دانلود پایان نامه ارشد عمران مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

1-4-شرایط لازم برای واکنش قلیایی سنگدانه ها

سه رکن اصلی واکنش را می توان به صورت زیر بیان کرد :

  • وجود سنگدانه هایی که قابلیت انجام واکنش را داشته باشند .
  • وجود یون هیدروکسید در محیط به میزان کافی
  • وجود رطوبت کافی در محیط

سنگدانه هایی که  قابلیت  واکنش را  دارند  شامل سنگهای آذرین ̨  رسوبی و سنگهای دگردیسی هستند .  به  همین  دلیل  بخش  عمده ای  از  سنگدانه ها  قابلیت  این  واکنش را  دارند  .  انواع  سنگ کوارتز که می تواند باعث واکنش قلیایی سنگدانه ها شود عبارت است از :

  • بلورهای کوارتز (چخماق ̨ سنگ معدن کوارتز و …..)
  • بلورهای کوارتز (شامل انواع مختلف سنگها از جمله سنگ آهک سیلیسی و …..)
  • کوارتز موجود در سنگهای رسوبی ( ماسه سنگ کوارتزی و …..)
  • دانه های بزرگتر کوارتز با ترکهای داخلی یا شکستگی

نسبت ذرات واکنش زا در سنگدانه بسیار مهم است چرا  که نسبت خاص از  این ذرات می تواند سبب بیشترین تورم شود که به آن  بخش پسینه (Pessimum Portion) می گویند . برای مثال چرت  ¹ یا سیلیکس  ² تنها در صورتی که به  میزان بخش پسینه در سنگدانه باشند می توانند سبب بیشترین  نرخ تورم گردند .

بهترین  منبع  یون  هیدروکسید لازم  برای  واکنش ̨  سیمان  موجود در ترکیب بتن است . هرچه میزان  سیمان  موجود در بتن (برحسب  ) یا  میزان  قلیاییت (برحسب  درصد معادل  ) بیشتر باشد انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها بیشتر است .

درصدی  از رطوبت نسبی  برای  شروع  و ادامه واکنش لازم است . این  میزان  بین 80  تا 85  درصد است . برای  سازه های عظیمی چون  بتن توده سد این فاکتور همواره مهیاست .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود