دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :


فهرست مطالب

عنوان                                                  شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- روش های وارد کردن نیروی پیش تنیدگی 3

1-2-1 روش مکانیکی 3

1-2-2 روش شیمیایی 3

1-2-3 روش الکتریکی- حرارتی 4

1-3- مصالح و تجهیزات 4

1-3-1 بتن 4

1-3-2 فولاد 4

1-3-3 انواع گیرها و کابل ها 4

1-4- معیار اساسی پیش تنیدگی 4

1-4-1 بتن پیش تنیده 7

1-4-2 مزیت بتن پیش تنیده 8

1-5- روش های پیش تنیدگی 10

1-5-1 پیش کشیدگی 10

1-5-2 پس کشیدگی 11

1-6- تاثیر پیش تنیدگی روی تنش های مقطع 12

1-7- پیش تنیدگی جزئی 13

1-7-1 پیش تنیدگی کامل 13

1-7-2 پیش تنیدگی جزیی 13

1-8- مواد مرکب FRP 13

1-9- محدودیت مقاوم سازی 14

1-10- حداقل مقاومت سطح بتن 14

1-11- دلایل ترمیم و تقویت سازه ها 14

1-12- نیاز به بهسازی و مقاوم سازی 15

1-13- روش های ترمیم و تقویت سازه بتنی 15

1-14- ساختار مواد مرکب 15

1-15- آشنایی با مواد مرکب 16

1-16- روش های ترمیم و تقویت تیرهای بتنی 16

1-17- انواع مواد مرکب 16

1-18- انواع محصولات frp 17

1-19- انواع الیاف 18

1-20- انواع پلیمرها 18

1-21- مزیت استفاده از FRP  در ترمیم سازه بتنی 19

1-22- پیشینه تحقیق 19

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

2-1- مشخصات مصالح مصرفی 22

2-1-1 مقاومت بتن 22

2-1-1-1 اهمیت فولاد با مقاومت بالا 23

2-2- فولادهای پیش تنیدگی 24

2-2-1 وایر 24

2-2-2 رشته 25

2-2-3 میلگرد 25

2-3- رفتار سازه 25

2-4- رفتار تیرهای پیش تنیده در محدوده الاستیک 25

2-4-1 تعادل داخلی 27

2-5- نیروی پیش تنیدگی 29

2-6- افت های در نیروهای پیش تنیدگی 29

2-7- اصول کلی محاسبات افت 30

2-7-1 محاسبات افت ناشی از کوتاه شدگی الاستیک بتن 30

2-7-2 افت کوتاه مدت 31

2-7-2-1 محاسبه افت ناشی از اصطکاک 31

2-7-3 افت کشش در محل گیره (کوتاه مدت) 32

2-7-4 افت دراز مدت 33

2-7-4-1 افت ناشی از جمع شدگی بتن 33

2-7-4-2 افت های ناشی از وارفتگی بتن 33

2-7-4-3 افت ناشی از وادادگی فولاد پیش تنیدگی 33

2-7-5 افت ناشی از خزش 34

2-8- مجموع افت های پیش تنیدگی 35

2-9- انواع پیش تنیدگی 35

2-10- خصوصیات مصالح FRP 35

2-10-1 خصوصیات فیزیکی 35

2-10-1-1 چگالی 35

2-10-1-2 ضریب انبساط حرراتی 36

2-10-2 خصوصیات مکانیکی مصالح FRP 36

2-10-2-1 رفتار کششی 36

2-10-2-2 رفتار فشاری 37

فصل