دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره مزایای یورو – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

روابط اقتصادی

تجارت بین كشورهای در حال توسعه ، و اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد در حدود 22 درصد از صادرات اتحادیه اروپا به كشورهای در حال توسعه ارسال می‌گردد و در مقابل 20 درصد از واردات اتحادیه اروپا توسط كشورهای در حال توسعه تامین می‌شود . طی دو دهه گذشته صادرات آمریكایی لاتین به اتحادیه اروپا سه برابر شده به 38 میلیارد دلار در سال رسیده است واردات این كشورها از اتحادیه اروپا از سال 1977 چهار برابر شده و همچنان در حال افزایش است واردات بین سالهای 1990 تا 1997 دوبرابر شده و از 27 میلیارد دلار به 54 میلیارد دلار رسیده است . سوالی كه مطرح می‌شود این است كه پیدایش یورو ، چه تاثیری بر تجارت بین این دو منطقه خواهد گذاشت ؟ یكی از منافع آشكار اما اندك پیدایش یورو آن است كه كشورهای آمریكای لاتین قادر خواهند بود كه تجارت با شركای مختلف اروپایی خود را با یك پول یورو محاسبه نمایند تاثیر مهم اما غیرقطعی تر یورو براین كشورها آن است كه انتظار می‌رود رشد اقتصادی كشورهای اروپایی به علت افزایش كارایی در رقابت اروپا افزایش یابد كه این امر تقاضای منطقه یورو برای واردات از جهان و از جمله واردات از كشورهای آمریكایی لاتین و حوزه كارآئیب را افزایش خواهد داد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به نظر می‌رسد كه یورو با از بین بردن ریسك نرخ ارز ، كشورهای ایتالیا ، اسپانیا ، و حتی فرانسه را برای سرمایه گذاران قابل اطمینان تر ساخته است . بازتاب كاهش در مخاطرات تغییرات نرخ ارز ، به صورت نرخهای بهره پایین تر انعكاس خواهد یافت كه این امر می‌بایست ، موجب افزایش نرخ رشد كشورهای منطقه یورو گردد. بعلاوه ، یورو مقررات زدایی در بخش مالی را تقویت خواهد نمود در نتیجه این امر بازارهای سرمایه در اروپا وسیع تر و عمیق تر می‌شود . و شباهت بیشتری با بازارهای سرمایه آمریكا پیدا خواهد نمود. و بنابراین موجب بهبود نحوه اداره و عملكرد شركتهای اروپایی خواهد شد به هرحال منافع ناشی از رقابت و كارایی احتمالا كوچك خواهد بود . بنابراین یورو احتمالا فقط یك تاثیر اند ك – اما مثبت برتجارت بین اروپا با آمریكای لاتین و حوزه كار آئیب خواهد داشت . از سوی دیگر ، بطور نظری امكان بهبود قدرت رقابتی در منطقه یورو وجود دارد كه بخشی از این بهبود به زیان صادر كنندگان خارج از منطقه یورو و از جمله كشور های آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب خواهد بود .حذف مخاطرات نرخ ارز هزینه انتقال پول در داخل اروپا ، می‌تواند موجب «انحراف تجاری شده و كاهش واردات از كشورهای غیر اروپایی را بدنبال داشته باشد . اما باید خاطر نشان ساخت كه صرفا آن بخش از صادرات كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب كه در رقابت مستقیم با كالاهای تولید شده در اروپا قرار دارند . تحت تاثیر منفی انحراف تجاری قرار می‌گیرند كه تعداد این گونه اقلام نیز اندك است بنابراین هم تاثیر انبساطی ناشی از امكان رشد سریع تر اروپا ، هم تاثیر انقباضی ناشی از انحراف تجارت احتمالا بطور نسبی اندك خواهد بود ،

جریان سرمایه

اگر چه تاكنون بخش اعظم سرمایه گذاریهای خصوصی انجام شده در كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب از محل پس اندازهای داخلی تامین مالی شده است ، اما اهمیت سرمایه های خارجی بطور روز افزون در حال افزایش است . در واقع آمریكای لاتین و حوزه كار آئیب بزرگترین دریافت كنندگان سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در میان كشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید . در سال 1997 نزدیك به 40 درصد از كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد شده به كشورهای در حال توسعه (45 میلیارد دلار از كل 120 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده ) به این كشورها وارد شده است . سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی اروپا در آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب ، طی دهه گذشته ، به شدت افزایش یافته است . كارشناسان معتقدند كه این سرمایه گذاریها برای منطقه بسیار سودمند بوده است . زیرا سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی نسبت به سرمایه گذاریهای پورتفولید بی اثر ثبات بیشتری برخوردارند علاوه براین ، سرمایه گذاری تشعیم خارجی موجب انتقالی تكنولوژی داشتنی مدیریتی می‌شود . از سوی دیگر ، این نوع سرمایه گذاریها ، شركتهای داخلی را مجبور می‌سازد كه بصورت رقابتی نیز عمل نمایند مهمترین نتایج حاصل از افزایش سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در منطقه كارائیب و آمریكای لاتین شامل خصوصی سازی (بخصوص در برزیل )، بهبود عملكرد اقتصادی و ادامه پیشرفت هماره با آزاد سازی بخش مالی است . با پیدایش یورو ممكن است كشورهای آمریكای لاتین و حوزة‌ كارآئیب از افزایش ورود سرمایه گذاری كشورهای اروپایی منتفع شوند . مدیران موسسات جمع آوری كننده پس اندازها در كشورهای اروپایی (كه به علت مسن بودن جمعیت از پس انداز بالایی برخوردارند ) از طریق افزایش سرمایه گذاریهای خود در آن دسته از كشورهای در حال توسعه كه از رشد بالاتری برخوردارند ، و از جمله كشورهای آمریكای لاتین و دریای كارآئیب به جستجوی خود برای دستیابی به نرخ بازدهی بالاتر ادامه خواهند داد (بعلاوه ، اگر رشد كشورهای اروپایی افزایش یابد ، پس اندازهای آنها نیز باید بیشتر شود ).

مؤسسات خصوصی منطقة یورو ، نظیر صندوقهای بازنشستگی ، شركتهای بیمه ، ممكن است ،سهام بیشتری از دارایی های خود را در كشورهای در حال توسعه انتقال دهند . زیرا سایر سرمایه گذاریها داخل منطقه یورو دیگر بعنوان سرمایه خارجی تلقی نشده مشمول مسئله مدیریت ریسك نرخ ارز قرار نمی‌گیرند و همچنین مسئله محدودیتهای عرضه ارز برای آنها از بین می‌رود . علاوه بر این، اگر سرمایه گذاران مایل باشند كه به متنوع ساختن سرمایه گذاریهای خود ادامه دهند ، منطقه آمریكای لاتین ممكن است د رنتیجه این امر ، منتفع گردد . همچنین اگر شركتهای موجود در منطقه یورو احساس فشار رقابتی بیشتری نموده، و در جستجوی نقاط جدیدی برای گسترش فعالیتهای خود برآیند ، چه از طریق مشاركت و جانشین كردن سرمایه های جدید به جای سرمایه گذاریهای قبلی و چه از طریق سرمایه گذاریهای جدید ، بازهم كشورهای امریكای لاتین و حوزه كارآئیب می‌توانند منتفع شوند .

ارزش یورو و تغییرات آن

چالش های مالی كه در مقابل اتحادیه پولی اروپا قرار دارند ، واقعی هستند تغییرات نرخ ارز می‌تواند موجب تغییر در تركیب دارایی ها به نفع یورو ، یا به زیان یورو ( كاهش سهم یورو و یا افزایش سهم یورو در تركیب دارای ها ) گردد . عقاید اقتصاددانان مختلف ، در ارتباط با تاثیر اتحادیه پولی اروپا بر تغییرات بلند مدت نرخ ارز بسیار قابل ملاحظه است . از آنجایی كه از آوریل 1999 ارزش یورو در مقابل دلار به عكس پیش بینی های قبلی كه حاكی از افزایش ارزش یورو ، در كوتاه مدت بود كاهش یافته است ، برخی از اقتصاددانان پیش بینی كرده اند كه پس انداز ملی در اروپا افزایش یافته و در نتیجه آن حسابجاری دارای مازاد شود .

سیاستها و میزان اعتبار بانك مركزی جدید اروپا و عزم این بانك در دنبال كردن ثبات قیمت ها بوضوح تاثیر مهمی‌بر ارزش بین المللی یورو خواهد داشت عدم اطمینان درباره بانك مركزی اروپا و بخصوص در ارتباط با سیاستهای اروپا ، یورو را در اولین روزهای تشكیل اتحادیه پولی اروپا تضعیف نمود . در منطقه ای كه برای بیش از یك دهه ، بالا بودن سطح بیكاری یك عامل مهم نگران كننده بوده است یك یورو ضعیف احتمالا می‌تواند موجب تحرك تقاضا برای نیروی كار شود .

پیامدهای مالی

پیدایش یورو چه پیامدهایی برای سیستمهای بانكی ، بدهی خارجی و مدیریت ذخایر ارزی در آمریكای لاتین و حوزه كارائیب خواهد داشت ؟

سیستم های بانكی : پیدایش یورو یك عامل تسریع كننده گسترش پول واحد و بازارهای ارواق بهادار در اروپا خواهد بود . یورو رقابت را در میان بانكها و همچنین بین بانكها و سایر موسسات پولی افزایش خواهد داد . افزایش قدرت رقابتی بانكها و سیستمهای مالی ، درمجموع موجب تخصیص كاراتر منابع شده و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال را بدنبال خواهد داشت . برای دیدن اینكه چگونه پیشرفتهای سیستم بانكی اروپا ، كشورهای آمریكا لاتین و حوزه كارآئیب را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، باید توجه داشت كه تاثیر كوتاه مدت و بلند مدت ممكن است د رجهت مخالف یكدیگر عمل نمایند . در سالهای اخیر میزان فعالیت بانكهای اروپایی در آمریكای لاتین به میزان زیادی گسترش یافته است . در آینده نزدیك (كوتاه مدت )این روند ممكن است كاهش یابد زیرا بانكهایی كه بطور سنتی در یكی از كشورهای منطقه یورو بعنوان بانك ملی فعالیت داشته اند می‌توانند دامنه فعالیت خود را به سایركشورهای منطقه گسترش دهند . اما در بلند مدت ، همچنان كه رقابت در داخل اروپا شدت یافته و دایره رقابت تنگ تر می‌شود ، ممكن است دوباره بازارهای خارجی برای این بانكها جذابیت پیدا نمایند .

مدیریت بدهی خارجی : تمام كشورها باید تعجب بگیرند كه به چه میزان بدهی خارجی دولتی داشته باشند و تركیب ارزی این بدهیها و زمان و نحوه پرداخت آنها باید چگونه باشد . تركیب ارزی بدهیهای خارجی باید با تركیب دریافتیهایی حاصل از تجارت خارجی هماهنگ باشد . براین اساس چنانچه تجارت بین اروپا و آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب افزایش یابد . بدهی این كشورها برحسب یورو می‌تواند سهم بیشتری ، از بدهیهای خارجی آنها را به خود اختصاص دهد . باید توجه داشت كه كشورهای منطقه نیاز به ارزیابی مجدد استراتژیهای تامینی خود دارند . در بلند مدت ، تغییر در نرخ بهره یورو ، بر بازپرداخت بدهی خارجی كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب تاثیر خواهد گذاشت زیرا بخشی از بدهی آنها برحسب یورو خواهد بود . اما در كوتاه مدت میزان تاثیرپذیری ناچیز خواهد بود زیرا فقط 8 درصد از بدهیهای خارجی آمریكای لاتین برحسب پول ملی كشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا می‌باشد . علاوه براین ، كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب می‌تواند تاثیرات منفی ناشی از شوكهای اقتصادی را از طریق تغییر سیاستهای مدیریت بدهی خود ، خنثی نمایند كه این كار با استفاده از پول واحد اروپا آسان تر خواهد بود .اما انتظار نمی‌رود كه پیدایش یورو و بازارهای عمده سرمایه در اروپا ، بر میزان دسترسی آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب به سرمایه تاثیر زیادی بگذارد . ذخایر ارزی : ادعای اتحادیه اروپا آن است كه یورو به یك ارز عمده ذخیره تبدیل شده و با دلار آمریكا رقابت خواهد نمود . بحث های زیادی بین صاحب نظران و جود دارد كه آیا این امر واقعا اتفاق خواهد افتاد و اگر اتفاق بیفتد در چه حدی خواهد بود و آیا كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب اساسا ذخایر خود را متنوع خواهند ساخت این سؤال هم جنبه اقتصادی دارد وهم جنبه سیاسی . اگر اروپا موفق شود كه یورو را به یك ارز رقابتی تبدیل نماید ، یورو می‌تواند حق الضرب دلار آمریكا را كاهش دهد . در ابتدای امر نیروهای جبری ( و عدم اطمینان درباره پول جدید ) به نفع دلار عمل خواهد كرد كشورهای آمریكای لاتین با دلار مانوس هستند وبخشهای خصوصی و دولتی بسیاری از آنها ممكن است تحت تاثیر ارتباطات سیاسی، تجارتی ، فرهنگی و شخصی ایجاد شده با ایالات متحده قرار بگیرند . كشورهای نیمكره غربی بطور فزاینده ، اگرچه بطور آهسته به طرف همگرایی اقتصادی بیشتری حركت می‌كنند . اما اگر یورو به یك ارز باثبات تبدیل شود ، برخی از سرمایه گذاران در آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب ممكن است در حركت بطرف ایالات متحده و یا تمایل برخی از رهبران آمریكای لاتین برای ایجاد روابط نزدیكتر با آمریكا را از نظر دور داشت . به هر حال تمایل بطرف افزایش دلاریزه شدن در آمریكای لاتین ،نشان می‌دهد كه در كوتاه مدت و میان مدت، یورو نمی‌تواند در نیمكره غربی با سلطه دلار برابری نماید .

نتیجه گیری

پیدایش یورو می‌تواند آمریكای لاتین و كشورهای حوزه كارآئیب را از چند طریق تحت تاثیر قرار دهد ، اما احتمال كمی‌دارد كه در كوتاه مدت تغییرات عمده ای را بوجود آورد زیرا بسیاری از اقتصادهای منطقه به شدت دلاریزه هستند . علاوه براین انتظار نمی‌رود كه در تجارت بین اروپا با كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب تغییرات ساختاری صورت گیرد ، اگر چه افزایش رقابت و كارایی در اتحادیه اروپا باید رشد اقتصادی را افزایش دهد كه در واقع امكان افزایش تقاضا برای واردات از آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب را فراهم می‌سازد . اما تاثیر اصلی یكی شدن بازارهای اروپا و پیدایش پول واحد ، بركشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب ، احتمالا از طریق ارتباطات مالی صورت می‌گیرد كه این تاثیر مثبت اما محدود خواهد بود.

عمیق تر شدن بازارهای سرمایه اروپا می‌تواند نرخ رشد كشورهای اروپایی را افزایش دهد كه این امر نه تنها موجب افزایش واردات اتحادیه اروپا از آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب می‌گردد بلكه موجب افزایش جریان سرمایه بین این دو منطقه خواهد شد .

به علت آنكه بخش اعظم بدهی كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب برحسب دلار می‌باشد و از آنجایی كه انتظار نمی‌رود در كوتاه مدت ارزش یورو در مقابل دلار بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد ، لذا تاثیر فوری یورو برارزش بدهی های منطقه و بازپرداخت آن ، كم خواهد بود . به هر حال اگر تنظیم مجدد تركیب پولی ذخایر به دلایلی از قبیل :سرویس دهی به جریان تجارت با سایر نقل و انتقالات و یا ملاحظات سیاسی و یا تمایل به متنوع ساختن دارایی ها ، ضرورت داشته باشد . یورو فرصت مناسبی را برای انجام این كار فراهم نموده است . مادامی‌كه سرمایه گذاران اروپایی به دنبال نرخ بازدهی بالاتر و متنوع ساختن دارایی های خود می‌باشند و همچنین مادامی‌كه نرخهای بازدهی د راروپا به یكدیگر نزدیك می‌شوند . كشورهای آمریكای لاتین و حوزه كارآئیب ممكن است جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران اروپایی پیدا نمایند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment