دانلود پایان نامه با موضوع الگوی رفتاری ترك چسبنده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

آزمایش‌های شکست میان لایه‌ای

 

6-1- پیش‌گفتار

برای شبیه‌سازی گسترش ترک میان‌لایه‌ای در نمونه‌های شکست ماده‌ی مرکب، از جزء‌های چسبنده بهره‌جویی می‌کنند. انتخاب تابع بهینه، مهمترین نقش در دستیابی به پاسخ‌های دقیق را دارد. با به‌کارگیری تابع‌های پیشنهادی در ارتباط‌سازی جزء چسبنده، گسترش ترک میان‌لایه‌ای در نمونه‌های سنگ‌نشانه بررسی شد. پاسخ‌ها با استفاده از  شیوه‌ی بسته‌شدن مجازی ترک درستی آزمایی گردیدند. در این فصل، سه نمونه‌ی شکست سنگ‌نشانه مورد بررسی قرار گرفت. در هر نمونه، پس از درستی آزمایی،  تابع شایسته برای جزء چسبنده بهینه معرفی خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود