دانلود پایان نامه درباره بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

7-2- نتیجه‌گیری

در این نوشتار، شبیه‌سازی رشد ترک در ماده‌ی مرکب انجام پذیرفت. برای دستیابی به پاسخ مطلوب، از شیوه‌ی جزء چسبنده بهره‌جویی شد. این شیوه، به طور گسترده برای شبیه‌سازی پدیده‌ی شکست به کار می‌رود. برتری این روش، آن است که می‌تواند رفتار لبه‌ی ترک را نزدیک‌تر به واقعیت نشان دهد. افزون بر آن، به سادگی می‌تواند در یک روش عددی ارتباط‌سازی شود. اندیشه‌ی اصلی در راهکار ترک چسبنده، برپایه‌ی این واقعیت است که، تنش می‌تواند بین لبه‌های ترک منتقل شود. برای وارد کردن شیوه‌ی ترک چسبنده در چارچوب جزء‌های محدود، مجموعه‌ای از جزء‌های میان لایه‌ای بین جزء‌های اصلی الگوسازی می‌شوند. جزء‌های میان‌لایه‌ای شمار درجه‌های آزادی کمی را دارا هستند. در این فرآیند، هنگامی که تنش لبه‌ی ترک به مقدار مقاومت چسبندگی ماده می‌رسد، ترک شروع به رشد می‌كند. با بازشدن ترک، تنش‌ها برپایه‌ی یک قانون چسبنده شروع به کاهش می‌كنند.

از دیگر سو، در سال‌های اخیر، بهره‌جویی از ماده‌ی مرکب لایه‌ای در ساخت و نوسازی سازه‌ها بسیار گسترش یافته است. ساختار ماده‌ی مرکب لایه‌ای به گونه‌ای است که امکان تشکیل ترک در میان لایه‌ها وجود دارد. این ترک‌ها می‌توانند بر اثر بار رشد کرده و موجب افت شدید در استحکام و سختی سازه گردند. از این رو، قانون چسبندگی در ماده‌ی مرکب، به عنوان زمینه‌ی گسترش ترک، مورد توجه قرار گرفت. این قانون در ماده‌ی مرکب، از دو بخش کشسان و نرم شونده تشکیل شده است. با توجه به پژوهش‌های انجام شده، تابع نرم شوندگی با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی در دسترس است. ارتباط‌سازی تابع کشسان در شبیه‌سازی‌های عددی، پاسخ‌هایی نزدیک‌تر به واقعیت را به‌دست می‌دهد. در این نوشته، تابع‌های کشسان خطی، سهمی درجه دو، توانی و لگاریتمی مورد توجه قرار گرفت. پاسخ‌های به دست آمده با شیوه‌ی تحلیلی بسته‌شدن مجازی ترک، راست آزمایی شد. در ارزیابی جزء پیشنهادی، عامل‌های اصلی در شیوه‌ی چسبنده مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، از میان تابع‌های پیشنهادی، تابع

  • 1