دانلود پایان نامه عمران درباره تنش های پسماند جوشکاری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

5-4 تحلیل مکانیکی

پس از به دست آوردن تاریخچه دمایی در گره­ها، نوبت به تحلیل مکانیکی می­رسد. با تغییر نوع جزءها از حرارتی به مکانیکی و تنظیم پارامترهای مربوط به تحلیل ناخطی، تحلیل مکانیکی مدل میسر می­گردد. در این مرحله، بارگذاری حرارتی با استفاده از فایل نتایج حاصل از تحلیل حرارتی به تحلیل مکانیکی منتقل‌شده و تحلیل مکانیکی انجام می­گردد. جزء انتخابی همانند فصل چهارم SOLID186 انتخاب شده است. شرایط مرزی به صورتی است که صفحه در دو انتها بر روی تکیه­گاه­های مفصلی قرار گرفته است. تنش پسماند طولی بیش‌ترین تأثیر را بر روی صفحه دارد و بیشینه تنش پسماند طولی بر روی محور جوش اتفاق می­افتد. مقادیر تنش محور جوش نزدیک تنش جاری شدن صفحه است. با دور شدن از محور جوش تنش به صورت فشاری در می­آید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده