دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

3- سازند تله زنگ : مقطع اصلی این سازند در تنگ دو، واقع در 5 کیلومتری جنوب شرقی ایستگاه راه آهن تله زنگ مورد بررسی قرار گرفته و شامل 176 متر آهک تیره رنگ با لایه بندی متوسط می باشد.

این سازند در بین سازند امیران و کشکان بصورت عدسی طویلی قرار دارد و حد آن با سازندهای فوقانی و تحتانی خود عادی است. سن سازندتله زنگ، پالئوسن تا ائوسن میانی است و رخنمون آن در استان در کوه گرو، شمال غربی کهره و به صورت نوار باریکی در اطراف طاقدیس پلگانه و در جنوب شرقی کبیرکوه مشاهده می شود.

  • سازند کشکان : مقطع اصلی این سازند در کوه امیران بررسی شده است و شامل 370 متر ماسه سنگ و کنلگلومرای قرمز رنگ  می باشد.

 رسوبات تخریبی سازند کشکان در نتیجه حرکات کوهزائی منطقه می باشد که در یک محیط کم عمق و پرانرژی را سبب  شده اند و سن این سازند، پالئوسن تا ائوسن میانی است و رخنمون آن در کوه گرو(شمال غربی کهره) و بصورت نوار باریکی در اطراف طاقدیس پلكانه دیده   می شود.

5- سازند آسماری : این سازند در منطقه چین خورده زاگرس گسترش وسیعی دارد و بعنوان یک سازند کارستیک و قابل نفوذ شناخته شده است و ضخامت آن در استان ایلام بین 180 تا 130  متر بوده و لیوتولوژی آن شامل آهک کرم رنگ و گاهی متمایل به خاکستری بطور هم شیب بر روی سازند پابده قرار گرفته و خود توسط رسوبات گروه فارس پوشیده شده است.

چشمه های کارستیک متعددی از آهکهای آسماری ظاهر شده اند که از مهمترین آنها می توان چشمه های سراب کلان، سرابله، گریتان، زنجیره، سراب ایوان، ماژین و خوران را نام برد.سن سازند آسماری، اولیگومیوسن است.

گسترش این سازند در سطح استان، بویژه در نواحی شمالی و شمال شرقی، وسیع بوده و بخش عمده کوههای بانکول، مانشت، شرزول و لانه را تشکیل می دهد.

قسمتی از بخش میانی سازند گچساران بنام ممبر کلهر نامیده می شود که عمدتا از ژیپس وانیدریت تشکیل شده است. گچ تعداد زیادی از معادن و کانسارهای گچ استان مربوط به این بخش از سازند گچساران است. سن ممبر کلهر به میوسن آغازی نسبت داده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای