دانلود پروژه آزادی رقابت حزبی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بطوریکه چندین مورد برخورد فیزیکی بین طرفداران رئیس جمهور و حزب ا.. که نماینده خیابانی احزاب اسلامگرا بویژه حزب جمهوری اسلامی بود که نمونه بارز آن حادثه 14 اسفند 59 دانشگاه تهران و ورود گارد ریاست جمهوری به همراه چریکهای سازمان مجاهدین خلق به دانشگاه ضرب و شتم حزب اله می باشد. این برخوردها با تعطیلی چندین نشریه که به نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند ادامه یافت. با وقوع جنگ و برکناری بنی صدر فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق به صورت ترور و حذف فیزیکی قالب  خشونت آمیزی به خود می گیرد و در این اثنا مقامات حزب جمهوری اسلامی از جمله دکتر بهشتی مورد هدف این سازمان قرار می گیرند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با قرار مخفیانه بنی صدر را که بعد از برکناریش صورت گرفت) به همراه رهبران سازمان مجاهدین بقیه اعضای سازمان نیز از کشور خارج می شوند و غیر از موارد مذکور و ترورهای صورت گرفته علیه مقامات حکومتی بویژه اعضای حزب جمهوری اسلامی این سازمان به صورت مخالف برون سیستمی به فعالیتهای مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اقدام می نماید و در این راه از پشتیبانی حکومت وقت عراق نیز بهره مند می شود. بهر حال وقوع جنگ و تقویت روحیه مذهبی افکار عمومی نیز بیشتر به گروههای اسلام گرا، گرایش پیدا می کند. و حتی احزاب ملی گرا و ملی مذهبی در قالب حزب نهضت آزادی با اقبال عمومی چندانی مواجه نشدند.

بهر حال با کنترل اوضاع داخلی توسط نهادهای انقلابی و شرایطی که با وقوع جنگ پیش آمد تنها احزاب اسلامی در رقابت حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توانستند در انتخابات بعدی در مجالس دوم و سوم و نیز انتخابات ریاست جمهوری دوم، سوم و چهارم به پیروزی برسند. در این انتخابات شاهد آزادی تبلیغات سیاسی هستیم، ما حزب جمهوری اسلامی بصورت حزب مسلط مثل حزب کنگره در اوایل استقلال هند درآمده بود. البته این حزب از انسجام لازم برای یک حزب برخوردار نبود و گرایشهای داخلی و پیدایش جناحهای گوناگون در قالب چپ و راست و میانه باعث سمت گیری چند سویه حزب گسترده بود. گرایش راست توسط هیأتهای مؤتلفه رهبری می شد و جناج چپ شامل روشنفکران و تحصیلکردگان و عناصر تندرو در حزب بودند و گرایش میانه از داخل جناح راست بیرون آمد. بهر حال اختلافات درون حزبی بجایی رسید که سران حزب تصمیم به انحلال آن گرفتند.

با پایان یافتن جنگ و فوت امام خمینی، بعلت مشکلات متعدد اقتصادی و نیاز به بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ. گرایش میانه جناح راست توانست در انتخابات ریاست جمهوری با آقای هاشمی رفسنجانی برنده شود و انتخابات مجالس چهارم و پنجم نیز که در این دوره (از سال 1368 تا 1376) برگزار گردید با پیروزی احزاب جناح راست همراه بود در این دوره بعلت پرداختن به امور اقتصادی از طرف دولت و نیاز مردم به تأمین معیشت فعالیتهای حاد سیاسی را شاهد نیستیم و در واقع دوره رکود فعالیت خبری بعد از انقلاب محسوب می شود اما با رشد نسبی وضعیت اقتصادی و تقاضاها برای فعالیت سیاسی در قالب احزاب و گروههای سیاسی که از طرف طبقات مختلف بویژه طبقه متوسط سنتی در قالب روشنفکران ،تحصیلکردگان دانشگاهی و دانشجویان و … بود.

کناره گیری جناح چپ که فعالیت های آن در قالب احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب صورت می گرفت باعث بی رونقی فعالیت های سیاسی در دوره بازسازی پس از جنگ تا سال 1376 گردید. اما آغاز فعالیت احزاب جناح چپ در سال 1376 با طرح شعارهای نوگرایانه از قبیل تحقق جامعه مدنی، گسترش رقابتهای سیاسی با ایجاد آزادیهای قانونی ایجاد تکثر سیاسی، قانونگرایی و … توسط نماینده احزاب چپ برای انتخابابت دوم خرداد 76 با استقبال عمومی گسترده ای مواجه گردید. بطوریکه نامزد احزاب چپ برای انتخابات دوم خرداد 76 با استقبال عمومی گسترده ای مواجه گردید. بطوریکه نامزد احزاب چپ توانست با وجود اعمال محدودیتها و تبلیغات گسترده ای که احزاب جناح مقابل انجام دادند و از رسانه های گروهی نیز برای این کار بهره بردند در انتخابات برنده  شود و فضای باز سیاسی برای مشارکت احزاب و گروها در سالهای بعد فراهم آید. در بعد داخلی فضای سالم برای انجام رقابتهای انتخاباتی احزاب در قالب فضای باز سیاسی فراهم شد و در زمینه سیاست خارجی با طرح ایده جدید گفتگوی تمدنها، سیاست ارتباط با دیگر کشورها و تنش زدایی در پیش گرفته شد.

در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی با وجود اینکه احزاب جریان راست اکثریت را در دست داشتند ولی طیف میانه ای که از همین جریان منشعب شده بود توانست حدود 50 کرسی را بدست آورد. ولی انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی چهره ای متفاوت داشت و با شرکت گسترده احزاب و مشارکت عمومی مواجه گردید. در این انتخابات که مطبوعات نقش عمده ای در هدایت جریان انتخابات داشتند و با همفکری و همراهی طبقه متوسط جدید بویژه تحصیلکردگان و دانشجویان دانشگاهها فضای رقابت سیاسی به صورت گسترده فراهم شد. حزب جبهه مشارکت که باشعار ایران برای همه ایرانیان و حمایت از رئیس جمهور وقت(سید محمد خاتمی) و شعارهایش در رقابتها شرکت کرد. توانست با تبلیغات مناسب که عموماً از طریق مطبوعات وابسته انجام داد. حدود 75% کرسی های مجلس را بدست آورد.

آزادی فعالیت اجتماعی و آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است. اصل 26 قانون اساسی بر آزادی احزاب اشاره دارد. احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنعتی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”

تفکر احزاب و گروهها درباره آزادی

مرامنامه حزب جمهوری اسلامی برقراری آزادیهای اساسی از قبیل آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماعات و دیگر آزادیهای انسانی ارزش آفرین را شرط لازمی برای ایفای نقش در سرنوشت اجتماعی توسط ملت می داند. [1]

در بعد خارجی هم به استقلال و آزادی دیگر ملتها نیز اشاره دارد. آزادی بیان و تبلیغات در قالب شعار نه شرقی و نه غربی مطرح می کند که تأکید بر عدم وابستگی به قدرتهای بیگانه می باشد.

آزادی احزاب از دیدگاه حزب (جمهوری اسلامی)

احزاب و جمعیتهایی که ملتزم به احکام و مقررات اسلام باشند می توانند با نسبت عادلانه از امکانات عمومی و مردمی و … برای بیان آراء و افکار خود استفاده کنند. احزاب و سازمانهای غیر اسلامی که زیر بنای اسلامی ندارند ولی در وضع خصومت و رویارویی و ضدیت با اسلام نیستند نیز آزادند. احزاب و جمعیتهای ضد اسلامی که اصولاً ایدئولوژی آنها نفی کننده اسلام است، اگر در موضع تخریب نباشند و صرفاً به تبلیغ اکتفا کنند با رعایت شرایطی … آزادند [2]

حسن روحانی بعنوان نماینده طیف میانه جناح راست در خصوص توسعه سیاسی و احزاب می گردید:

” وقتی می گوییم ” توسعه سیاسی” توسعه معنایش این نیست که ما میتینگ زیاد کنیم یا هر روز حزب زیاد کنیم. توسعه سیاسی به این معنی است که فهم و درک مردم و جامعه نسبت به مسائل سیاسی افزایش پیدا کند. [3]

عسگر اولادی از جمعیت مؤتلفه درباره رقابت سیاسی سالم و آزادی رقابت می گوید”

“رقابت سیاسی سالم مراعات همدیگر را می طلبد. اگر مراعات همدیگر را نکنیم چه تشکلها، چه در مجموعه ها، و جناح ها اگر همدیگر را مراعات نکنیم و حرکت در مسیر آسیب رساندن و نفی کردن و خارج کردن از صحنه باشد امکان رقابت سالم از دست می رود. [4]

حمید رضا ترقی از فعالین جناح راست درباره ایجاد احزاب سیاسی اینگونه نظر می دهد:

” در کشورما عمده احزاب، حالت قبیله ای دارند، عده ای بر اساس روابط دوستی یا فامیلی دورهم جمع شده اند و اسمش را حزب گذاشته اند. [5]

در حالیکه در مقابل جناح چپ بیشترین تأکید را بر آزادیهای سیاسی و رقابتهای حزبی دارد. و امروزه با ائتلاف با چند گروه بعنوان اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ایران فعال می باشند. و احزابی مثل کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حزب اعتماد ملی و حزب همبستگی، حزب مردم سالاری و چندین حزب دیگر جزء این دسته جای می گیرند.

در مرامنامه حزب کارگزاران بر دفاع از آزادی اندیشه، بیان، نوآوری و خلاقیتها تأکید شده است. علی هاشمی بهرمانی از اعضای این حزب درباره احزاب و فعالیتهای آن می گوید:

” هر چه بتوانیم احزاب را در سطح جامعه گسترش بدهیم و افراد با سلیقه های مختلف در سازمانهای مختلف سیاسی و صنفی شکل بگیرند این یک نکته بارز در توسعه سیاسی و آزادی سیاسی و قانونگرایی و جامعه مدنی در چالشهای فکری و سیاسی این دوره است. [6]

در مرامنامه حزب مشارکت بندی به عنوان مشارکت و رقابت سیاسی آمده است که در آنها بر رفع موانع مشارکت و تعمیق و نهادینه کردن آن و رقابتهای سیاسی تأکید شده است. و در گفته های اعضای رهبری حزب علت تشکیل حزب را فعالیت در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی و نهادینه کردن کار کردی احزاب و پایداری مشارکت سیاسی ذکر شده است.

مهدی کروبی دبیر کل سابق مجمع روحانیون مبارز و فعلی اعتماد ملی درباره وجود تکثر سیاسی اینگونه اشاره می کند:

” وقتی ما صحبت از جامعه مدنی و تکثر سیاسی می کنیم، باید تحمل دیگران را داشته باشیم، تخریب هیچکس را نخواهیم و نقاط قوت و مورد علاقه خود را برای مردم بگوییم چون در جامعه مدنی هیچ کس مجاز نیست دیگری را تخریب کند.[7]

سید محمد خاتمی درباره آزادی بحثی تئوریک ارائه می دهد و در ارتباط با ارتباط آزاد دو دین می گوید:

” دیکتاتوری اکثریت و اضمحلال اقلیت مطلوب نیست و … دموکراسی به عنوان راه استقرار حکومت و نظام سیاسی و نظارت بر آن، با دین ناسازگار نیست، بنده منافاتی میان دین، آزادی و دموکراسی نمی بینیم. [8]

اندیشه های سید محمد خاتمی به عنوان نظریه پرداز گفتگوی تمدنها بر تحقق قانونگرایی و جامعه مدنی می باشد. در واقع، خاتمی با پذیرش پلورالیسم، بر تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز تأکید کرد و با دوری گزیدن از دشمن تراشی و طرح شعارهای پرخاشگرانه و تحریک کننده به تحقق جامعه مدنی در کشور همت گماشت.[9]

جمع بندی وجود آزادی و رقابت سیاسی در سالهای 1332-1320

1- دخالت قدرتهای خارجی در امر انتخابات و وابستگی برخی احزاب به قدرتهای خارجی 2- وجود چندگانگی قدرت و برتری نسبی مجلس بویژه در اواخر این دوره   3- تعدد گروهها و گرایشهای مختلف جزئی  4- وجود تقلب در انتخابات بویژه از طرف دربار و قدرتهای خارجی برای ورود نمایندگان هوادار خود به مجلس   5- وجود تبلیغات آزاد که اغلب با خشونت سیاسی همراه بود.    6- مشارکت اغلب توده ای و تبعی مردم بویژه در مناطق کوچک شهری و مناطق روستایی    7- عدم مشارکت نصف جمعیت(زنان) در انتخابات بعلت منع قانونی.

بعد از انقلاب ویژگیهای آزادی سیاسی و رقابتها تغییر کرد که می توان این گونه بیان کرد:

1- عدم دخالت قدرتهای خارجی در انتخابات و برگزاری آن از طرف حکومت برون اعمال نظر بیگانگان   2- وجود اقتدار حکومتی و برگزاری رقابتها بدون خشونت و تنشهای حاد (بویژه در اواخر)    3- وجود احزاب و گروهها که طیف متنوعی از افکار و اندیشه ها درباره مسائل مختلف جامعه را در امور مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند 4- کم بودن تقلبات انتخاباتی بویژه با استفاده از ابزارهای مدرن برگزاری انتخابات مثل استفاده زا تعرفه، رایانه، صندوقهای معتبر شیشه ای    5- مشارکت فعال مردم در امور سیاسی به جای مشارکت توده ای و تبعی قبل از انقلاب   6- مشارکت آگاهانه زنان در رقابتها که به بالا رفتن کمی و کیفی رقابتها انجامیده است.

4– شادلو، همان ص (4)

5-رزونامه جمهوری اسلامی 8و 5/12/59

6-انتخابات 7/10/78

7-روزنامه انتخاب 19/5/78

8- روزنامه آفتاب امروز 19/8/78

9-دوهفته نامه عصر ماه 5/3/78

10 روزنامه انتخاب 28/11/78

11- بیات 25/12/78

12- ازقندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی 1381ص 20/19

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment