دانلود پایان نامه جغرافی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی

توزیع کانون های زمین لرزه در این پهنه نسبت به نواحی مجاور کاملا متمایز است. قبلا در نواحی منطبق بر زون ساختاری سسندج سیرجان کمترین فعالیت لرزه ای گزاش شده است. بنابراین محدود بودن داده های دستگاهی ارزیابی لرزه خیزی ناحیه را، با روش آماری مشکل می سازد. باید دانست که نسبت رهایی دگر شکلی در ایران مرکزی به نحو بارزی به پهنه های شمالی (کپه داغ- البرز) و جنوبی(زاگرس) تفاوت دارد. وجود پهنه دگرگونی می تواند به دلیل وجود گسله های فاقد توان لرزه زایی یا با توان لرزه زایی کم در این ناحیه تلقی شود. بررسی های کهن لرزه ای محدودی به وسیله سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI 1976-1979) در این ناحیه صورت گرفته است. این بررسیها به دلیل:

  • محدود بودن طرح هندسی شبکه لرزه نگارها
  • تعداد کم لرزه نگارهای قابل حمل
  • نداشتن آگاهی ازالگوی دقیق زمین و سرعت موجها در لایه های گوناگون
  • خطای متعدد در اندازه گیری

فاقد نتیجه مطلوب است با وجود این ، داده های به دست آمده می توانند در تحلیل لرزه زمین ساختی مورد بهره برداری محدود قرار گیرند. با توجه به خطاهای موجود، به طور کلی کهن لرزه ها در دو پهنه تمرکز داشته اند و توزیع کانون کهن لرزه ها نشان می دهد که برخی از آنها با گسله ها و خطواره های مغناطیسی مورد بحث در گستره منطقه انطباق دارند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی حوضه بجنورد)

  • 1