دانلود پایان نامه ارشد ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

ب)چرخش تسلیم اتصال

حداکثر مقدار چرخشی که اتصال قبل از ایجاد تسلیم ازخودنشان می‌دهد راچرخش تسلیم اتصال  نامند.این چرخش تابع خصوصیات اتصال و همچنین عمق تیر وابسته می‌باشد.

ج)ماکزیمم چرخش اتصال

طبق تحقیقات آستانه و همکاران حداکثر مقدار چرخش کلی اتصالات پیچی با صفحات انتهایی 0.05rad ذکرشده است. در آزمایشات ال ناشی و دانش حداکثر چرخش برای تسلیم اتصالات پیچی با نبشی‌های دوبل جان و نبشی‌های بالا و پایین مقدار 0.03rad و برای اتصالات جوشی 0.02rad بدست آمده است.

د) ظرفیت اتصال تسلیم

اگر ظرفیت تسلیم اتصال کمتر از ظرفیت تسلیم تیر باشد محل وقوع مفصل پلاستیک و در نتیجه محل جذب انرژی دراتصال خواهد بود. در غیر این صورت مفصل پلاستیک و جذب انرژی در انتهای تیر صورت می‌گیرد.

 

ه)ظرفیت پلاستیک اتصال

ظرفیت پلاستیک اتصال در واقع مقدار حداکثر لنگری است که اتصال قبل از انهدام می‌تواند تحمل کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی