دانلود پایان نامه بررسی شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل پنجره ای

مدل پنجره ای

روش تحلیل پنجره با امکان­پذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سری­های زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابی­های زمانی برطرف می­کند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک عمل می­کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید می­باشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار می­شود. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دوره­ها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار می­گیرد. این وضعیت باعث افزایش تعداد دوره­های مورد بررسی در تحلیل می­شود که در هنگام مطالعه نمونه­هایی در اندازه کوچک مفید می­باشد. تغییر عرض پنجره، یعنی تعداد دوره­های زمانی، نشان­دهنده تأمین طیفی از تحلیل­های هم­زمان، که تنها شامل مشاهدات یک دوره زمانی به تحلیل­های مقطعی که شامل مشاهداتی از تمام دوره­های مورد مطالعه است، می­باشد (Tulkens and Eeckaut,1995).

یک تحلیل پنجره­ای “واقعی” با یک عرض پنجره جایی میان یک و همه دوره­های مورد مطالعه افقی (ارزیابی یک واحد در طول زمان)، می­تواند به عنوان مورد خاصی از یک تحلیل متوالی مشاهده شود. با این وجود در تحلیل متوالی فرض می­شود آنچه در گذشته عملی بوده است، عملی باقی خواهد ماند و بنابراین تمام مشاهدات قبلی را شامل می­شود. اما مسئله فوق در مورد تحلیل پنجره­ای که فقط مشاهداتی را در نظر می­گیرد که در محدوده تعداد خاصی از دوره­های زمانی (یعنی یک پنجره) بوده و به واسطه آن تعداد مشاهدات در هر تحلیل ثابت باقی می­ماند، صادق نمی­باشد. با پنجره تعریف شده، مشاهدات در آن پنچره در یک رفتار بین زمانی انگاشته می­شود و بنابراین به عنوان یک تحلیل بین زمانی مقطعی مورد تحلیل قرار می­گیرد. قابل ذکر است از آنجایی که تمامی واحدها در یک پنچره نسبت به همدیگر اندازه­گیری می­شوند، این روش به طور ضمنی فرض می­کند که هیچ تغییر تکنیکی در هر کدام از پنجره­ها وجود ندارد. این مطلب یک مسئله کلی در تحلیل پنجره DEA است، حتی این مسئله زمانی حادتر است که تحلیل پنجره DEA همراه با روش شاخص مالمکوئیست که جهت تخمین تغییرات تکنیکی مورد استفاده قرار می­گیرد، به کار گرفته می­شود. با کاهش عرض پنجره این مشکل کاهش می­یابد و جهت اعتبار بخشیدن به تحلیل پنجره­ای، عرض پنجره باید طوری انتخاب شود که چشم­پوشی از تغییرات تکنیکی منطقی باشد. اولین فرمولاسیون تحلیل پنجره توسط سان در ۱۹۸۸ با استفاده از نمادهای زیر ارائه شد. اگر فرض کنیم که n تا DMUS داریم که K دوره زمانی مورد ارزیابی قرار گیرند، آنگاه ρ نشان­دهنده طول پنجره و w نیز نماینده تعداد پنجره­ها می­باشد.

(۲-۱)

حداکثر تعداد DMUS از طریق تساوی مقابل به دست می­آید:  و طول پنجره نیز به یکپارچگی نیاز نداشته و در فرمولاسیون زیر اصلاح می­شود:

(۲-۲)

 

فرمولاسیون ۱ در صورتی به کار می­رود که تعداد دوره­های زمانی فرد باشند و حالت دوم زمانی اتفاق می‎افتد که تعداد دوره­ها زوج باشند، استفاده می­شوند. زمانی که تعداد دوره­ها زوج باشند فرمولاسیون ۲ به صورت زیر در می­آید (Cooper et all., 2007):

(۲-۳)

حال فرض می­کنیم        n تا DMU  که در دوره­های زمانی  با m تا ورودی و S تا خروجی را در نظر می­گیریم. آنچنان که این واحدها نمونه­ای شامل  مشاهده خواهد بود و یک مشاهده n در دوره t، یعنی  دارای یک بردار m بعدی از نهاده­ها  و یک بردار s بعدی از ستاده­ها  می­باشد. پنجره­ای که از زمان k شروع شده،  و دارای عرض  ،  می­باشد که با  مشخص شده و دارای  مشاهده می­باشد. ماتریس نهاده­ها و ستاده­ها برای تحلیل پنجره­ای به صورت زیر در خواهد آمد (Asmild et all., 2004):

مسئله پنجره نهاده محور تحت فرض بازده به مقیاس ثابت به صورت زیر در خواهد آمد:

(۲-۴)

با اضافه کردن محدودیت  به مدل فوق (Banker et all., 1984) مدل نهاده محور تحلیل پنجره­ای با فرض بازده به مقیاس متغیر به دست می­آید. به کار بردن فرض بازده به مقیاس متغیر برای این تحلیل به دلیل وجود واحدهایی در اندازه­های مختلف می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment