دانلود پایان نامه در مورد مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

 3-3- تعیین تنش در فولاد های پس تنیده بدون پیوستگی

تعیین تنش درفولادهای پس تنیده بدون پیوستگی در حالت سرویس و نهایی بصورت آزمایشگاهی توسط در تاج نژاد (1390) گزارش شده است. تا قبل از کاربرد پس تنیدگی بدون پیوستگی تعیین تنش در فولاد های معمولی عضو بتنی به علت وجود پیوستگی بین فولاد و بتن مطابق اصل سازگاری کرنش امکان پذیر و به راحتی صورت می گرفت. اما با توجه به عدم وجود پیوستگی میان فولاد پس تنیدگی و بتن اطراف آن باعث می شود که اصل سازگاری کرنش صادق نباشد.

برسی ها نشان می دهد، در سال 1944 اولین تحقیق روی فولادهای بدون پیوستگی انجام شده تا کنون 250 عدد تیر پس تنیده با تکیه گاه ساده در سراسر جهان مورد آزمایش قرار گرفته است، ولی متاسفانه تحقیقات اندکی روی اعضای سراسری انجام گرفته است و از مهترین عوامل تاثیر گذار تنش در فولاد های بدون پیوستگی می توان به شکل پذیری و باز توزیع لنگر اشاره کرد و مقدار تنش بدون پیوستگی در حالت خدمت و نهایی می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری