دانلود پایان نامه عمران در مورد بررسی خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

مقدمه

امروزه در دنیا مسئله كمبود و توزیع نامناسب مواد غذایی قابل توجه و حائز اهمیت   می باشد. سازمان خواربار جهانی اعلام داشته كه امروزه بیش از یك میلیارد نفر در كشورهای در حال توسعه در وضعیت شدید سوء‌ تغذیه به سر می برند و هر سال حدود 6/1 درصد به جمعیت جهان افزوده می شود. در راستای افزایش روز افزون  جمعیت تامین غذایی بویژه پروتئین موردنیاز انسان بسیار ضروری و حیاتی می باشد. گوشت یكی از مهمترین و      اساسی ترین منابع پروتئینی موردنیاز انسان می باشد. میزان پروتئین ضروری روزانه بدن یك گرم برای هر كیلوگرم برای افراد بالغ و 3 گرم در سنین رشد است (46).

در كشورهای جهان مقدار مصرف سرانه پروتئین بسیار متفاوت است . به طوری كه كشورهای توسعه یافته با متوسط مصرف سرانه پروتئین در حدود  5/99 گرم در روز بیشترین مقدار مصرف پروتئین حیوانی را به خود اختصاص داده اند . در كشورهای در حال توسعه‌، از جمله ایران منابع گیاهی ،‌درصد بسیار بالایی (حدود 70 درصد ) از پروتئین مورد نیاز را تامین می كند. در ایران مصرف سرانه روزانه  1/16 گرم پروتئین حیوانی و مصرف سرانه سالانه ای معادل 5/32 كیلوگرم از انواع گوشت و فرآورده های حیوانی و محصولات دریایی را نشان     می دهد (46).

گوشت گوسفند در ایران مهمترین منبع تامین كننده گوشت قرمز و درایران در مقایسه با سایر انواع گوشت قرمز گوشت  گوسفند و بز مصرف بسیار بالایی را دارد و از این لحاظ در رتبه چهارم دنیا تا سال 1989 بوده است.نزدیك به 70 درصد گوشت قرمز مصرفی در ایران از گوشت گوسفند و بز تامین می گردد. این امر به دلیل فرهنگ مصرف و اهمیت مذهبی خاصی است كه به این دام داده می شود (17).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام

  • 1