دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام

نظریۀ سنتی

برطبق نظریه سنتی، که گراهام و داد[۱] آن را مطرح کرده­اند بازار سهام برای سود تقسیمی در مقایسه با سود انباشته وزن بیشتری قائل است. آنان چنین اظهار کرده­اند:

“… بازار سهام قویاً تقسیم سود بیشتر را در مقایسه با تقسیم سود کمتر برتر می­داند، …”

آنان نظریه خود را به لحاظ کمی در مدل ارزشگذاری زیر خلاصه کرده­اند:

P = m (D + E/3)                                                                       (۲-۱)

P = قیمت بازار سهام

D = سود تقسیمی هر سهم

E = سود هر سهم

m = یک ضریب محاسباتی

بر طبق این مدل، برای ارزشگذاری سهام، وزن سود تقسیمی، چهار برابر وزن سود انباشتۀ هر سهم است.

در معادلۀ فوق وزن­هایی که به سود تقسیمی و سود انباشته تعلق گرفته بر قضاوت­های گراهام و داد مبتنی است و ابداً از تحقیقات تجربی و عینی منتج نشده است؛ صرف نظر از ذهنی بودن این وزنها، عمده­ترین ایراد قضیه سنتی این است که خط­مشی پرداخت افراطی سود سهام بر قیمت سهام تأثیر مثبتی به جای می­گذارد.

 

 

 

۲-۱-۷-۲ مدل والتر

جیمز والتر مدلی را برای ارزشگذاری سهام پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط­مشی تقسیم سود بر ارزش

[۱]– GROHAM, DODD

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

Leave a comment