دانلود پایان نامه عمران: بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

3-1 پیش­گفتار

سابقه تحلیل حرارتی و مكانیكی تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به سال 1930 بر­می‌گردد. در این سال روزنتال یك روش تقریبی برای حل معادله دیفرانسیل حرارت گذرا در جوشكاری ارائه داد. میرز با استفاده از فرض­های ساده­­کننده‌ای توانست محدودیت‌های روش پیشنهادی روزنتال را بر­طرف كند [15].

در سال‌های اخیر، روش اجزای محدود به عنوان ابزاری قوی برای تحلیل حرارتی و به دست آوردن مقدار تنش پسماند جوش مورد توجه واقع شده است. مقاله هیبیت و ماركل [16] كه در سال 1978 منتشر شد، اولین گام در استفاده از روش اجزای محدود برای پیش‌بینی تنش‌های پسماند جوش است. در این مقاله، یك جوش دایره‌ای به روی دیسكی متقارن مدل شده بود. نتایج به دست آمده از مدل حرارتی دو بعدی، تطابق خوبی با اندازه‌گیری‌های تجربی نداشت و از میان نتایج تنش، فقط مقدار تنش بیشینه با مقادیر آزمایشگاهی هم­خوانی داشت. دیگارمو [17]، حساسیت نتایج حاصل از تحلیل حرارتی را نسبت به شبکه‌بندی و گام‌های زمانی، مورد بررسی قرار داد.

در مرجع [18] یك مدل اجزای محدود دو بعدی برای حل توزیع دما و تنش گذرا برای جوشكاری لب­به­لب دو ورق فولادی ارائه شد. مدل حرارتی تطابق خوبی با دماهای تجربی در بیرون ناحیه متأثر از حرارت موسوم به HAZ داشت. در این مقاله خواص مواد نسبت به دما در نظر گرفته شد؛ اما تنش‌های پسماند محاسبه‌شده، بسیار بیشتر از مقادیر اندازه‌گیری شده بود. نویسنده مقاله بر این باور بود كه این اختلاف به خاطر دو بعدی بودن مدل وی بوده است.

ریبیكی [19]، در مقاله‌ای كه در سال 1980 منتشر كرد، مدلی برای محاسبه تنش‌های پسماند در یك لوله با جوش دو پاس محیطی بر اساس یك منبع حرارتی نقطه متحرك و روش اجزای محدود ارائه داد. دماهای به دست آمده توسط ترموکوپل‌ها نسبت به دماهای محاسبه‌شده، حداكثر دارای 9 درصد اختلاف برای پاس اول و 17 درصد اختلاف برای پاس دوم بودند.

در مرجع [20]، برای محاسبه میدان تنش در یك ورق با جوش لب­به­لب، یك آنالیز اجزای محدود دو بعدی انجام گردید. در این كار شرایط تنش صفحه‌ای

  • 1