دانلود پایان نامه عمران ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

2-4. تقسیم بندی اتصالات

اتصالات معمولا به سه دسته صلب، نیمه صلب و مفصلی تقسیم‌بندی می‌شوند. آیین‌نامه‌ها و محققین مختلف هر یک حدود خاصی را برای تقسیم بندی ارائه کرده‌اند مه در ذیل به برخی از آتها اشاره می‌شود.

2-4-1.تقسیم بندی اتصالات براساس AISC

آیین نامه AISC دربخش ASD‌‌ اتصالات را به سه دسته ساده نیمه صلب و صلب تقسیم‌بندی می‌کند.

الف)اتصالات ساده: این نوع اتصالات برش را بطور کا‌مل انتقال می‌دهند ولی قابلیت انتقال حداکثر 20درصد ممان حالت انتهای گیردار را دارند. و یا اینکه چرخش انتهای تیر آنها حداقل 80 درصد حالت اتصال مفصل کامل است.

ب)اتصالات صلب: این نوع اتصالات بایستی قادر باشند حداقل 90 درصد  ممان حالت گیردار کامل را انتقال دهند و یا اینکه چرخش نسبی بین تیر و ستون در محل اتصال حداکثر 10 درصد حالت مفصل کامل باشد.

ج)اتصالات نمیه صلب: اتصالاتی که حالتی بینابین دوحالت فوق را دارا هستند در این ناحیه قرار می‌گیرند.

آئین‌نامه AISC کاربرد اتصالات نیمه صلب را در قابهای خمشی معمولی در مناطق زلزله خیر مجاز می‌داند.

آئین‌‌نامه LRFD‌ درحالت طراحی حدی این تقسیم‌بندی را به دو دسته کاملا مقید و نیمه مقید (صلب و نیمه صلب) تفکیک کرده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی