دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

5-1: تحلیل نتایج

همان طور که از جدول 5-2 مشخص است SMA در شتاب های مختلف رفتار تقریباً یکسانی را از خود به نمایش می گذارند و شتاب زلزله تاثیر چندانی بر قدرت بازگردانندگی SMA  ها نمی گذارد که این نیز یک نکته مثبت برای این آلیاژها به شمار می رود.

از نتایج جدول 5-4 استنباط می شود که در زلزله های طولانی SMA ها عملکرد بسیار عالی داشته و نسبت به زلزله های طولانی قدرت بازگردانندگی بسیار بالاتری دارند که این مسئله با توجه به تعریف ضربه و تخلیه زیاد انرژی در مدت کم این نتیجه قابل توجیه است.

همان طور که از جدول 5-6 مشخص است فاصله از گسل تاثیر چندانی بر عملکرد SMA ها ندارد و این به آن علت است که اساساً زلزله های انتخابی از نوع نزدیک بوده اند و در این فاصله نزدیک، دورتر یا نزدیکتر بودن تاثیری بر قدرت بازگردانندگی SMA ها نخواهد داشت.

و در انتها از نتایج جدول 5-8 این گونه استنباط می شود که به طرز شگفت انگیزی قدرت بازگردانندگی SMA در زلزله های با بزرگی بالاتر بهتر بوده و در زلزله های با انرژی بالاتر که قدرت تخریب بیشتری دارند این آلیاژها بهتر عمل کرده و ایمنی سازه را بالاتر می برند که شاید این مسئله با توجه به تفاوت عملکرد SMA درفازهای مختلف توجیه پذیر باشد.

بنابراین با کاربرد SMA ها می توان میزان تغییرشکل ماندگار را هنگام وقوع زلزله به میزان چشمگیری کاهش داد که این امر در مقایسه با سازه های عادی با مصالح سنتی بسیار قابل توجه است.

علاوه بر میزان تغییرشکل ماندگار کم که مانع از خرابی عضو سازه ای در حین زلزله می شود، همانطور که قبلاً ذکر گردید،  SMAها این قابلیت را نیز دارند که پس از وقوع زلزله بدون نیاز به تخریب به حالت اولیه بازگردند  که این امر در بحران پس از زلزله بخصوص در سازه های مهم و حیاتی مانند بیمارستان ها، پل ها و … بسیار حائز اهمیت است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی