دانلود پروپوزال رایگان رشته تحصیلی: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی

دانلود پایان نامه

 

باسمه تعالی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشکده علوم انسانی

 

 

 

نمونه برگ پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)

 

عنوان: ……………………………………..

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

 

 

 

 

دانشجویان گرامی؛

دستور نگارش پروپوزال در پایان همین فایل قرار داده شده لطفاً با توجه به این نکات پروپوزال را کامل فرمایید

(برگه توضیحات فقط جهت راهنمایی شماست و نیازی نیست که همراه پوپوزال پرینت و ارائه گردد)

توجه : این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تكمیل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد  ¨                                                                            دكترای حرفه‌ای   ¨

 

 

عنوان پژوهش به فارسی:  بررسی  ضمانت اجرای  قرارهای  تامین کیفری قانون آیین دادرسی کیفری 93

 

عنوان پژوهش به انگلیسی:

study guarantee The implementation of security arrangements criminal Code of Criminal Procedure 93

 

سوال اصلی پژوهش:

  1. اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: ابراهیم                  نام خانوادگی : شفیعی                            شماره دانشجویی: 930527177

رشته تحصیلی: حقوق                                                         گرایش: جزا و جرم شناسی

نام دانشکده: آزاد همدان                                                        تاریخ و سال ورود:

نشانی پستی:                                                                        تلفن ثابت:  

نشانی پست الکترونیکی:                                                       تلفن همراه:   09182001701                                         

 

 

 

 

 

 

  1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     شماره  صفحه

1- چکیده 4
2- مقدمه 4
2-1- مبانی نظری 4
2- 2- بیان مساله 4
2- 3- اهمیت پژوهش 5
2-4- هدف