دانلود پروژه تكنولوژی و پیشرفتهای كیفی در شركتهای مكزیك – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

گرچه دست یابی به مسیر پیشرفت محلی متمایز می باشد، آنان بایستی با فرد دیگر در تعامل بوده و آنان را نمی توان مجزا از هم كرد. به عنوان مثال عنوان شده است كه R&S برای اطمینان از افزایش آگاهی در سطح تكنولوژی مورد نیاز است. علاوه بر ابداع و اختراع یك سری پیشرفتهای تكنولوژیكی تحت تأثیر بوده و شامل مراحلی میباشد كه در آن رسیدن به تكنولوژی از خارج صورت می گیرد. بر اساس مدل بدست آمده از NIS توسط Nasierowski و Arcelus اطلاعات بدست آمده در روند فنی در مكزیك، كانادا و آمریكا مورد بررسی قرار گرفته است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این مباحث در جدول 1 آمده است. این جدول شامل اطلاعات بدست آمده از شیلی و ارژانتین می باشد. این جدول علاوه بر آن مربوط می شود به 2 كشور كه مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات ایجاد شده در این جدول را می توان مورد بررسی قرار داد و این به خاطر مسائل و مشكلات با یك سری اطلاعات و آماری از این نوع:

3-2: شرایط مربوط اختراعات در تكنولوژی: جنبه های كیفی:

شرایطی كه استفاده از برنامه های تكنولوژی و كابرد آن را تغییر می دهد. اساساً بحث در مورد این موارد به صورت جزئی مشكل به نظر می رسدو این بدلیل درجه بالای سود بین این جنبه ها می باشد كه مربوط می شود كه پیشرفت تكنولوژی و به دلیل مسائل مربوط به عملگرایی، بنابراین تصمیم گرفته ایم كه از WCR به عنوان یك معیاری برای ارزیابی شرایط و برنامه های مربوط به تكنولوژی در مكزیك بهره ببریم. در جدول 1 و 2 توضیحاتی در ارتباط با یك سری شاخص های انتخابی ارائه شده است كه در ارزیابی از آن استفاده شده است و علاوه بر آن با طبقه بندی موارد فوق در مكزیك ، ارزش این شاخصها و نام 2 كشور با سطح بالای طبقه بندی مواجه می باشد.

4-2- ویژگیهای فرهنگی و استفاده از آن

فرهنگ عمدتاً به عنوان یك شاخصی از تكنولوژی به حساب می آید. بویژه نقش مهمی در افرادی كه با این تكنولوژیها سر و كار دارند بازی می كند جدول 4 برخی از ویژگیهای مربوط به آن و علاقه به آن را زمانی كه از تكنولوژی با ویژگیهای فرهنگی استفاده می نماییم.

25: تولید مجدد فن آوری و تلاش كشور مكزیك:

قبل از آغاز بحث بیشتر در ارتباط با شركتهای مكزیكی كه از یك سری نوآوریهای كیفی/ تكنولوژی در این زمینه استفاده می كنند یك مسئله بسیار حائز اهمیت است: وجود 2 نوع تمایز در مكزیك:

تفاوت بین این دو را می توان با یك مثالی آورد به عنوان مثال تفاوت بین شواهد آماری از یك سو و مطالعات موردی از سوی دیگر منجر به یك سری برنامه های كیفی می شود. و مطالعات موردی در ارتباط با نتایج مثبت در استفاده از برنامههای كیفی علاوه بر آن تمایزات متوالی بین 2 بخش یعنی اقتصاد مكزیك و جامعه مكزیك دیده می شود. ضعیف و قوی، تحصیلكرده و با سواد. افرادی كه نیاز به كیفیت را درك می كنند و آن دسته كه دیدگاههای كیفی بر اساس جریانات موجود در این نوشته ها و مقالات در سراسر جهان صورت می‌دهند.

بنابراین در ارزیابی موارد فوق قرد باید این امر را مد نظر قرار داد كه یك سری مشاهدات مربوط می شود به جریانات مخالف و همچنین منجر به مقادیر متوسط آماری می شوند كه عمدتاً به هم نامربوط می شوند. همچنین مشاهده شده است كه مكزیك در زمینه اختصاص و پرداخت به تحصیل، كیفیت در روند فنی به همراه دیگر كشورهای دیگر كار كرده است. بر اساس WCR مكزیك در میان كشورهای دیگر از نظر اقتصادی دارای رتبه 35 تا 40 می باشد. برای برخی ها این می تواند یك ارزیابی مطلوب به حساب آید هرچند با وجود 170 كشور موجود در جهان چنین، رتبهای موجود می باشد. برای برخی دیگر طبقه بندی مكزیك با یك سری نگرانیهای مواجه است حدود 45 كشوری كه توسط WCR مورد طبقه بندی قرار گرفته اند 95 درصد فعالیت اقتصادی جهان را انجام می دهند.

بر اساس این ارزیابی مشكلات عدیده ای در استفاده از روند كیفی كه منجر به یك سری راهكارها در مكزیك شده است وجود دارد.

فرهنگها چه فرهنگهای ملی و چه فرهنگهای راهبردی به سوی تكنولوژی و كیفیت در كشورهای مكزیكی در حركت می‌باشد و تلاشهای زیادی به منظور قرار دادن توسعه و تكنولوژی در این مسیر صورت گرفته است كه موفقیت در آینده را تضمین خواهد كرد. بررسی های صورت گرفته در جدول 3و 4 نشان می دهد كه شركتهای مكزیكی در جذب تكنولوژی های خارجی با یك سری مشكلاتی مواجه بودند بویژه از آنجاییكه فاصله قدرت موجب یك سری ارتباطات می شود كه می تواند به رشد و پیشرفت Hauntas كمك نماید: ابزاری برای پیشگیری از مسئولیت به جای همكاری های بیشتر سطح نامعینی از آن بر اساس ایده Kedia و Bhagat علیرغم استفاده از این تكنولوژی كار خواهد كرد. با این وجود ژاپن با شرایط مشابه و موفقیت آمیز رو به رو بوده است. زیرا از یك سری دیدگاههای amآ بهره برده است این پدیده را می توان با فرآیند LTO توجیه كرد. انتظار می رود كه دیدگاههای مكزیكی دینامیزگرایی اقتصادی را كاهش می دهد.

بررسی در زمینه این اطلاعات مربوط به تلفیق كیفیت / تكنولوژی در مكزیك می شود كه یك سطح متوسطی از آموزش و سرمایه گذاری R&P را هم به صورت كاملاً آگاهانه و هم در ارتباط با سرانه.

سطوح پایین سرمایه گذاری S&T موجب می شود شركتهای مكزیكی با یك سری معایبی روبرو شوند علاوه بر آن سطح پایین درگیری بخش خصوصی در R&D منجر به ارائه یك سری راه حل هایی با ارزش تجاری مورد نظر می شود.

سطح بالای قابل مقایسه‌ای از FDI نشان دهنده پیشرفت تكنولوژی و اطلاعات است كه اساساً ریشه در خارج دارد به طور معمول سطوح پایین تحصیلات ممكن است مشكلاتی در زمینه جذب اطلاعات بوجودآورد. بنابراین آن دسته از افرادی كه ممكن است بر اساس ایده های خارجی كار نمایند.

سطح پایین پیشرفت در زمینه تكنولوژی منجر به سطح پایین خروجی می شوند همانگونه كه چنین مباحثی به صورت ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. تنها تعداد معدودی از حق امتیاز مكزیك بهره می برند و در سطح كمی از كیفیت ابداعات و نوآوریهای مكزیك بهره مند می شود. این ایده با سرعت پایین نشان دهنده سطح اقتصادی بالا می باشد. این حقایق نشان دهنده آن است كه در مكزیك كارآیی در استفاده از تكنولوژی و آموزش در سطح پایین می باشد.

در نهایت سرمایه گذاری نامناسب بر روی تكنولوژی توسعه مربوط می شود كه به یك سری فعالیتها از جمله استفاده از بخش خصوصی در سطح پایین در گسترش تكنولوژی كه می توان در ساختار تكنولوژی در اقتصاد مكزیك آن را مورد استفاده قرار داد. در صورتیكه سطوح هزینه ها برای R&S و آموزش در مكزیك به مانند مشابه ای در كانادا باشد در هر سرانه . پس می توان حدود 25 درصد از GDP را به این فعالیتها اختصاص داد. چنین سطحی از سرمایه در واقع یك سطح فرضی است. سطح پایین آموزش و تعهدات محدود در زمینه توسعه تكنولوژی موجب جذب مؤثر سرمایه و آمادگی برای فراهم كردن موقعیتی می شود كه می توان در بخش خصوصی جست و جو نهاد. رویكرد تجاری به پروژه های تكنولوژی و تقویت تخصصهای اقتصادی می شود. راهكارهای تطبیق داده شده در كشورهای در حال توسعه و ایده های مربوطه در زمینه همكاریهای اقتصادی با NAFTA مورد نیاز است.

3- دیدگاههای مربوط به ساخت و ایجاد مجدد همكاری:

موارد توجیه و توضیح داده شده در این مقاله عنوان می دارد كه شركتهای مكزیكی با یك سری چالش‌های عمده ای در زمینه ساختار تكنیكی و تكنولوژی همراه بوده اند. ایجاد ساختارهای مجدد در شركت عمدتاً در تجارت معاصر امری است كه قابل توجه و در حقیقت نوعی تغییر در سازمان محسوب می شود. این تغییرات قوانین می باشد نه وقایع مورد نظر در ساختار مجدد شركتها چندین دیدگاه را مورد توجه قرار داد از جمله Sm و TQM و CIm

Sm به طور گسترده ای می تواند نتایج مطلوبی را ایجاد و ارائه دهد. هنوز شرایط تجاری معاصر منجر به یك سری تغییراتی در محیط می شود كه آن را نمی توان بواسطه این دیدگاه حل نمود. معیار و مقیاس اختصاصی، تخصص گرایی، واریانسهای بین تمایز و مدیریت با هزینه پایین و تأثیر پذیری ساختارهای سازمانی در زمینه كاربرد تغییرات سازمانی در حل مسائل و مشكلات پیچیده نامناسب می باشند هنوز تردید وجوددارد كه آیا می توان از تجربه غربی ها به آسانی و راحتی در كشورهای در حال توسعه بهره برد. دیدگاههای sm اغلب برای بدست آوردن نتایج ناكافی می باشد. زمانیكه در واقع به دنبال پیشرفت ثابت در چنین موقعیتهایی هستیم.

ما به این مبحث رسیده ایم كه Sm در واقع یك چهارچوب كلی را برای تغییراتدر حال بررسی در اختیار ما قرار می دهد در حالیكه 3 دیدگاه دیگر از ابزار جایگزین و راهكارهای مناسب به شمار می روند. در صورتیكه چنین تفسیرهایی پذیرفتهشود. فرآیند طراحی و برنامه ریزی مجدد پروژه از تفكر دوباره در ارتباط با استراتژی تجاری می تواند قوی تر به نظر برسد. ابتدا فرد بایستی دریابد كه آیا مسئله اصلی كیفیت تولید، هزینه یابی و سرعت فرآیند و یا عدم توانایی اساسی برای رسیدن به اهداف مورد نظر به واسطه یك سری استراتژیهای مطلوب می باشد.

با توجه به جنبه های سازمانی و فنی این مسئله یك مسئله مهم است.

علاوه بر آن CIM در واقع یك سری استراتژیهای برای یك شركت است و كاربرد و استفاده از آن منجر به تغییراتی در تمامی زمینه ها می شود و بواسطه آن از تكنولوژیهای جدید در تمامی ابعاد ساختاری بهره برده می شود. بدلیل محدودیتهای HR و محدودیتهای مالی، سطوح مورد نظری از این پیشرفتهای ساختاری و ساختاری سازمانی و فرهنگی استفاده از CIM مشكل می باشند. اتوماسیون یك روش كار اجرای كارهایی درست است یا غلط در مثالهای دیگر به عنوان مثال نمی توان كامپیوتر را پیشنهاد كرد ویژه زمانیكه سطوح مهارت و هزینه های كار به صورت چشمگیری در سطح پایین می باشد. مسائل كیفی ممكن است اهمیت كمتری داشته باشد زمانی كه بازارها مورد حمایت قرار گرفته و مصرف كنندگان در واقع عمدتاً به نكات مثبت كیفی توجه خاصی ندارد: دوباره در ارتباط با مكزیك: هزینه هایی كه به منظور بدست آوردن تكنولوژی صرف می شود عمدتاً مربوط و منجر به پیشرفت عملكردها نمی‌شود. تغییرات در عملكرد همواره مشكل می باشد. به منظور كنترل مقادیر زیادی از هزینه چه نوع موادی در آینده می تواند خطرناك عمل نمایند..

گزارشات زیادی ارائه شده است كه شواهدی را نشان می دهد مبنی به این امر كه تلاشكه در زمینه معرفی CAD/CAM  در اغلب كشورهای توسعه یافته صورت گرفته است موجب گسترش خلاقیت نمی شود. بدلیل چنین اموری عمدتاً استفاده از CIM در کشورها و شرکتهای مکزیک نکته مهمی محسوب نمی شود. این بدان معناست که در شرایط خاص CIM نتایج مثبتی را در کشورهای مکزیک نشان داده است.

بر اساس چنین مشاهداتی دو روش با نام amآ و BPR به منظور بحث بیشتر در شرایط و محیط مکزیک مورد بحث قرار گرفته است.

1-3- amآ: چهار چوبی برای رشد مداوم:

هدف از کیفیت به طور غیر بکنواخت تخسیس شده است. یک توافق کلی وجود دارد که این روش یک روش کلی برای ارزیابی و پیشرفت می باشد. بنابراین در بحثی در ارتباط با کیفیت 5 دیدگاه amآ در زیر پذیرفته شده است.

1-1-3- کیفیت بر اساس خواسته مشتری- در صورتیکه دیدگاههایی باعث درک کیفی و چون در اینجا مشتریان از فاکتورهای اساسی محسوب می شوند در نتیجه خواسته مشتری افزایش خواهد یافت.

اهمیت دادن به مشتریان و به طور خاص، ساختار بازاریابی عموماً مورد تشخیص قرار گرفته است بنابراین تفاسیر در ارتباط با کیفیت نقش اساسی بازی می کند. در این تفاسیر ویژه و خاص معمول بنظر می رسد. آمریکائیها بر کیفیت با رویکرد تولید توجه دارند. علاوه بر آن شرکتهای ژاپنی بر تحقیقات کاربردی تأکید دارد و این شرکتها اغلب پیروان رشد تکنولوژی می باشند. این اعتقاد وجود دارد که چنین ویژگیهایی مربوط می شود به ایده رقابتی که شرکت های ژاپنی در بسیاری از بخشها از آن استفاده می کنند. به نظر می رسد که ژاپنی ها بر پیشرفت کیفی تأکید دارند که در آن مشتریان اغلب تقاضاهای خود را ارائه می دهند.

در مکزیک: الگوهای با جهت یابی R&D به طور کامل تثبیت نشده است. قیمت گذاری و آنچه تولید و خدمات رسانی محسوب می شود یک امر و فاکتور مناسب محسوب شده و یک مقیاس مناسبی در تصمیم گیری های مربوطه به خرید با اکثریت مشتریان محسوب می شود. یک بخش عمده ای از بازار مکزیک(بازاری با درآمد پایین) هنوز تولیدات خود را در سطح بالایی با توجه به نیاز مربوط به مشتریان تولید می کنند. همچنین عدم درک آنچه کیفیت معنا می دهد. اطلاعات ناکافی و زیرساختاری و شرایط ویژه جذاب نمی باشد.

بنابراین هنوز فشارهای کمی در زمینه کیفی از اغلب بخش های جامعه مکزیک وجود داشته و در بسیاری از شرکتها توجه کمی به زیر ساختارهایی شده است که در آن معیارهای تولید، کارآیی نقش چندانی ندارد. هنوز نیازهایی و تقاضاهایی در زمینه استانداردهای کیفی وجود دارد در شرکتهایی که با شرکتهای خارجی مشارکت دارند.

30 مدیریت کیفی قوی: که به منظور غلبه به مشکلات سازمان و پایداری در ارتباط با این تغییرات مورد نیاز است و یک ابزاری برای مشخص کردن و برای رسیدن اهداف می باشد.

“مدیران مستولیت زیادی برای رسیدن به موفقیت سازمانها دارند و با توجه به موفقیت آنان مسئولیت عهده ای در زمینه تصمیم گیری دراند amآ مستلزم یک سری مهارتها هم در بخش مدیریت و هم در بخش رهبری به شمار می رود. به طور کلی مسئولیت به طور جزئی به عنوان یک ساختار اجتماعی قابل تشخیص بوده و تفاوتهای قدرت به عنوان نتیجه قوانین مالکیت پذیرفته شده است. Tam به مهارت هم در رهبری و هم در مدیریت نیاز دارد.

به طور کلی مسئولیت پذیری به طور جزئی یک ساختار اجتماعی به حساب می آید. بنابراین کیفیت مسئولیت هر فرد محسوب نمی شود.

نقش مدیریت در پایین ترین سطح در اغلب شرکتها باقی مانند افرادی که یک کیفیت کلی در روند مدیریت در آمریکا را ایجاد می نمایند. حدود 3/2 از ابداعات و اختراعات که منجر به پیشرفت می شده است در بیش از 2 سال با شکست مواجه شده است. مدیران کیفی و مشاوران اجرائی در موج جدید از این شکست ها در amآ قرار داشتند آنان اغلب عنوان داشته اند که تعهدات فعال، از مدیریت بالا برای amآ ضروری محسوب شده است و این شکست ها عمدتاً به دلیل عدم مدیریت می باشد. ساختارهای سلسله وار و کاهش تأکیدبر همکاری منجر به یک سری تلاشهایی در زمینه amآ می شود حتی در صورتیکه نیاز فهمیده و درک شود مسئله این حل اختلاف توسط مدیران عالی رتبه حل می شود.

در مکزیک، در بخش اقتصادی مدیریت به معنای اطلاعات، تجربه و نیاز به موسسه ای درون ایده های amآ می شود به طور معمول شرایط بوجود آمده اجباری نمی باشد. علوه بر آن نیازی برای استفاده از منابع جهت رشد کیفی وجود دارد. علاوه بر آن نیز تمایلی، برای درک مفاهیم خارجی وجود ندارد.

3-1-3- : پیشرفت مستمر- ایده ای برای پذیرش فرضیات در شرایطی که پیشرفت همواره ممکن می باشد.

ایده رشد  مستمر ابتدا مربوط می شود به درک خاور دور در ارتباط با زمان، استمرار و تکرار، دیدگاههای مختلفی در مورد زمان در مکزیک وجود دارد. امروزه این امر به طور خلاصه آورده شده است. چنین دیدگاهی در ارتباط با زمان به همراه عدم قطعیت بالا در تطبیق با مفهوم amآ معنایی ندارد. حتی در صورتیکه درک در ارتباط با این تغیرات وجود داشته باشد. در استفاده از این روش amآ مستلزم استفاده از زمان است تا بتوان به نتایج بهتری در این زمینه رسید. زمانیکه اغلب جمعیت در خط فقر زنگی می کنند. این فاکتورها در غیاب مدیریت قوی و اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد به نتایج کوتاه مدت. علاوه بر آن ساختارهای موجود از قدرت ممکن است از یک سری فاکتورهای جدید استفادئه نمایند که به طور گسترده ای؟ می باشد. شایان ذکر است که داستانهای مربوط به موفقیت که در معادلات و کتابها آمده است. نتیجه برنامه های کیفی است که اغلب موارد مورد نظر آنان همکاری با شرکتهای خارجی می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment