دانلود پایان نامه ارشد: تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

روش­ شناسی تحقیق [1]

در این تحقیق از مدل­سازی عددی با نرم­افزار MIKE 21   استفاده ­شده ­است (مطالعه­ی بندر امیرآباد  واقع در بهشهر استان مازندران). با استفاده از اطلاعات موجود، نمونه برداری­های متعدد، عکس­های هوایی، سیستم از راه دور و… شرایط اولیه برپایی مدل بدست آمده­است. سپس با اجرای مدل و استخراج پارامترهای موج، جریان و رسوب، الگوی موج، جریان و نرخ انتقال رسوب منطقه تعیین گردیده، که با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهای علاج بخشی پیشنهاد می­گردد.

در این تحقیق بر اساس شواهد تصاویر ماهواره­ای و بررسی الگوی کلی موج و رسوب منطقه، الگوی غالب امواج شمال و شمال­غربی است و بیشتر رسوبات در سمت بازوی اصلی یعنی بازوی غربی موج­شکن قرار دارند. لذا توقع می­رود که در نهایت الگوی موج و جریان ناحیه ساحلی نیز از این روند تبعیت کند و انتقال خالص رسوب منطقه بدون در نظر گرفتن سازه از غرب به شرق پیش­بینی می­گردد که با در نظر گرفتن سازه یقیناً پشت بازوی غربی تجمع رسوبی بیشتری داریم.

مدل عددی MIKE 21 یكی از شناخته­ترین مدل­های ریاضی مطرح در جهان در تحلیل پدیده­های حاكم بر محیط دریاست. این برنامه كامپیوتری كه توسط انستیتو هیدرولیك دانمارك و با همكاری انستیتو كیفیت آب پایه­ریزی و به مرور زمان تكمیل و توسعه یافته است، دارای قابلیت­های محاسباتی و گرافیكی بالایی در زمینه مدل­كردن پدیده­های مربوط به خورها، دریاچه­ها، نواحی كم­عمق ساحلی،

خلیج­ها و دریاها می­باشد. این نرم‌افزار سیستم جامعی برای مدل­كردن جریان‌های آزاد دو بعدی است كه در آنها لایه‌بندی جریان سیال قابل صرفنظر باشد.

برای مدل­سازی جریان لازم است اطلاعات مربوط به باد و موج منطقه جمع­آوری گردد و همچنین مشخصات رسوب ساحل جهت مدل­سازی به نرم­افزار اعمال گردد. لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز دیگر همچون سفیدک رأس موج، زبری بستر، اندازه دانه­بندی و… از آرشیو دفتر مطالعات دریای خزر تهیه شده است.

[1] methodology

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر