دانلود پروژه تكنولوژی و پیشرفتهای كیفی در شركتهای مكزیك – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

-1-3- عملکرد بر اساس حقایق و تحلیل ها که موجب می شود تصمیم گیرندگان از روشهای ساختاری مناسب استفاده نمایید.

در مکزیک اطلاعات در مورد حقایق به آسانی موجود نمی باشد و این امر بدنبال کاهش خدمات آماری و وجود یک منطقه خاکستری اقتصادی می باشد. موقعیت اقتصادی موقعیتی است نامطلوب از نظر فرهنگی نیز اطلاعات و حقایق موجود پذیرفته شده نمی باشد. استفاده از حقایق یا بدست آوردن اطلاعات نیز امری است مشکل و این روند طی سالها ادامه داشته است. عدم ارتباط صحیح، ترس از دست دادن شغل منجر می شود فرآیند تصمیم گیری با مشکلاتی مواجه شود علاوه بر آن تصمیمات گرفته شده اغلب به دنبال سایه های سیاسی گذشته و وارد شرکت می شود. این فاکتور یک فاکترو پیشگیری کننده محسوب می شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

5-1-3- شرکت پذیری کارکنان که در آن به ؟ موجود در سازمان اجازه داده می شود که در نتایج عملکرد شرکت سهیم هستند بنابراین این روش باعث می شود که آنان احساس بهتری از کار داشته باشند.

شرکت پذیری کارکنان یکی از فاکتورهای اساسی در amآ است که عمدتاً در سیستم مدیریت HR در ژاپن کاربرد دارد. این شرکت پذیری عمدتاً بر اساس حقوق و قوانین همکاری صورت گرفته است و ریشه در عملکردهای به کار رفته در کشاورزی در ژاپن نقش اساسی دارد. عملکردهای اقتصادی در استخدام آموزش های شغلی ارائه شده توسط کارفرمایان، محدودیت های اخلاقی کاری ناشی از شرکت پذیری کارکنان می شود.

ساختارهایی در سازمانهای مکزیک البته می تواند حالت ساختاری پیدا کرده و شرکت پذیری کارکنان را محدود کرده است. مهارتها در تطبیق با نیازهای فرآیند تولید مدرن می باشد. اجتناب پذیری گسترده در ارتباط با مسئولیت قابل مشاهده می باشد. مسئولیت پذیری نادیده گرفته شده و شرکت پذیری اغلب افزایش پیدا نمی کند.

2-3- BPR : چهار چوبی برای شروع کردن آن موارد به صورت مجدد.

BRP یک ایده اساسی و یک روند رادیکالی از فرآیند تجاری برای رسیدن به میزان پیشرفت در سطح چمشگیر است که می تواند حیاتی محسوب شود از جمله در هزینه یابی، کیفیت و خدمات رسانی و سرعت از موارد اساسی به شمار می روند. مهندسی تجاری در ارتباط با تثبیت نمی باشد. مهندسی تجاری یعنی آغاز تمایم موارد از ابتدا. آنچه در مهندسی فوق مهم است این است که بدانیم برای سازمان دهی کار با فرض اینکه نیاز بازارها چیست چه کاری باید انجام داد و اینکه چگونه افراد و شرکتها در گذشته عمل می کردند موضوع مهمی نیست.

 • مشخص کردن تغییرات و تثبیت دیدگاههای معمولی که بایستی نشان دهنده دلایلی برای عدم کارآیی بوده و به واسطه آن به تغییرات مورد نظر و زمان کارکرد عمل شود. تمامی افرادی که تحت تأثیر چنین تغییراتی هستند. باید در این روند خود را درگیر نمایند در این مرحله برنامه های آموزشی برای افرادی که درگیر این امر هستند به کاهش مقاومت در برابر تغییرات کمک  می نماید:
 • احیای مهندسی- که به تعریف ساختارهای ارائه شده با این سرمایه ها کمک می کند، گروه بندی این ساختارها و وارد کردن آن در این مراحل و مشخص کردن اهمیت مربوطه: روند مشخص شده به عنوان یکی از مهمترین موارد در فرآیند طراحی موجود.
 • کارکرد دو ارتباط طرحههای جدید.
 • یادگیری از راهکارهای جدید به منظور اطمینان از استمرار در تغییرات

چنین دیدگاه کلاسیکی دارای یک سری نتایج جدی می باشد.

 • کارایی ابزارها و روشها که این کاربردها را تأیید می کند.
 • روش استفاده از این پروژه ها بر اساس BPR
 • تعریف فرآیندهای تولیدی/سازمانی در روند سرمایه گذاری و تشریح اهمیت آنان
 • انتخاب روش هایی برای مدلسازی و برنامه ریزی این فرآیندها
 • فرایند BPR کلاسیک دوباره با یک سری مشکلات در مکزیک موجه اند. اولین این مشکلات ناشی از تغییرات مورد نظر و تثبیت دیدگاه معمول می شود با تأکید بر این امر که تمامی افراد مربوطه بایستی خود را درگیر این فرآیندها قرار دهند. تفاوتهای قدرت و نیرو و عدم تمایل به نمایندگی علیرغم ” تیم کاری” خواهد بود.

پیشگیری و اجتناب و فردی گرایی در سطوح پایین و ضعف در همکاری و سرمایه گذاری منجر به ترس از استفاده از BPR می شود. با این وجود در مکزیک، زیرساختارها عمدتاً ناکافی وده و سرعت تطبیق با تکنولوژی همواره پاین می باشد. کارکنان اغلب دارای انگیزهای پایین بوده و از نظر کاری مهارت کافی ندارد. در نتیجه زمانی که  از BPR استفاده می نماییم مشکلاتی مشهود می باشد. از آنجاییکه نوآوری در تغییرات وجود دارد و همچنین طرحهایی در زمینه این تغییرات ارائه شده است. تحت تأثیر شرایط مفهومی، مهارتهای ناکافی زیرساختارهای مورد نظر و در دسترس بودن سرمایه ها می باشد.

علاوه بر آن احیای مهندسی نه صریحاً ثابت می باشد. تنها تعداد معدودی از سازمانها ادعا می نمایند که واقعاً تغییراتی در آنان صورت گرفته است. علیرغم توجه و کشش مطلوب به سمت BRP میزان شکست در پروژه های احیای مهندسی بیش از 50 درصد می باشد.

هنوز این دیدگاه منطبق بر موارد کلیشه ای در آمریکا می باشد.

آیا این دیدگاه علمی می باشد و یا به طور عملی و دارای ماتریکسهای به اثبات رسیده ای می باشد. تاکنون همگان به این باور بوده اند که تنها یک شعار برای جذب اسپانسرها وجود داشته است در کشور مکزیک و در کشورهای بسیاری این یکی از دیدگاهای نسبتاً صحیح است. احتمال ضرر و زیان به خاطر آزاد شدن اقتصاد نیست بلکه به خاطر استفاده از BPR است که در بسیار از مارد شباهتهایی بین آنان وجود دارد.

محدودیتهای جدی در این زمینه دیده می شود در استفاده و به کار گیری تغییرات اسامی و رادیکالی در مکزیک و در نتیجه نمی توان در زمینه ایجاد تغییرات اساسی در شاخص های عملکردی با مشکلاتی مواجه شد. فرد ممکن است بپذیرد که افزایش در میزان تولدی و تولید زمان در طی مراحل اولیه بین 30-25 درصد می باشد و تغییرات چمشگیری بر اساس احیای مهندسی صورت نگرفته است.

با این وجود با توجه به شرایط موجود در مکزیک چنین تغییراتی رادیکالی می باشد.

4- توانایی در استفاده از مفاهیم ساختاری در مکزیک. نتیجه گیری

یکی از مشکلات عمده در مکزیک و بویژه در میان شرکتهایی که با مردم و منابع وجود دارد سطح نستباً پایین عملکردهای کیفی و فنی می باشد. در صورتیکه عملکردهای صنعتی معمول مورد ارزیابی مجدد قرار نمی گیرد فاصله موجود بین ثروتمند و فقیر عمدتاً وسیع بوده و سرمایه گذاریهای خارجی نیز کافی به نظر می رسد. علاوه بر ان ویژگیهای سازمانی و بخشی از الزامات فرهنگی در پروژه های TQM/ BPR به منظور دستیابی  به موفقیت بدیعی به نظر می رسند. تغییرات در این دیدگاهها ضروری است قبل از آنکه بتوان آن را در محیط مکزیک مورد استفاده قرار داد.

به BPR وamآ می توان به عنوان دیدگاههای اساسی در احیای ساختاری با رویکرد کیفی و فنی نگریست آنان از دیدگاههای مختلف در نرمال سازی مسائل بهره برده و راه حلهای مختلفی را ارائه می دهند. پرورش در قبال آموزش: زندگی شغلی در قبال اجاره دادن آنگونه که نیاز است.

– به طور عموم این روشها یک سری راهکارهای معمول را نیز ارائه می دهد: تقویت کارکنان تغییر ارزشها از دیدگاه خلاقانه تا تولید آنان، مدیران، ساختارهای سازمانی اجرائیه هایی به عنوان راهنمایی: این دیدگاهها را می توان به جای هم نیز مورد استفاده قرار داد. استفاده  از BRP منجر به یک سری تغییرات می شود. amآ نیز به منظور تغییرات مستمر توسط BRP پیشنهاد می شود. بدنبال تحلیلهای موجود موارد زیر مشهود است:

 • موارد اساسی BPR/ GM آ را بایستی دوباره فرمول بندی کرد تا آنان را با ویژگیهای فرهنگی اجتماعی و شرایط مالی مکزیک تطبیق کرد. بویژه اطمینان از شرکت پذیری توانایی تصمیم گیری و استمرار تغییرات از موارد مهم محسوب می شود. برای بافتهای ساختاری ویژه چنین مسائلی در محیط های فرهنگی مکزیک مورد نظر قرار می گیرد.
 • تأکید عمده ای را باید به نتایج قابل مشاهده در مراحل ابتدایی به منظور تحکیم این تحقیقات صورت داد:
 • به ویژگی خاص کشور مکزیک را در نظر بگیرید و این امر مستلزم فرمالسیون ای برای هنجارهای اجتماعی و افزایش سطوح تحصیلی می باشد. موفقیت چنین فرآیندی به طور گسترده ای تحت تأثیر سطوح سیاسی و تعهد به امور تجاری می باشد.

زمانی که ساختاربندی مجدد شرکتهای مکزیکی و فرمول سازی دوباره راهکارهای موجود در مکزیک در پیشرفت فنی امری حتمی به نظر برسد محدوده این تلاشها  و روشها برای ساخت مجدد آن واضح بنظر می رسد. تحقیقات عمده ای نیز در این زمینه به منظور فرمول بندی راهکارهای قابل فهم موجود است که موفقیت در سده دیگر را تضمین خواهد کرد. استفاده از amآ و BPR اغلب منجر به تکنولوژی بالا میشود. توجه عمده و اساسی به تکنولوژی بالا از نظر سیاسی  صحیح بوده و احیای  مجدد اقتصادی به روش غربی قابل دسترسی می باشد. افزایش هزینه  برای دریافت در صنایع مربوط به R&D کاهش یافته است و عملکردهای افزایشی را مشکل می سازد. ابداعات در صنایع با تکنولوژی پایین می تواند باعث از دست رفتن موقعیت های شغلی شود. با این وجود ثابت شده است که به دنبال استفاده از روش R&S در بخشهای با تکنولوژی پایین می تواند باعث از دست رفتن موقعیت های شغلی شود. با این وجود ثابت شده است که بدنبال استفاده از روش R&D در بخش های با تکنولوژی پایین فرصتهای شغلی جدید در بخش های مرتبط با صنعت گسترش می یابد.

برای شرکتهای مکزیکی این دیدگاه بسیار مهم می باشد. به عبارت دیگر بافت فرهنگی و اقتصادی معمول برای تکنولوژی و یا یک سری ابداعات همراه است. از سوی دیگر تکنولوژی و پیشرفت کیفی یک فرآیندی است پایان ناپذیر.

بنابر این استفاده از این راهکارها در این بخش ها که برای استفاده در اقتصاد محلی ضروری به نظر می رسد.

ارگ شرکتهای مکزیکی بر پیشرفت در زمینه تولید برسند روش ای که ریشه آن گرفته از مکزیک است بایستی توسعه یابد. که در آن ویژگیهای شرکتهای مکزیکی محیط آنان و ویژگیهای افرادی که در آن کار می کنند مشخص می شود.

چنین روشهایی توسط فلسفه هایی است که در کشورهای دیگر مورد بررسی بوده و بسط و گسترش یافته اند. مرحله اول به شرکتها اجازه می دهد تا به یک سطح قابل قبولی در زمینه خلاقیت و کارآیی دست پیدا نمایند. مرحله دوم باعث یک سری پیشرفته هایی در زمینه کارآیی و رقابت می شود و باعث بسط و گسترش ابزارهای مناسب برای چنین پروژه هایی می شود.

چنین عملکردهایی مستلزم استفاده از زمان و منابع می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment