دانلود پایان نامه عمران مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2- دسته­بندی بر اساس کاربرد

مدل­های شبیه سازی را می­توان بر اساس آنچه مدل می­گردد، به عبارت دیگر دامنه کاربرد، نیز دسته­بندی نمود. بعضی از کاربردهای امروزی مدل­های شبیه­سازی عبارتند از: کمیت و کیفیت آب رودخانه­ها، خورها، خلیج­ها و مناطق ساحلی؛ عملکرد کمی و کیفی مخزن؛ کمیت و کیفیت منطقه اشباع یا غیر اشباع آب زیرزمینی؛ رواناب ناشی از بارش حاوی رسوب و مواد شیمیایی؛ تصفیه، توزیع، تأمین و تقاضا در سیستم آب؛ پیش بینی و کنترول سیلاب؛ تغییرات ریختی؛ سیستم­های جمع­آوری فاضلاب؛ تسهیلات پایش فاضلاب؛ عملکرد آبیاری؛ تولید برق­آبی؛ حیات اکولوژیکی تالاب­ها، دریاچه­ها و مخازن؛ سودها و هزینه­های اقتصادی.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP