دانلود پروژه تكنولوژی و پیشرفتهای كیفی در شركتهای مكزیك – قسمت اول

دانلود پایان نامه

تكنولوژی و پیشرفتهای كیفی در شركتهای مكزیك: برخی از مقایسه های بین المللی:

چكیده:

در این مقاله بر روی یك سری ابداعات انتخاب شده در ارتباط با پیشرفتهای فنی در شركتهای مكزیكی سخن خواهیم گفت علاوه بر ان توضیحاتی در ارتباط با محصولات مكزیكی ارائه می دهیم. این جنبه‌های از نظر كیفی و كمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اطلاعات در ارتباط با تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری‌های آموزشی یك سری شاخص های در رشد زیرساختاری محسوب می شود. دو دیدگاه دوباره ارائه شده یكی در ارتباط با مهندسی روند جاری و فرهنگهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. البته با توجه به شرایط موجود در مكزیك مشاهده شده است كه مسائلی را می توان در استفاده از این روند به وجود خواهد آمده است زمانیكه مكزیك سعی دارد شاخصهای تكنولوژی و كیفی را افزاش دهد. یك سری پیشنهادات در ارتباط با روند كار ارائه شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

واژه های كلیدی: مكزیك ، تكنولوژی – كیفیت. ساخت مجدد، روند تجاری، كیفیت كلی، مدیریت

مقدمه:

گرچه یك سری بررسیهای عملی در ارتباط با ابزارهای مشخص صورت نگرفته است كه در آن تغییرات تكنولوژی تأثیرات عملكرد اقتصادی را تغییر دهد. تكنولوژی را به عنوان یك نیروی در دسترسی به كیفیت و موقعیت رقابت چه در سطح اقتصاد خرد و چه اقتصاد كلان می دانیم. تغییر تكنولوژی یك سری نكات مثبتی را به دنبال دارد. انعطاف پذیری در واكنش به چالش های بازاری در حالیكه اهمیت منابع به دست فراموشی سپرده نشده است از جمله كار و هزینه پایین مواد اولیه كه اغلب منجر به رشد اقتصاد در گذشته شده است هنوز كیفیت و تكنلولوژی را می توان در یك بعد وسیعتر مورد بررسی قرار داد كه پزیرش و درك اجتماعی، شرایط اقتصادی و زیرساختاری عملكردهای تجاری و فشارهایی برای رقابت را شامل می شود و شركتها را به آن می‌دارد كه خلاقیت خود را افزایش دهند به گفته d nveni و Gunther قیمت تأثیر چندانی را نخواهد داشت اگر كیفیت به حد مطلوب نرسد. افزایش در سطح همكاری صنعتی و افزایش در تكنولوژی، تغییرات تكنولوژی و انتظارات بیهوده مشتریان دراین زمینه نقش دارد این الگوها تأثیر زیادی را بر ویژگی رقابتی در پیشرفت در زمینه تكنولوژی و افرادی كه آن را جذب می كنند خواهد داشت. این امر موجب می شود كه چنین وظایفی را در ورای پیشرفت اقتصادی انجام دهیم: بنابراین مسائل و مشكلات در زمینه بدست آوردن آگاهی امری است بدیهی. ارتباط نزدیكی بین تكنولوژی و اقتصاد وجود دارد. انتخاب واقعی این است كه آیا فرد می تواند و یا تمایل دراد آن را مورد بررسی قرار داد.

و آیا افراد می توانند شباهت های بین نوع شركت ونوع رقابت در سطوح ملی را مشاهده نمایند. هدف از این مقاله بررسی توانایی شركتهای مكزیكی در جذب دیدگاههای مدرن مربوط به تكنولوژی و افزایش كیفی است: مسائل و مشكلات كاربردی در این زمینه وجوددارد. جنبه‌های انتخاب شده در این شركتها در حال بحث  وگفتگو است بر اساس این بررسیی‌هاك

  • شرایط كمی در پیشرفت تكنولوژی
  • شرایط كیفی برای پیشرفت تكنولوژی
  • شرایط فرهنگی

یك سری رقابتهایی در زمینه اقتاصاد مكزیك به طور جزئی به واسطه مقایسه بوجود آمده است. در مجموعه از این شاخصها را می توان بواسطه تحلیل اطلاعات آماری و طبقه بندی آن در مكزیك بر اساس گزارش رقابتهای جهانی(1995 و 1997) مورد تحلیل و بررسی قرار داد. احتمال استفاده از تكنولوژیهای جدید به خصوص تكنولوژی های فردی با توجه به استفاده از ویژگیهای فرهنگی توسط Hofsted مورد بررسی بوده است.

تغییرات تكنولوژی قابل درك، اسامی و پیچیده در شركتهای مكزیكی مورد نیاز می باشد بنابر آن دو دیدگاه را به طور جزئی مورد بررسی قرار می دهیم. مدیریت كیفی GM آ و مهندسی فرآیندهای تجاری: دیدگاههای مورد نظر را با فرضیات مهم، روندهای كاربردی دریافت مكزیك مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم.

در ارتباط با برخی شركتها كه توسط قوانین با خاص بازار مكزیك مورد حمایت قرار می گیرند دیدگاههای كیفی و كارآیی مربوط به آن كاملاً مشهود می باشد. اساس‌های BRP و Tax را دوباره بایستی فرمول بندی نمائیم تا آن را با ویژگیهای فرهنگی مكزیك تطبیق دهیم. به طور اساسی روشهای دیگر نیز برای ساختار كیفی/ فنی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله مدیریت استراتژیك (SM) و ساخت كامپیوتر كه به هم مرتبط می باشند. اما نمی توان در دنیای واقعی سریعاً آن را تطبیق داد.

1-2- ویژگیهای شركتهای مكزیكی

چندیننوع سرمایه گذاری در تكنولژی صورت گرفته است البته با یك سری قوانین تجاری معرفی شده با NAFT و همچنین سرمایه گذاریهای جدیدی نیز در زمینه شركتهای محلی صورت گرفته است یك سری دیدگاههای جدید نیز در شركتهای مكزیكی، تولید پایین و كیفیت پایین قابل بررسی بوده است در مكزیك شرایطی چون سطح پایین تحصیلات، زیرساختارهای ضعیف و عملكردها و فعالیتهای سرمایه گذاری و ویژگیهای فرهنگی از موارد تأیید شده در این مسائل تجاری محسوب می شود این بافت در كوتاه مدت تغییر می یابد. نتایج بدست آمده در مسائل تجاری از این فاكتورها محسوب می شود در صورتیكه كارآیی به حساب می آید:

شركتهای مكزیكی با 2 مشكل عمده روبرو می باشند كه منجر به رقابت پایین در بازاراهای بین المللی می شود اولی مربوط به سطح پایین رشد فن آوری این شركتها می باشد هنوز مریدان ای با سطح پیشرفت تكنولوژی پایین در شركتها وجود دارد و هنوز مریدانی در این شركتها وجوددارند كه معتقدند سطح پرداخت پایین به كارگران با تحصیلات پایین در اتحادیه های تجاری ضعیف و كاهش توجه به محیط مربوط می شود. پیشرفتها در زمینه تكنولوژی منوط می شود به سرمایه گذاری كه به طور 2 سال در بحرانهای سیاسی دائم و میزان سودآوری بالا مربوط می شود به ویژه پس از بحران های مالی سال 1994، مسأله دوم، ریشه در تولید پایین و استفاده از مسال اصلی و به روز دارد این مشاهدات را می توان تأیید كرد البته با محاسبه زمان تولید ایده آل. برنامه ریزی تولیدی ناكافی و مدیریت منابع موجود سازمان دهی جریان اطلاعاتی و ساختار تولید. این امور مسائل و مشكلات تنها به دلیل دست یابی محدود به مهارتهای  موجود می باشد دیدگاه مربوط به تولید یك دیدگاه نامناسب است كه اغلب در بازارهای انحصاری دیده می شود. یعنی در جاییكه ساختارهای تسلسلی از جامعه می تواند از شركت پذیر در فرآیند تصمیم گیری ممانعت به عمل آورد.

علاوه بر آن روشهایی ساختاری وجود دارد كه در دیگر كشورها به صورت موفقیت آمیز عمل می كند با این وجود استفاده از یك سری مسائل از جمله TQM ، CI یا سیستم كیفی می پذیرد. در نتیجه یك سری پارامترهای عملكردی موجود است به عنوان مثال افزایش kanban در JIT مورد تفسیر و بررسی قرار داده است تكنولوژی گروهی یك الگویی در تغییر این سطح می باشد.

2-2- شرایطی در ابداع پیشرفت در سطح تكنولوژی: جنبه های كمی

یكی از چالشهای كه دولتها به منظور بسط و توسعه استانداردهای موجود در كشور با آن مواجه اند سطح پایین تكنولوژی می باشد این مساله یك مسأله مشهود در عملكردهای اقتصادی است با مطالعه و بررسی سطوح تحقیقاتی و بررسی و فروش حجم بالایی از مواد دارای مجوز و  ارائه یك سری الگوها می‌باشد.

پیشرفت تكنولوژی را می توان بواسطه RSD یا بواسطه وارد كردن تكنولوژی از خارج بدست آورد. زمانی كه یك سری الگوها و مجوزها و یك سری سرمایه گذاریهای خارجی مورد استفاده كرده و تلاشهای زیادی را در زمینه علم و تكنولوژی صورت داده اند. كره و تایوان نیز حدود دو درصد از GDP را به RSD اختصاص  میدهند تا میزان وابستگی خود را به تكنولوژیهای وارداتی كاهش دهند و آنان ظرفیتهای خود را در این زمینه در جذب سرمایه های خارجی افزایش داده اند. هنوز موقعیت موجود برای كشورهای در حال توسعه متمایز است در بسیاری مواردها با كاهش STی  مواجه هستیم و یا آنچه كه دولتها ادعا می كنند نمی توانند در روند فنی سرمایه گذاری های مالی از آن بهره مند شود. تعاملات فنی گسترده بین كشورهای توسعه یافته در حال توسعه ناشی از موارد غربی و در بعد وسیعتر مراكز RSD می باشد. در نهایت ابداعات و نوآوریها روش آنان را برای رسیدن به سطح گسترش پایین و سطح جغرافیایی گسترش داده اند. هنوز تحقیقاتی توسط Mansfield و Romeo نشان داده اند كه تكنولوژی منتقل شده به كشورهای در حال توسعه عمدتاً 4 سال عقبتر از تكنولوژی است كه در آمریكا مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment