دانلود پایان نامه بررسی ارتباط عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی ارتباط عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

نظریه های پیشین مربوط به بهزیستی روان شناختی :

در اوایل قرن بیستم، مطالعه در مورد بهزیستی شروع به شکل گیری کرد.  ویلیام جیمز، پدر روان شناسی آمریکا، در مورد ذهنیت سالم در کتاب انواع تجارب مذهبی مطالبی نوشت. او مشاهده کرد برخی از افراد در هر سنی، با وجود تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی دارند، خود را به سوی خوشبختی سوق می دهند. اینها کسانی هستند که توجهشان را از بیماری، مرگ و کشت و کشتار و ناآرامی ها، برگرفته و به سوی مسائل دلپذیرتر و بهتر سوق می دهند. در نگاه اول این عقیده که می توان با وجود بیماری، بهزیستی روانی را تجربه کرد، قابل پذیرش نیست. با این حال، مطالعات بسیاری نشان دادند که می توان تحت بدترین شرایط نیز بهزیستی روانی را تجربه کرد.  بسیاری از نظریات بیان شده در مخالفت با دیدگاه منفی فروید نسبت به روان انسان بود. فروید معقد بود روان انسان مجموعه ای درهم پیچیده از اشفتگی های هیجانی و تعارضات و سائق های غریزی است که انسان را به سمت لذایذ جنسی و پرخاشگری می کشاند. یونگ (۱۹۳۳) و فرنس(۱۹۶۳) در مخالفت با دیدگاه منفی فروید، تاکید بر یکپارچگی و هماهنگی خصوصیات خوب و بد انسان ها، صفات مردانه و زنانه و ابراز وجود و توانایی آن ها برای پذیرش چیزهای جدید داشت. عقیده محکم اریکسون مبنی بر رشد ایگو باعث اعتقاد به رشد مداوم فرد در طول زندگی شد. بهلر(۱۹۳۵) ؛ بیان داشت که انسان در طول زندگی به تکامل می رسد. آلپورت(۱۹۶۸) نوعی بلوغ را مطرح کرد که شامل رشد فردی، داشتن روابط گرم با دیگران، داشتن امنیت هیجانی و خودپنداری مبنی بر واقعیت می شد. مازلو(۱۹۶۸) خصوصیات و مشخصه های افراد خودشکوفا را مطرح کرد. جاهودا دریافت که سلامت روان چیزی فراتر از عدم وجود بیماری و اختلال است. او با این تبیین مشخصه های سلامت روان را نیز برشمرد.  نظریه فرانکل بر معناجویی افراد در زندگی تاکید دارد.

پایان نامه :

  • آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی ارتباط وجود دارد ؟
  • آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی ارتباط وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود

  • 1

Leave a comment