت حساب ، انواع مشتریانی که اجناس را دریافت می کنند و سهولت تغییر صورت حساب و فهرست اجناس بر روی مناسب بودن اجناس برای بازخرید اثر خواهد گذاشت. اختلاف بین پنج درصد تخمین اولیه و تناسب واقعی اجناس بازخرید شده روی افزایش بدهی ها تأثیر خواهد گذاشت .

هزینه های دیگری در کنار هزینه های حق العمل وجود دارد اما آنها نسبتاً کمتر از هزینه های اولیه هستند و آنها باید بر اساس اصول معمولی حسابداری محاسبه شوند بنابراین این هزینه ها باید جزء هزینه های پرداخت شده به حساب آیند . دستمزد ها و حقوق ها باید بعنوان هزینه به حساب آیند زمانی که اتفاق می افتند کاهش قیمت، مالیات و هزینه های شبیه به این با یک روش معمولی تشخیص داده می شوند .

پ ) بر اساس همه روش های بازار طلا و نقره دارایی های اصلی این بازار ها سرمایه خواهد بود . یک نوع دارایی دیگر که مقدارش هم خیلی کم باشد ،چاپ اجناس است که منتظر فروش دلالان است . از لحاظ نوع عملیات ، موجودی ها در طبقه بندی دارایی جاری گنجانده می شود و بدهی بعنوان بدهی جاری طبقه بندی می شود . مساعده ها می توانند بعنوان بدهی جاری یا بستانکاری معوق گزارش شود .

4 – میگو سرخ کرده جنوبی

الف ) دو ملاک اولیه که قبل از تشخیص درآمد باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

  • مراحل درآمد مرتبط باید اساساً کامل شوند
  • باید ارزش های مدارک ملاحظه و معقولی از بازارهای بیرونی وجود داشته باشد اغلب لازم است که مبادله صورت گیرد معمولاً اشاره به تشخیص دارد . کاربرد این اصول چندین پیامد در دستمزد های اولیه دارد .اولین پیامد آن مربوط به زمان تشخیص دستمزدها و حقوق می باشد و دومین آنها مربوط به میزان درآمد تشخیص داده شده می باشد و این نیز به نوبه خود مربوط به ارزش دریافتی ها میباشد . روش های پیشنهادی ممکن به طریق زیر ارزیابی و شرح داده شده اند :
  • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

این روش مناسب است اگر الف) پیش بینی معقولی در مورد پایین آوردن پرداختی ها توسط بازپرداختی ها صورت گیرد .

ب) خدمات اساسی آتی در مورد امتیازها صورت گیرد اگر اسناد برای پرداخت بهره بانرخ تعیین شده به کار روند احتیاجی به تنزیل اسناد دریافتنی نیست و حق الزحمه ی انتخابی کسب نشده اولیه برابر با ۰۰۰/۲۵ خواهد بود .

2- پول نقد                                             ۰۰۰/۵       یا           ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                            ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه           ۱۶۳/۲۰                 ۱۶۳/۲۰    

این روش قابل قبول است اگر الف) احتمال بازپرداخت حق الزحمه های اولیه بسیار کم باشد

ب) میزان خدمات آینده توسعه یابد و حق انتخاب به حق انتخاب به حد اقل برسد ، یعنی عمل کرد انتخابها صورت گرفته فرض شود

  • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                            ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده               ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

*

حق الزحمه انتخابی کسب نشده                     ۱۶۳/۱۵     ۱۶۳/۱۵

آنچه که در مورد این فرضیه باید قابل توجه قرار گیرد عبارتند از الف) کاهش پرداخت ۰۰۰/۵ باز پرداخت نیست و اندازه گیری نسبتا خوبی از خدمات است که در زمان انعقاد قرار داد صورت گرفته است .ب) مقدار زیادی از خدمات باید بوسیله صاحب امتیاز در زمان آینده صورت گیرد .

  • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه انتخابی کسب شده ۰۰۰/۵

این روش با مبنای نقدی حسابداری سازگار است و برای موقعیت های مناسب که دارای خصوصیات زیر می باشند :

الف) حق الزحمه های ابتدایی قابل باز پرداخت نیستند

ب) قرارداد برای مقدار اساسی خدمات آینده ایجاد نشود

پ) وصول اسناد نا معین است بنا بر این تشخیص اسناد به عنوان دارایی تضمین نمی شود

  • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

فرضیه قابل نقد در این روش این است که یا پرداخت های کم قابل باز پرداخت باشد یا خدمات اساسی باید توسط صاحب امتیاز فبل از اینکه دستمزد پرداخته شود انجام شود همانطوری که در قسمت ۴ بیان شد وصول هر بخش اسناد دریافتنی نا معلوم است به طوریکه تشخیص در محاسبات نمی تواند بطور صحیح صورت گیرد .

  • سه روش دیگر در موازات سه روش اول فوق الذکر است به جز اینکه اسناد دریافتنی باید به ارزش اسمی خود گزارش شود . این روش ها در موقعیتهایی مناسب است که اسناد دریافتنی بهره دار باشند یا پرداخت بهره به نرخ جاری داشته باشند

ب) * بدلیل اینکه مجموع پولهای نقد اولیه ۰۰۰/۵ باید باز پرداخت شود اگر امتیاز ها درست صورت نگیرد درآمد به طور کامل بدست نمی آید تا اینکه امتیاز گیرنده شروع به عملکرد نمایند شرکت میگوی جنوب بتواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را ثبت نماید . همانطوری که در زیر آورده شده است

پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

هنگامیکه دارنده امتیاز شروع به عملیات می نماید ۰۰۰/۵ دلار بدست خواهد آمد و ثبت ریز باید صورت گیرد

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه   ۰۰۰/۵      

اگر هیچ تأخیر زمانی بین وصول ۰۰۰/۵ دلار و عملکرد مربوط به خدمات وجود نداشته باشد وصول پول نقد اولیه ۰۰۰/۵ دلار بدست می آید هنگامی که آن دریافت شود توسط حق الزحمه انتخابی اولیه که باید به صورت زیر ثبت شود

پول نقد                                                 ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                              ۸۳۷/۴                         –

حق الزحمه انتخابی کسب نشده اولیه                 ۱۶۳/۱۵             ۱۶۳/۱۵

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه             ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

بعد از اینکه شرکت این روش هارا تجربه کرد و با تعداد زیادی ازامتیازها روبرو شده باید امکان گسترش اندازهگیری ها را توسعه دهد بطوریکه ارزشهای مورد انتظار حق الزحمه انتخابی اولیه مشخص شده و ثبت گردد .

اسناد دریافتنی احتمالاً به ارزش فعلی شان ثبت می شود . مبلغی بیشتر از ۱۶۳/۱۵ که ارزش فعلی اسناد دریافتنی در حال حاضر می باشد نباید به عنوان دارایی گزارش شود بهره ۱۰ درصدی باید که هر سال اتفاق می افتد که این کار با بدهکار کردن اسناد دریافتنی و بستانکار کردن درآمد بهره صورت می گیرد حاصل وصولی ها بعنوان بدهکار پول نقد و بستانکار اسناد دریافتنی ثبت می شود.

هر سال همان طوریکه خدمات ارائه می شوند مقدار مناسبس از حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه به حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه تبدیل می شوند . از آنجایی که این پرداخت های سالیانه باز پرداخت نمی شوند درآمد حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه ممکن است در زمان وصول ۰۰۰/۴ دلار تشخیص داده شوند اما این ممکن است که باعث عدم مطابقت هزینه و درآمد شود .

هنگامی که یک انتخاب صورت می گیرد تنها دو مرحله باقی می ماند که شرکت می تواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را به طور کامل بدست آورند . اول اینکه آن باید در طول دوره پنج سال اول تحت مشاوره کارشناس باشد و دوم اینکه آن باید تا پایان هر دوره پنج ساله آینده ۰۰۰/۴ دلار وصول کند . از آنجایی که وصول خیلی مشکل نیست و اعلامیه کارشناسان محتوی مقدار زیادی خدمات دوره ای و سالیانه است آن می تواند بعنوان قسمت اصلی ۱۶۳/۱۵ دلار نگه داشته شود و بنابراین ارزش فعلی اسناد باید زمان شروع عملکرد امتیاز تشخیص داده شود از آنجایی که هیچ کوتاهی و عدم پرداختی وجود نداشته است ، وسعت تجربیات شرکت ممکن است که خیلی محدود باشد به طوریکه یک مشکل اساسی در وصول در آینده به وجود آید. در زمانی در آینده شرکت قادر به توسعه اندازه گیری احتمالات خواهد بود به طوریکه سهم بدست آمده از ارزش های فعلی اسناد ممکن است به عنوان درآمد در زمان شروع عملکرد امتیازها به حساب آید.

حق الزحمه ماهانه ۲ درصدی فروش باید به عنوان درآمد پایان هر ماه ثبت شود . این حق الزحمه مخصوص خدمات ارائه شده می باشد و باید به عنوان خدمات انجام شده تشخیص داده شود .

اگر سهم مال الاجاره حق الزحمه انتخابی اولیه ۰۰۰/۱۰ دلار ، نمایانگر ارزش فعلی دستمزدهای ماهانه دوره ده ساله باشد ، آن باید به عنوان درآمد اجاره کسب نشده ثبت شود.

این نوع معاملات ملزوماً نمایانگر فروش وسایل نیستند و تشخیص فوری اجاره کامل به عنوان درآمد که مناسب نباشد .

اگر معامله بتواند فروش کالا در نظر گرفته شود ،درآمد اجاره ۰۰۰/۱۰ دلار باید فوراً بر اساس تحویل کالا تشخیص داده شود

چون خطرات اعتباری بدون مشکل می باشند شرایطی که باید برای توجیه شناسایی فروش انجام شود

  • اگر شرکت ریسکها ی قابل ملاحظه مالکیت را حفظ کند
  • اگر به زیانهای احتمالی اهمیت داده نشود ریسکها مشکل ندارند .

این واقعیت که هیچ بخشی از اجاره ضمانت باز پرداخت فوری ندارد سؤالات اصلی این است تجهیزات در پایان ۱۰ سال دارای ارزش اساسی مجدد باشند .

آیا شرکت به صورت آزاد یا دستمزد کم تجهیزات را در پایان ۱۰ سال کسب کند و آیا شرکت مسئولیت ارائه خدمات ، تعمیر حفظ وسیله در طول دوره ده ساله یا بخشی از این دوره داشته باشد .

چون اطلاعات جواب هایی برای این سؤالات فراهم نمی سازد، پیشنهاد خاص برای روش مناسب و بهتر حسابداری برای بخش اجاره حق امتیاز اولیه داده نمی شود

شناخت هزینه (نوامبر 1975 ، شماره 3 )

بعضی هزینه ها به عنوان هزینه ها بر مبنای ارتباط مستقیم با درآمد خاص شناخته می شود این ارتباط مستقیم به عنوان علت و معلول و به عنوان اصل تطابق شناخته شده است.

روابط مستقیم علت و معلول به ندرت نشان داده می شود . اما اکثر هزینه ها ظاهراً مربوط به درآمد خاص می باشد و آنها را به عنوان هزینه هایی می شناسد که همراه با شناخت و تعیین درآمد است .

معمولاً مفهوم تطابق نیاز به این دارد که درآمد شناخته شده و هزینه های انجام شده برای تولید درآمد در دوره ای مشترک در گزارشات حسابداری ثبت شوند . تنها اگر تلاش و کوشش ارتباط مناسبی با * داشته باشد نتایج درآمد نامیده می شود و راجع به استفاده مؤثر از منابع تجاری اهمیت مفیدی دارد از این رو ***اصل تطابق شناخت ارتباط علت و معلول است که بین هزینه و درآمد وجود دارد.

مثالهایی از هزینه ها که معمولاً با ارتباط علت و معلول شناخته می شود هزینه فروش ، هزینه کالای فروخته شده و هزینه کالاهای فروخته شده **** یا خدمات ارائه شده است .

b- بعضی هزینه ها به عنوان هزینه های دوره حسابداری جاری اختصاص می یابد چون (1) وقوع آنها در طول دوره هیچ مزایای آتی ندارد (2) آنها دارایی های ثبت شده در دوره های قبلی ارزیابی می کنند که از آن هیچ سود آتی انتظار نمی رود یا متمایز نمی شود

در آمد ، عایدات

  1. آنها باید در هر سال مالی ایجاد شوند و هیچ افزایش مزایای آتی قابل انتظاری پیش نمی آید . 4. طبق ماهیت نشان آنها با درآمدهای جاری ارتباط دارند حتی اگر آنها به طور مستقیم با درآمد خاصی ارتباط نداشته باشند . 5. میزان هزینه ای كه تعویق می افتد فقط به صورت اختیاری می تواند اندازه گیری شود یا با توجه به تشخیص مزایای آتی اطمینان كمی وجود دارد و یا هر دوی انها . 6. و عدم اطمینان با توجه به اینكه آایا اختصاص دادن آنها به دوره های جاری و یا آینده برای اهداف مفید به كار خواهد آمد . بنابراین بسیاری از هزینه ها ، هزینه دوره نامیده می شود و به هزینه هایی تلق می شوند كه نه ارتباط مستقیمی با درآمد به دست آمده دارند و نه به موجب آنها مستقیماً می تواند نشان داده كه باعث افازایش سرمایه می شود . كاربرد این قانون تشخیص هزینه ها ، منجربه صرف هزینه های بسیار می شود ، در مدتی كه این هزینه ها پرداخت و یا منتهی به پرداخت می شوند . نمونه هایی از هزینه های مطرح شده به عنوان هزینه های دوره شامل حقوق كارمندان حقوق و دستمزدها ، هزینه تبلیغات ، پژوهش تحقیق و توسعه و دستمزد حسابرسان می شود .

هزینه ها را باید سرمایه ای كرد زمانی كه عنوان یك دارائی ارزیابی می شوند و انتظار می رود كه این هزینه ها در دوره های آتی سود دهی داشته باشد . .

در اینجا مسئله مهم این است كه متحمل شدن چنین هزینه هایی منجر به به دست آمدن یك دارایی شده است . اگر هزینه ای كه به بار می آید منجربه كسب درآمد ( سرمایه ای ) شده باشد كه از آن مزایا فراسویی دوره جاری انتظار نمی رود هزینه ها احتمال دارد به عنوان معیاری باشد كه در ایجاد درآمدهای دوره به اتمام رسیده است . نه تنها متحمل شدن چنین هزینه هایی باید منجر به دست آوردن یك دارایی شود كه از آن مزایای آتی به دست می آید بلكه همچنین مقدار هزینه باید با میزان قابل ملاحظه ای از واقعیت قابل اندازه گیری باشد و دلایل منطقی برای ربط دادن آن با دارایی به دست آمده وجود داشته باشد . نمونه هایی از هزینه هایی كه باید به عنوان هزینه های سرمایه ای تلقی شوند عبارتند از : هزینه كالا های موجود در پایان یك دوره مالی ، هزینه های بیمه مربوط به دوره های آتی و هزینه دستگاهها و تجهیزات .

D : در غیاب مبنای اصلی برای تخصیص هزینه داراییها با درآمد و چنانچه دارایی سودی را برای دو دوره مالی و یا بیشتر ایجاد كرده باشد ، بهای آنها باید به این دوره ها ( به عنوان یك هزینه ) به طور منطقی و برنامه ریزی شده سر شكن شود . بنابراین زمانی كه پیدا كردن یك ارتباط علت و معلولی دقیق بین درآمد و هزینه غیر عملی و یا غیر ممكن باشد ،‌اغلب فرض بر این است كه این ارتباط وجود دارد . بنابراین هزینه دارایی به روشهای خاصی به دوره های مالی ( حسابداری ) اختصاص داده می شود . روش تقسیم بندی كه به كاربرده می شود باید از نظر یك ناظر بی طرف معقول شناخته شود و باید مرتباً از دوره ای به دوره دیگر دنبال شود . نمونه هایی از تقسیم بندی ( سهمیه بندی ) دقیق و برنامه ریزی شده هزینه دارایی شامل كاهش ارزش داراییها ثابت ،‌استهلاك ، سر شكن كردن اجاره بها و بیمه

E : هزینه ها زمانی كه از یك جریان نامساعد كه از فعالیتهای به غیر از فعالیتهای معمول شركت ناشی می شوند به عنوان ضرر تلقی می شوند . نباید اقدامی به تطابق هزینه ها و درآمدی خاص نمود زیرا طبق تعریف خدمات انجام شده و ربطی به درآمد به دست آمده ندارند .

طبق تعریف ضررها از جریانات خارجی و بدی كه دوباره تكرار نمی شوند و یا در فرآیند ها تولید درآمد ضروری نیستند ، ناشی می شوند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment