دانلود پایان نامه تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

  Environmental Loads (بارهای محیطی): نیروهای محیطی در اثر پدیده های طبیعی بر سازه وارد می شوند كه شامل باد، جریان، موج، زلزله، برف، یخ و حركات زمین می باشد. تغییرات در نیروهای هیدرواستاتیك  و شناوری وارده بر اعضا در اثر تغییرات سطح آب رانیز می توان جزء این دسته از بارها دانست.

Construction Loads ( بارهای در حین ساخت) : بارهای وارد شده به سازه در زمان  Fabrication، Load out ،Transportation ،Installation   جزء این دسته از بارها می باشند كه در قسمت مربوط به خودشان توضیح داده خواهد شد.

Dynamic Loads  (نیروهای دینامیكی): این نیروها همان نیروها ی گفته شده هستند كه یا ماهیت لرزه- ای و یا تناوبی دارند و یا به صورت ضربه بر سازه وارد می شوند. نیروهایی كه ماهیت لرزه ای و تناوبی دارند شامل موج، باد، زمین لرزه و یا لرزه ایجاد شده توسط ماشین آلات می باشند. نیروهایی كه ماهیت ضربه ای دارند مانند ضربه كشتی، ضربات ناشی از كار كردن ماشین آلات خصوصا دستگاههای حفاری هستند كه نقطه اثر آنها باید تعیین گردد.

Accidental Load ( بارهای ناشی از تصادف): بارهای ناشی از تصادف شامل بارهای ناشی از انفجار، آتش سوزی(Blast and Fire ) و یا ضربه كشتی می باشد كه همگی ماهیت دینامیكی داشته كه در برخی موارد به صورت استاتیكی معادل سازی می شوند. مدلها ی مربوط به این بارها اغلب حالت پیچیده ای دارند

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی