دانلود پایان نامه ارشد مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

*استفاده از ابزار دقیق و آنالیز اطلاعات

نصب ابزار دقیق برای ارزیابی تغییرات سازه در طولانی مدت موثر است . ابزار دقیق استفاده شده از سازه ای به سازه دیگر متفاوت است و می تواند شامل موارد زیر باشد :

  • لوازم ترازیابی و ژئودزی
  • ترک سنج
  • شاقول
  • پاندول مسطح
  • انبساط سنج(کرنش سنج)

قابل اطمینان ترین روش اندازه گیری کرنش میلگرد بهترین روش برای مشخص کردن کرنش ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها است . در این روش میلگرد در محل مناسب قرار داده شده ، کرنش آن خوانده می شود و سپس میلگرد بریده می شود . تغییرات کرنش اندازه گیری شده برای تخمین میزان انبساط به وجود امده از زمان ساخت سد مفید است . در پروژه های بزرگ مانند سدها ̨  اپراتورهای ابزار دقیق موظف به جمع آوری ̨  نگهداری و ویرایش اطلاعات اندازه گیری هستند . اما در پروژه های کوچکتر ̨  تمامی ابزار دقیق به یک اتاق اطلاعات متصل هستند و اطلاعات از طریق خطوط تلفن به طور خودکار جع آوری و نگهداری می شوند .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود