دانلود پایان نامه عمران بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

2-3-3 نتایج تحلیل مكانیكی   

  تحلیل ناخطی كشسان – مومسان بر روی قطعه جوشكاری شده برای به دست آوردن تنش­های پسماند ناشی از حرارت انجام می­پذیرد، ولی به طور كلی نتایج به دست آمده از تحلیل مكانیكی را می‌توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد:

1- تنش­های پسماند كه خود شامل تنش­های طولی (در امتداد خط جوش)، تنش­های عرضی (بر روی سطح قطعه و در راستای عمود بر خط جوش) و تنش­های عمقی (تنش­های عمود بر خط جوش كه بر روی ضخامت قطعه پخش‌شده‌اند) است. باید توجه داشت كه این تنش­ها عمدتاً در دو ناحیه جوش‌خورده و در صورت وجود قیود، در نزدیكی تکیه‌گاه‌ها ظاهر می­شوند.

2- تغییرشکل‌های پسماند كه با توجه به نوع شرایط مرزی و گیرداری مسئله می­تواند مقدار­های بسیار متفاوت داشته باشد ]13[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده