دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره شرکت های سهامی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

مثال : اگر شرکتی ۱۰۰ سهم داسته باشد و ۱۰ سهم از آن متعلق به سهامداران اقلیت (مخالف هیات مدیره ) باشد .و اگرمجمع عمومی بخواهد ۵ نفر عضو جدید هیات مدیره را انتخاب کند

در این حالت اقلیت سهامداران را در عدد مدیران ضرب می کنیم و جمع آراء آنها ۵۰ خواهد بود در این صورت اگر اقلیت سهامداران کلیه آراء خود را به یکنفر کاندید بدهند قادر خواهند بود یکی از نمایندگان خود را به هیات مدیره بفرستند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ملاحظه می شود ادغام اراء از ناحیه سهامداران اقلیت موجب دراختیار گرفتن بعضی از پستهای مدیریتی شرکت بوسیله آنان می گردد .

از این رو لازم است در چند مرحله به نحوه اثر گذاری اقلیت سهامدارن بپردازیم :

الف اقلیت یک سوم سهامداران

: این گروه از اقلیت سهامداران می توانند باستناد به مواد ۸۷ و ۱۰۱ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت که در بخشهای مجمع عمومی عادی و فئوق العاده به آنها اشاره رفت ، در صورا اجماع آراء در تصمیم سازیها کاملا نقش ایفاء کرده و در انتخاب هیات مدیره، نمایندگان خود را در آن هیات منصوب کنند.

ب اقلیت یک پنجم سهامداران :

ماده ۹۵ :” سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع عقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .”

در صورت تخلف یا تقصیر هیات مدیره ، این گروه اقلیت می توانند بنام شرکت علیه مدیران شرکت شکایت کنند و هزینه های صورت گرفته در صورت محکومیت مدیران از محکوم به وصول می شود.

ج اقلیت انفرادی یا کمتر از یک پنجم سهامداران :

 این گروه از سهامداران در صورت مشاهده تخلف یا تقصیریا سوء مدیریت مدیران باستناد مقررات جزایی مندرج در مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ ق.ت که بعنوان ضمانت اجرای تخلفات پیش بینی شده است ، دعوی خسارت نمایند .

نکته قابل توجه در این مبحث این است که در حال حاضراکثر علماء و حقوقدانان ارتباط مدیران با شرکت را ارتباط امین دانسته و بر این اساس حیف و میل مدیران از اموال شرکت از مصادیق خیانت در امانت تلقی می شود و در این ارتباط هر سهامداری در صورت مشاهده تخلف یا تقصیری که منجر به اتلاف اموال شرکت گردد بعنوان خیانت در امانت از هیات مدیره شکایت کند . و دادگاهها این نوع شکایت را می پذیرند زیرا جرم خیانت در اما نت را از جرایم عمومی می دانند .

در خاتمه امیدوارم این نوشته توانسته باشدبه سهم خود در آگاه ساختن کسانی که با سرمایه اندک خویش سعی در مشارکت جمعی برای توسعه اقتصادی کشور دارند ادای دین نموده و بازگوئی ایرادات و نواقص موجود از سوی همکاران اندیشمند، منجر به تکمیل این سطور در آینده خواهد شد

به موجب ماده 8 قانون اصلاحی ، اساسنامه باید دارای موارد ذیل باشد

نام شرکت

مرکز اصلی شرکت

موضوع شرکت

مدت شرکت

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرط فقط به آن بستگی دارد . کلیه شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید . اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن ، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد .مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .

تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها . در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.تعیین مبلغ پرداخته شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

نحوه انتقال سهام با نام

طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن.

شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی .مقررات راجع به حد نصاب لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

نحوه تغییر اساسنامه

 نام شرکت

شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد . زیرا نامیدن شرکت به نام شرکاء به علت این که مسئولیتی ندارند ممنوع است وچون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.

ذکر کلمه سهامی از این جهت است که اشخاص مخصوصاً معامله کنندگان متوجه محدود بودن مسئولیت مدیران بوده و بدانند که کسی ضمانت اضافه بر آنچه سرمایه شرکت است ننموده است.

در شرکت های سهامی عام کلمه عام و در شرکت های سهامی خاص کلمه خاص بلافاصله بعر از اسم و یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود و علت آن هم تشخیص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است. .                                                                                                                                                                                                                         

در بعضی از کشورها مانند انگلستان و آلمان شرکت به نام شریک مؤسس از لحاظ زحماتی که در تأسیس شرکت کشیده است با ذکر کلمه محدود که معرف محدودیت مسئولیت او است نامیده می شود . ولی در برخی از ممالک مانند فرانسه قید آن ممنوع است .

نام شرکت ممکن است بستگی به موضوع شرکت داشته باشد ، مانند شرکت سهامی عام پنبه ایران که برای خرید و فروش پنبه تشکیل شده و ممکن است نام دیگری باشد مانند شرکت سهامی عام تهران و نیز ممکن است به حروفی که به مناسباتی از موضوع شرکت اخذ شده نامیده می شود . مانند شرکت سهامی خاص ت.ث.ث.

نام تجارتی شرکت همان نام شرکت است بنابراین در صورتی که در محلی شرکتی به نامی تأسیس شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد.

مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که باید در اساسنامه نوشته شود و معمولاً مجامع عمومی در آنجا منعقد و جلسات هیئت مدیره در آنجا تشکیل می شود . مرکز شرکت را مجمع عمومی فوق العاده می تواند تغییر دهد . ما به قدر کافی در این موضوع ذیل عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی بحث نموده ایم.

موضوع شرکت

موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تأسیس شده است . مثلاً شرکتی که برای خرید و فروش چرم یا استخراج مس تشکیل شده عمل خرید و فروش چرم و یا استخراج مس موضوع شرکت است.

موضوع شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معاملات صرافی و بانکی و یا عمل به خصوصی ، مثل تجارت پارچه های ابریشمی ولی در هر حال باید صریح و منجز باشد.

موضوع شرکت و همچنین جهت آن همان طوری که قبلاً هم ذکر شد باید مشروع و متضمن منافع عقلایی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود . مثلاً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکیل می شود ، موضوع آن نامشروع است و یا اگر شرکتی به جهت تغییر مسیر رودخانه ها بدون این که برای زراعت یا اخذ منافعی باشد تشکیل گردد ، چون متضمن منافع عقلایی نیست جهت آن صحیح نمی باشد.

مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز عمل آنها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند .

در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد . علماء حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که برای موضوع معینی مثلاً پارچه بافی تشکیل شده ، اگر موضوع آن تغییر داده شود ، مثلاً به استخراج معادن تبدیل شود مسلماً شرکت دیگری خواه د بود که ارتباطی جز از لحاظ شرکاء با شرکت اولی نخواهد داشت ولی قوانین ایران تغییر موضوع شرکت را منع ننموده و چون در مجمع عمومی فوق العاده مواد اساسنامه را می توان تغییر داد و موضوع شرکت هم جزئی از اساسنامه است از این جهت تغییر آن اشکالی ندارد.

مدت شرکت

شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد. در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد . واثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضاء مدت ،شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.

ماده 83 اصلاحی هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از مواد مذکور در اساسنامه است از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از:

دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی و فتو کپی سناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment