دانلود پایان نامه تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

1-8- ساختار فصول پایان­نامه

مطالب این تحقیق در 5 فصل تهیه شده­است.

  • فصل اول­: در این فصل ضمن بیان مقدمه­ای، هدف از انجام این تحقیق، فرضیات و اهمیت تحقیق مشخص شده­است.
  • فصل دوم: در این فصل تعاریفی از محیط ساحلی، امواج ، باد و تاثیر آن در بوجود آوردن موج، تفرق، انکسار و انواع شکست موج و همچنین خلاصه­ای از پیشینه­ی تحقیقات انجام شده در مورد بررسی تغییرات خط ساحل دریاها ارائه می­گردد.
  • فصل سوم­: این فصل به شرح كامل روش تحقیق و معرفی و تشریح مدل MIKE 21 اختصاص داده­ شده­ است.
  • فصل چهارم­­: در این فصل اطلاعات مورد نیاز بندر امیرآباد كه ازسازمان­های نامبرده، تهیه شده، جهت اجرای مدل بررسی شده­ و نتایج حاصل از تحقیق بیان شده است.
  • فصل پنجم: در این فصل نیز پس از بررسی نتایج، پیشنهادات و راهکارهایی برای به حداقل رساندن و مرتفع کردن تغییرات بوجود آمده ارائه می­شود.
  • مراجع

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی