دانلود پایان نامه عمران مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

1-4-2 مزیت بتن پیش تنیده

در ابتدای امر فلسفه استفاده از بتن پیش تنیده، فایق آمدن بر ضعف ذاتی بتن مسلح در کشش بود؛ در نتیجه با استفاده از این تکنیک ترک خوردگی عضو در کشش کاهش و در بعضی موارد حذف می شود. در نتیجه باعث خیز تیرها در بارهای سرویس و همچنین دوام سازه بتنی شده، زمانی که استفاده از بتن پیش تنیده گسترش عمومی پیدا کرد، مهندسان از مزایای مطلوب آن  در مقایسه با بتن مسلح آگاه شدند، که یکی از مزیت ها بتن پیش تنیده به بتن آرمه این است که برای دهانه بارگذاری داده شده، مقطع کوچکتری برای بتن پیش تنیده لازم می باشد، این صرفه جویی در بار مرده در سازه های با دهانه زیاد مانند پل ها که بار مرده بخش بزرگی از بار کلی را تشکیل می دهد، اهمیت ویژه دارد، علاوه بر صرفه جویی در بتن مصرفی اعضای ساخت شالوده سازه نیز ارزان تر تمام خواهد شد، که این امر می تواند عامل خوبی در ساخت و ساز روی پی ها باشد. مزیت مهم بتن پیش تنیده این است که با پیش تنیدگی مناسب می توان یک سازه بدون ترک بدست آورد، که تاثیرات مهمی بر دوام بویژه در سازه های منابع آب خواهد داشت. مزیت سوم این است که پیش تنیدگی می توان وسیله برای کنترل خیز باشد. یک نیروی پیش تنیدگی برون محور نسبت به مرکز سطح مقطع عضو موجب خیز قائم می شود، که معمولا در جهت خلاف خیز حاصل از بارگذاری است. با انتخاب مناسب نیروی پیش تنیدگی می توان خیز ناشی از بارگذاری را کاهش داد و یا به کلی از بین برد.

ضمنا به علت کاهش عرض ترک های خمشی افزایش دوام و مقاومت در برابر نفوذ آب در اعضایی بتن پیش تنیده قابل انتظار است. به همین علت استفاده از بتن پیش تنیده در سازه، در معرض محیط های خورنده نامساعد و سازه های دریایی در حال گسترش است (لی بی 1971، 45).

و از جمله مزایای دیگر می توان بالا بردن سختی سازه برای کاهش ارتعاش حاصل از بارهای دینامیک و افزایش مقاومت سازه در برابر خستگی ناشی از بارهای سیکلی نام برد.

در مقابل مزیت های که در بالا ذکر شد، رد بعضی نقاط ضعف در استفاده از بتن پیش تنیده وجود دارد که این واقعیت که قسمت عمده و در بعضی