دانلود پایان نامه درباره مدیریت منابع آب

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

3-3-3  رودخانه دینور

رودخانه جامیشان سرشاخه اصلی دینور بوده که خود از دو زیرشاخه تشکیل می­شود؛ اولی از ارتفاعات کوه­های خورتاب و سرسگاز سرچشمه می­گیرد و در جهت جغرافیای شرقی-غربی ادامه مسیر می­دهد. این رودخانه پس از طی مسیری بالغ بر 24 کیلومتر از جنوب شهرستان سنقر کلیائی عبور می نماید. شاخه طولانی­تر جامیشان در ادامه مسیر خود در نزدیکی محلی به نام خنجرآباد، زیر شاخه دیگری را دریافت می­نماید. این شاخاب از ارتفاعات کوه­های پنجه و درقلعه و در جهت جغرافیایی شمال غربی-جنوب غربی جریان می­یابد و نهایتا به شاخه اصلی رودخانه جامیشان وارد می­شود.این رودخانه پس از عبور از محل خنجر آباد به سمت شمالی-جنوبی تغییر مسیر داده و در ادامه پس از گذر از ایستگاه پیرسلمان از ساحل راست، رودخانه عالی سیاه، ارمنی جان به آن می­پیوندند سپس از ساحل چپ، رودخانه مریم­نگار به آن می­ریزدکه پس از آن این رودخانه دینور نامیده می­شود. در ادامه مسیر از ساحل راست، رودخانه تلخاب به آن اضافه می­گردد و از آن پس وارد گاماسیاب می­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP