دانلود پایان نامه درباره خطر زلزله در ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

تعداد بهره برداران

استان مركزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص محیطی مناسب برای پرورش و نگهداری دام سبك می باشد، به طوریكه از دیر ایام تا كنون حرفه گوسفند داری یكی از شغلهای اصلی و منبع درآمد مهمی برای ساكنین این استان به شمار می رود. در 1394 روستای (دارای سكنه) استان مركزی حدود 114939 خانوار ساكن می باشند كه اكثر آنها به نحوی با مسائل گوسفند داری در ارتباط هستند . خانوارهای روستایی را از نظر داشتن امكانات دامداری می توان به چند دسته تقسیم كرد:

دامداران بدون زمین : این گروه از دامداران ، فاقد زمین زراعی بوده و از دام به منظور تامین امنیت مالی نگهداری می كنند . كار این دسته از دامداران می تواند كشاورزی و یا سایر امور مربوط در روستا باشد.

كشاورزان دامدار : این گروه دامداران دارای زمین زراعی بوده و برای آنان دام جنبه اقتصادی داشته و مازاد محصول زراعی خود را به مصرف غذای دام می رسانند. تولیدات دامی به واسطه پرورش دام ‌برای آنان درآمد اضافی ایجاد می نماید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام