دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع سازه های دور از ساحل

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

اطلاعات مساله و تحلیل سکوی نیمه شناور   خرپایی

 

در این فصل, شاهد تحلیل سکوی نیمه شناور خرپایی با استفاده از معادله موریسون و تئوری تفرق خواهیم بود.نیروی وارد بر سکو را نیروی موج در جهت surge در نظر می گیریم و پس از محاسبه نیروهای وارد بر سازه به محاسبه حرکت سازه در جهات heave و pitch می پردازیم. از ترم غیر خطی معادله موریسون و تئوری تفرق صرفنظر می کنیم و برای درصد میرایی در حرکات فوق از مقادیر حدس زده شده استفاده می کنیم.در این فصل تحلیل سازه را برای به دست آوردن پارامتر های زیر خواهیم داشت:

*محاسبه طول موج سازه جهت تعیین پارامتر ka (ka=πD/L)و تعیین حوزه اعتبار تئوری های محاسبه نیرو.

*محاسبه نیروی وارد بر سازه در جهات surge و heave و لنگر وارد بر سازه در جهت pitch بر اثر برخورد موج تک با ارتفاع 2 فوت با استفاده از معادله موریسون و تئوری تفرق.

*محاسبه حرکت سازه در جهات heave و pitch بر اثر نیروهای فوق.

*شناسایی طیف جانسوپ مورد استفاده.

*محاسبه طیف پاسخ سازه در جهات heave و pitch برای امواج تصادفی با استفاده از طیف جانسوپ فوق الذکر .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی