دانلود پایان نامه عمران مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

1-9- مدیریت سازه های تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها :

نحوه مدیریت سدها و سازه های تحت تاثییر واکنش قلیایی سنگدانه ها وابسته به شرایط سازه ، مصالح مصرفی و نوع خرابی حاصل از واکنش قلیایی سنگدانه ها است . مثلا ممکن است توپوگرافی یک سد به گونه های باشد که واکنش AAR در حد متوسط در آن نگران کننده نمی باشد ̨  اما همین میزان واکنش قلیایی سنگدانه ها و انبساط بتن ناشی از آن در سد یا سرریزی دیگر ممکن است منجر به ترک ̨  ناپایداری یا اختلال در عملکرد دریچه ها گردد . برنامه ها و کارهای زیر برای کنترل ومدیریت سازه های تحت تاثییر واکنش قلیایی سنگدانه پیشنهاد شده اند که باتوجه به شرایط هر سازه می توان روشهای مناسب را انتخاب کرد .

*بازدیدهای دوره ای

بازدیدهای دوره ای با فواصل زمانی مناسب می تواند در پی بردن به میزان تغییرات ایجاد شده در یک سازه بسیار مفید باشد . ثبت شواهد به صورت عکس ، فیلم و …. برای مدیریت طولانی مدت بسیار مهم است .

در اینجا اشاره به این نکته لازم است که واکنش قلیایی سنگدانه ها تمایل به خراب کردن سطح بتن دارد ، از طرفی سطح بتن برخی از سازه ها تحت تاثیر یخ زدگی و آب شدن قرار دارد . لذا سطح یتن این سازه ها تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها ظاهر بسیار بدی خواهند داشت .

در بعضی موارد ̨  مغزه گیری از بتن برای تعیین تغییرات مقاومت بتن و تعیین پارامترهای آن در فواصل زمانی مناسب لازم به نظر می رسد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود