دانلود پایان نامه رشته عمران مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

2-3-1 انتخاب اجزاء

اجزاء عناصر اصلی یک شاخص هستند. بنابراین در توسعه یک شاخص انتخاب اجزاءاز اهمیت بالایی برخورداراست.اجزاء برای یک شاخص معمولاً از طریق بررسی مقالات در چارچوب‌های پیشین و مجموعه اجزاء موجود انتخاب می‌شود. (Chaves and Alipaz, 2007; Policy research initiative, 2007; Sullivanandmeigh, 2007; Juwanaetal. (2010b).

به‌طور کلی یک مجموعه اولیه از اجزا بر پایه همین بررسی‌ها شناسایی می‌شود. ‌این مجموعه اولیه سپس از طریق بحث و گفتگو با ذینفعان اصلی بهبود بخشیده می‌شود. (Policy research initiative, 2007; Sullivan and meigh, 2007; Juwana et al., 2010a)

در سال 1988 مشخصه‌های زیر برای انتخاب اجزاء پیشنهاد شد(2003 Liverman et al):

– حساسیت به تغییر زمان‌:

اجزاء باید قادر به ارایه اطلاعات در مورد مسایل مربوط به چگونگی تغییرات شاخص‌ها در طول زمان باشند.

– حساسیت به تغییر در سراسر فضاها و در گروه‌ها:

یک جزء باید تمام تغییرات رخ داده در فضا و یا در گروه‌ها را منعکس کند.

– پیش‌بینی یا پیشگیری‌:

با توجه به پایداری، اجزاء قابل اطمینان باید قادر به پیشگیری و یا پیش‌بینی نشانه‌های شرایط ناپایدار باشند.

– مرجع یا سرآغاز مقادیر موجود:

باید اطلاعات یا مقدار مرجع برای یک جزء مشخص باشد در غیر‌این صورت باید توسط یک جزء مشابه که اطلاعات آن موجود است جایگزین شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی