دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره مزایای یورو – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

یكی از پیامدهای مطلوب اتحادیه پولی اروپا آن است كه انتظار می‌رود ایجاد این اتحادیه به افزایش جریان تجارت و سرمایه بین اتحادیه اروپا با آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب كمك نماید . كاهش مخاطرات نرخ ارز ، نرخ تورم پایین تر ، افزایش تجارت و ایجاد بازارهای كاراتر ، همگی نوید بخش منافع عمده ای برای اتحادیه اروپا می‌باشد كه بخشی از این منافع شامل آمریكای لاتین نیز می‌شود . علاوه بر این اتحادیه پولی اروپا برای موفقیت خود نیاز به «سیاستهای ساختاری مالی مناسب »از جمله اصلاح بازار نیروی كار و اصلاح مخارج عمومی‌دارد . در یك زمان طولانی تر ، این اصلاحات می‌تواند سایر كشورهای جهان و از جمله كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب را نیز منتفع سازد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

یورو و آسیا

دلار آمریكا مهمترین پول در مبادلات بازرگانی و مناسبات اقتصادی كشورهای آسیایی می‌باشد كه این امر عمدتا ناشی از جایگاه دلار در روابط اقتصادی بین المللی است . حدود 40 درصد از ذخایر ارزی جهان به كشورهای آسیایی اختصاص دارد كه بخش اعظم آن برحسب دلار است . براین اساس ، میزان بكارگیری یورو توسط كشورهای آسیایی تاحد زیادی بستگی به مقبولیت یورو در بین كشورهای جهان و جایگاه آن در اقتصاد بین المللی خواهد داشت . از سوی دیگر پیوند بین بازارهای مالی كشورهای منطقه یورو و تشكیل یك بازار بزرگ مالی كه بتواند با بازار مالی دلار رقابت نموده و در مقابل بازار مالی ین قد علم نماید . منبع جذابی برای كشورهای آسیایی بوجود
می‌آورد كه می‌توانند اعتبارات مورد نیاز خود را از آنجا تامین نمایند . همچنین تشدید رقابت بین بانكهای اروپایی موجب كاهش نرخ بهره خواهد شد كه این امر نیز بر جذابیت بازار سرمایه اتحادیه پولی اروپا برای كشورهای آسیایی خواهد افزود . اتحادیه اروپا و آسیا ، در زمینه تجارت ، شركای مهمی‌برای یكدیگر محسوب می‌شوند . در سال 1996 ارزش كالاها و خدماتی كه از كشورهای آسیایی به اتحادیه اروپا صادر گردیده بالغ بر 146 میلیارد دلار بوده كه 14 درصد از كل واردات این كشورها را تشكیل داده است . مقصد بیش از 75 درصد این صادرات ، كشورهای منطقه یورو بوده است . متقابلا كشورهای آسیایی در سال 1996 معادل 147 میلیارد دلار واردات از اتحادیه اروپا داشته اند . متوسط رشد سالانه صادرات كشورهای آسیایی به اتحادیه اروپا و واردات این كشورها از اتحادیه اروپا طی سالهای 96 – 1990 به ترتیب 8 و 16 درصد بوده است . شایان ذكر است كه سهم اتحادیه اروپا از تجارت آسیا طی دوره مذكور كاهش یافته كه این امر بیانگر كاهش اهمیت اتحادیه اروپا در تجارت كشورهای آسیایی بوده است . پیدایش اتحادیه پولی اروپا ، فرصت مناسبی را برای شركتهای آسیایی فراهم می‌نماید ، زیرا این شركتها قادر خواهند بود كه با برخورداری از زمینه رشد بالقوه ، وارد بازار بزرگی شوند كه فاقد مانع برای تجارت داخل منطقه است . بطوری كه ذكر شد در حال حاضر ، دلار مبنای محاسبه مبادلات بین كشورهای آسیایی و اروپایی می‌باشد . افزایش حضور شركتهای آسیایی در منطقه یورو ، پس از شكل گیری منطقه پولی اروپا ، باعث افزایش داد و ستد بین آسیا و اروپا می‌شود كه این امر موجب افزایش مخاطرات مربوط به نوسان یورو و در مقابل دلار برای این شركتها شده و در نتیجه شركتهای مزبور را مجبور به تعدیل استفاده از یورو و دلار در مبادلات خود نمود و عملا باعث افزایش سهم یورو در مبادلات این شركتها می‌گردد. یكی از پیامدهای تشكیل اتحادیه پولی اروپا ، افزایش رقابت در منطقه پولی اروپا است . افزایش رقابت بین شركتهای اروپایی ممكن است موجب انتقال برخی از این شركتها به خارج از منطقه یورو شود . باتوجه به جمعیت آسیا و بازار مصرف بزرگی كه در این قاره وجود دارد ، برخی از شركتهای اروپایی ممكن است تحت فشار رقابت د راروپا ، محل فعالیت خود را به كشورهای آسیایی منتقل نمایند كه این امر به معنای افزایش رقابت برای شركتهای آسیایی در آسیا خواهد بود . بطوریكه ذكر شد منطقه یورو ، حدود 75 درصد از تجارت آسیا با اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است كه انگلستان كه یكی از اعضای اتحادیه اروپا می‌باشد و در اتحادیه پولی اروپا ، مشاركت ندارد ، بطور سنتی دارای روابط اقتصادی نزدیكی با برخی از كشورهای آسیایی و بخصوص كشورهای خاور دور می‌باشد . باتوجه به منافعی كه بر تجارت بین كشورهای آسیایی باكشورهای منطقه یورو مترتب خواهد بود . در بلند مدت این امر می‌تواند برتجارت بین انگلستان و كشورهای آسیایی تاثیرگذاشته و سهم انگلستان و سایر كشورهای اتحادیه اروپا كه عضو منطقه یورو نمی‌باشند را از تجارت آسیا با اتحادیه اروپا كاهش دهد.

اتحادیه پولی اروپا ، فرصتهای جدیدی برای جریان سرمایه بین اروپا و آسیا فراهم می‌نماید . از اوایل دهة‌ 1980 ، جریان سرمایه بین آسیا و اروپا دارای رشد بوده است . بطوری كه در سال 1996 سرمایه گذاری مستقیم آسیا در اتحادیه اروپا بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بوده و متقابلا طی این سال اتحادیه اروپا به میزان 4/8 میلیارد دلار در آسیا سرمایه گذاری نموده است .

یكی از اقداماتی كه شركتهای آسیایی باید پس ازشكل گیری اتحادیه پولی اروپا انجام دهند اصلاح سیاست های قیمتی به علت افزایش رقابت و بدنبال آن كاهش قیمت ها در منطقه یورو می‌باشد .

استراتژیهای جدید بازاریابی و تبلیغاتی ممكن است كلیدی برای یافتن جایگاه مناسب در منطقه یورو باشد . بنابراین ایجاد كانالهای بازاریابی سریع و ارزان در سراسر اروپا ، یكی از عوامل مهم برای تسخیر بازارهای جدید در منطقه یورو خواهد بود .

از دیگر تاثیرات ایجاد اتحادیه پولی اروپا برآسیا ، تاثیرات ناشی از افزایش رقابت بین بانكهای اروپایی است . افزایش رقابت بین بانكهای اروپایی بركارآیی این بانكها در داخل و خارج منطقه یورو تاثیر گذاشته و با افزایش كارآیی آنها ،فشار بیشتری را بر بانكهای آسیایی وارد خواهد نمود. این امر بانكهای آسیایی را وادار می‌سازد تا نحوه عملكرد خود را ارزیابی نموده و با اتخاذ اقدامات مناسب ، سعی در افزایش كارایی خود جهت حفظ توان رقابتی شان نمایند . شاید بتوان ادغام سه بانك عمده ژاپنی را در همین راستا ارزیابی نمود .

در مجموع می‌توان گفت باتوجه به اینكه تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برهر كشور بستگی به 4 عامل دارد كه عبارتند از :

1- حجم مبادلات كشور مورد نظر با اتحادیه اروپا .

2- تركیب كالاهای صادراتی كشور مورد نظر به اتحادیه اروپا

3- درجه بازبودن اقتصاد كشور مورد نظر

4- ساختار بازار مالی كشور مورد نظر

لذا انتظار می‌رود كه كشورهای شرق و جنوب شرقی آٍسیا بیش از سایر كشورهای آسیا یی تحت تاثیر ایجاد پول واحد اروپایی قرار گیرند .

یورو و اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران

مهم ترین تاثیر یورو بر كشورهای در حال توسعه و از جمله جمهوری اسلامی‌ایران ، از پیوندهایی مالی و بازرگانی نشات می‌گیرد . تاثیر اتحادیه پولی اروپا بر جمهوری اسلامی‌ایران را می‌توان از شش جنبه مورد بررسی قرار داد . كه این جنبه ها عبارتند از :

1- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برتجارت خارجی 2- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا بر تركیب ذخایر ارزی 3- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا بر میزان دسترسی به بازارهای مالی 4- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا بر بدهیهای خارجی 5- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برفعالیتهای بانكی 6- تاثیر پیدایش اتحادیه پولی اروپا برنحوة ارزش گذاری مواد اولیه .

البته باید توجه داشت كه تاثیرگذاری و یاعدم تاثیر گذاری اتحادیه پولی اروپا برسایر كشورها عمدتاً به عوامل زیر بستگی دارد .

1- قدرت سیاسی و اقتصادی اتحادیه پولی اروپا و میزان موفقیت این اتحادیه در دست یابی به اهداف تعیین شده 2- نحوه عملكرد بانك مركزی اروپا 3- میزان ثبات یورو و افزایش یا كاهش ارزش آن در مقابل سایر ارزها 4- میزان افزایش كارایی تجاری و بدنبال آن افزایش رشد اقتصادی كشورهای منطقه یورو 5- نرخ بهره یورو در مقایسه با نرخ بهره سایر ارزها . از آنجایی كه در بحث د رارتباط با پنج مولفه فوق الذكر در اینجا مورد نظر مانیست بنابراین صرفا به جنبه های تأثیرگذاری یورو براقتصاد ایران می‌پردازیم.

یورو و تجارت خارجی ایران

از آنجایی كه هدف نهایی این است كه تمام كشورهای عضو اتحادیه اروپا به عضویت در منطقه یورو در آمده و از طریق همگرایی اقتصادی كامل ایده، همگرایی سیاسی تحقق یابد لذا تجارت ایران با اتحادیه اروپا و منطقه یورو به صورت جداگانه بررسی می‌شود و سپس با توجه به تحولاتی كه یورو ایجاد خواهد نمود و نیز با در نظر گرفتن مزایای ایجاد آن تبعات احتمالی این آثار در یك بررسی اجمالی و مقدماتی ارائه خواهد شد .

اتحادیة اروپا و تجارت ایران : اتحادیه اروپا و منطقه یورو از مهمترین شركای تجاری ایران محسوب می‌شوند سهم صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات ایران با كشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال مالی 1996 و 1997 نشان می‌دهد در این سال ها ایتالیا مهمترین شریك صادراتی ایران و آلمان مهمترین شریك وارداتی بوده است .

در سالهای 1996 و 1997 صادرات ایران به اتحادیه اروپا به ترتیب 5289 و 6160 میلیون دلار بوده است كه به ترتیب 6/23 و 6/24 درصد صادرات كل ایران را تشكیل می‌دهد در همین سالها واردات ایران از اتحادیه اروپا به ترتیب 5840 و 5981 میلیون دلار بوده است از آنجائیكه قرار است اتحادیه پولی اروپا از یك پول واحد استفاده كنند می‌توان نتیجه گرفت كه یورو بطور بالقوه می‌تواند در آینده نقش مهمی‌را درتجارت ایران بعهده داشته باشد. كه حاكی از این است كه در سال 1996 ایران 6/38 درصد در سال 1997 41 درصد كل واردات خود را از این اتحادیه تامین كرده است .

منطقه یورو و تجارت ایران : علیرغم اینكه در حال حاضر 4 كشور و از جمله انگلستان كه شریك تجاری مهم ایران است . در منطقه پولی یورو مشاركت ندارند مع هذا حجم تجارت ایران با كشورهای این منطقه قابل توجه است . میزان صادرات ایران به منطقه یورو در سالهای 1996 و 1997 به ترتیب 3987 و 4651 میلیون دلار بوده است . سهم منطقه یورو از كل صادرات ایران طی سالهای مذكور بترتیب 8/17 و 6/18 درصد بوده است . در این دو سال ایران به ترتیب 4949 و 4993 میلیون دلار از این منطقه كالا وارد نموده است كه به ترتیب مبین 7/32 و 1/34 درصد كل واردات ایران بوده است. همانطور كه ذكر شد این آمار و ارقام نشانگر اهمیت تجارت با منطقه یورو است

سهم اتحادیه اروپا ومنطقه یورو از صادرات غیرنفتی ایران : صادرات غیرنفتی ایران به پانزده كشور اتحادیه اروپا در سال 1375 بالغ بر 1054 میلیون دلار بوده كه 34 درصد كل واردات غیرنفتی ایران را تشكیل می‌دهد . در سال 1376 صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا 906 میلیون دلار بوده است كه 5/31 درصدكل صادرات غیرنفتی می‌باشد . در سال 1375 ایران حدود یك میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به منطقه یورو داشته است كه این مبلغ 32 درصد كل صادرات غیرنفتی ایران را تشكیل می‌دهد . در سال 1376 این مبلغ 830 میلیون دلار بوده كه 8/28 درصدكل صادرات غیرنفتی بوده است .

نظری اجمالی به آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد كه ایران بیش از صادرات غیرنفتی خود را به كشورهای منطقه یورو صادر نموده و بیش از كل واردات ایران را این كشورها تامین می‌نمایند . از لحاظ صادرات غیرنفتی در هر دو سال مورد بحث آلمان رتبه اول را در بین شركای تجاری ایران داشته است .

تاثیرات احتمالی یورو برتجارت ایران : همانطور كه در مباحث فوق مطرح گردید بیش از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را كشورهای منطقه یورو جذب و همین سهم از واردات ایران را این كشورها تامین می‌نمایند . این ارقام و آمار شامل صادرات نفتی ایران كه به دلار صورت می‌گیرد نیست و بنابراین می‌تواند مستقیما تحت تاثیر یورو و تحولات آن قرار گیرد اثرات احتمالی كه یورو می‌تواند برتجارت ایران داشته باشد به نحو اجمال از این قرار است : تاثیر تغییر یورو در برابر سایر ارزهای عمده بین المللی بریك كشور ، بستگی به سیاستهای ارزی و الگوی تجارت آن كشور دارد . بعنوان مثال تقویت ارزش یورو در برابر دلار به میزان 10 درصد ، نتایج زیر ا به دنبال دارد : الف – عدم تغییر نرخ مؤثر واقعی ارز در كشوری كه تجارتش هماهنگ با كشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا است و نرخ ارز آنها به یورو تثبیت شده است . ب –تقویت نرخ مؤثر واقعی ارز به میزان 10 درصد در كشوری كه تجارتش از آمریكا پیروی می‌نماید ولی نرخ ارز آن به یورو تثبیت شده است . ج – تضعیف نرخ موثر واقعی ارز به میزان 10 درصد در كشوری كه تجارتش هماهنگ با كشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا است ولی نرخ ارز آن به دلار تثبیت شده است .

تقویت ارزش یورو ، موجب افزایش صادرات كشورهای گروه سوم به منطقه یورو می‌شود (كه میزان افزایش بستگی به كشش قیمتی واردات كشورهای اتحادیه اروپا و كشش قیمتی صادرات كشورهای صادر كننده دارد ). 1- در صورتیكه یورو تقویت شود با فرض ثابت ماندن سایر شرایط صادرات ایران می‌تواند به كشورهای منطقه افزایش و واردات كاهش یابد . برعكس در صورتیكه یورو تضعیف شود واردات ایران می‌تواند تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش یابد در مقابل صادرات به منطقه یورو كاهش یابد .

2- در مباحث قبل ذكر شد كه یورو هزینه های مربوط به ریسك نرخ ارز را كاهش می‌دهد این امر می‌تواند دارای اثرات سرریز شونده برتجارت ایران باشد به این معنا كه عواید صادراتی ایران به یورو در صورتیكه صرف واردات از منطقه شود و لذا از این رهگذر ایران منتفع خواهد گردید برای مثال در صورتیكه قبل از یورو عواید صادراتی ایران به لیر ایتالیا صرف واردات از كشور دیگر عضو یورو می‌شد مشمول هزینه های ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌گردید بنابراین یكسان شدن پول اروپایی می‌تواند بسته به حجم تجارت ایران با منطقه تحت تاثیر مثبت صرفه جویی در ریسك ها قرار گیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment