دانلود پایان نامه رشته عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

2-4-1-3- روش استفاده از تبدیلات

روش دیگر حل مسائل مقدار مرزی استفاده از تبدیلات انتگرالی می باشد. بطور کلی یک تبدیل، ابزاری برای تغییر شکل یک مسئله است، به نحوی که مسئله حاصل دارای شکل ساده تری برای بررسی گردد. از انواع تبدیلات گوناگونی که برای حل مسئله مقدار مرزی مورد استفاده قرار می گیرد می توان از تبدیل فوریه، تبدیل لاپلاس، تبدیل هنکل، تبدیل ملین و تبدیلات همدیس در توابع مختلط نام برد.

به طور کلی مراحل حل یک مسئله به روش تبدیلات را می توان در سه گام زیر خلاصه نمود:

گام اول: انتقال مسئله اولیه به فضای تبدیل؛ گام دوم: حل مسئله تبدیل یافته در فضای تبدیل؛ گام سوم: بازگشت جواب به فضای اولیه بوسیله تبدیل معکوس و نظایر آن.

کلیه تبدیلات، مسئله اولیه را طوری تغییر شکل می دهند که معادله دیفرانسیل مشتق جزئی با n متغیر عملاً به یک معادله دیفرانسیل با 1-n متغیر تبدیل گردد. در این تحقیق دو تبدیل فوریه و لاپلاس که برای حل مسئله استفاده شده اند، معرفی می گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال