دانلود پایان نامه عمران درباره تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

6-2- گسل های منطقه

با توجه به اینکه گسلهای منطقه ایلام بدون ارتباط و جدا از گسل های حوزه زاگرس نیست، لذا علاوه بر گسلهای منطقه مذکور گسلهای اصلی و فرعی حوزه زاگرس نیز به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.

 

7-2- روراندگی اصلی زاگرس( تراست زاگرس)

این روراندگی دارای ساز و کار تراستی است و در واقع از یک گروه گسلهائی با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی تشکیل گردیده است. طول این گسل رورانده در حدود 1350 کیلومتر است که از میناب تا جنوب شهر مریوان امتداد دارد و از شمال غرب ایران وارد خاک عراق می شود. مشاهدات زمین شناسی حرکت راستگرد گسل را تأئید  می کند. این گسل تراستی مهمترین واقعه تکتونیکی است که در اواخر دوره کرتاسه روی داده است.

 

8-2- گسل اصلی جدید زاگرس:

این گسل بصورت عمودی و از نوع نرمال است که در واقع از یک گروه گسلهائی با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی تشکیل شده است و شامل گسلهای دورود، نهاوند، كارون، صحنه، مروارید و پیرانشهر می باشد.

از نظر سنی این گسل مربوط به دوران چهارم زمین شناسی است و از نظر لرزه خیزی بسیار فعال است، بطوریکه زمین لرزه های متعددی در قرن حاضر در پیوند با فعالیت های جنبائی این گسل روی داده است که از آن جمله می توان به زمین لرزه های 23 ژانویه سال 1909 سیلاخور، 13 دسامبر سال 1957 فارسینج كرمانشاه و 24  مارس سال 1962  کنگاور اشاره کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام