دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

2-4-3- روش های عددی

روش های عددی متعددی برای حل مسائل مهندسی وجود دارد که می توان از روش های تفاضل محدود، اجزا محدود و حتی اجزای نامحدود نام برد. در این قسمت خلاصه ای از دو دیدگاه اویلری و لاگرانژی در حل عددی اجزا محدود سیستم سد- مخزن ارائه می شود]2[. در حالت کلی، روش های عددی کاراترین روش ها برای حل مسائل با مقدار مرزی می باشند.

2-4-3-1- روش لاگرانژی

در این روش، سرگذشت یک ذره در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرد و مجهول مورد نظر در سیال و جامد، تغییر مکان گرهی المان می باشد. مهمترین مزیت این روش نسبت به روش اویلری که تاریخچه یک ذره ثابت در فضا را مورد مطالعه قرار می دهد و مجهول در محیط سیال تغییر مکان می باشد، استفاده از یک فرمولاسیون واحد در سیال و جامد می باشد، بطوریکه سازگاری و تعادل بطور اتوماتیک در گره های مرز مشترک سیال و جامد برقرار می باشد. با یکی شدن فرمولاسیون در جامد و سیال، محاسبات را با ساختن یک برنامه کامپیوتری برای سیال و جامد بسهولت می توان انجام داد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال