دانلود پایان نامه مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

1-10-روشهای بهبود وضعیت سازه متاثر از واکنش قلیایی سنگدانه ها

روشهایی برای بهبود وضعیت و جلوگیری از پیشرفت خرابی های ناشی از واکنش وجود دارند که بسته به شرایط سازه می توان یک یا چند روش را انتخاب کرد . این روشها عبارتند از :

  • استفاده از غشاء یا پوسته ای برای محافظت در برابر رطوبت .

همانطور که قبلا ذکر گردید رطوبت به عنوان یکی از اجزاء واکنش می تواند سبب تسریع در انجام واکنش گردد که حذف آن از محیط قلیایی تا حدود زیادی جلوی پیشرفت واکنش را می گیرد . روکش های جدیدی ساخته شده اند که هم انعطاف پذیرند و هم در برابر آب مقاوم هستند . استفاده از این روش کمترین اثر جانبی را خواهد داشت .

  • بهبود سیستم زهکشی سازه در کاهش فشارهای به وجود آمده از واکنش سودمند است .
  • برای ترکهای کوچک و ریز تزریق چسب اپوکسی برای گرفتن درزها و ترکها و کاهش نشت آب بسیار مفید است .
  • برای ترکهای درشت و درزهای باز شده ̨  تزریق سیمان به تنهایی یا همراه با تزریق ماسه و افزودنی ها و مواد مسدود کننده لازم است .
  • روکش کردن مجدد سطوح سازه و درزگیری آنها در کاهش عمق تخریب بتن بسیار سودمند است .
  • در صورتی که ترکهای به وجود آمده روی پایداری و یا مقاومت سازه اثر گذاشته باشد ̨ استفاده از مهارهای پس تنیده لازم است . این میل مهارها باید به گونه ای باشند که انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها را خنثی کنند .
  • ایجاد شکاف و برش در سازه برای کنترل تغییر شکل ها مفید است .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود