دانلود پایان نامه با موضوع خطرزلزله ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

  • افزایش مرغوبیت گوشت:

تغذیه مناسب و متعادل گوسفندان پرواری گذشته از اینکه باعث افزایش  سرعت رشد حیوان می شود سبب می گردد تا گوشت تولیدی با کیفیت مناسب تری به بازار عرضه شود.

جدول 1-1- درصد ترکیبات شیمیایی لاشه انواع گوسفند.(23)

ترکیبات گوسفند پرواری گوسفند چاق گوسفند معمولی گوسفند لاغر
آب 46 54 2/65 8/72
چربی 2/43 6/33 5/19 9
پروتئین 2/10 7/11 5/14 1/17
خاکستر 2/1 6/0 8/0 8/0

 

بعنوان مثال در یک گوسفند پروار ۷٠ کیلوگرمی که با کسر آب، ماده پروتئین در حدود ۴ کیلوگرم میباشد، در یک گوسفند لاغر ۳۵ کیلوئی که دارای ۸ کیلوگرم ماده خشک می باشد مقدار پروتئین از ٣/۱ الی ۵/۱ کیلوگرم تجاوز نمی نماید که با مقایسه به وزن کل دو حیوان مقدار پروتئین در گوسفند پروار از دو برابر پروتئین موجود در گوسفندان لاغر بمراتب بیشتر است (28).

ضمناً همانطور که ملاحظه میشود مقدار چربی داخل عضلانی در گوشتهای لاغر به مقدار فاحشی کم می شود و در ازای آن بافت پیوندی جانشین آن میگردد بطوریکه در اثر وجود الیاف بافت پیوندی در ساختمان گوشتهای لاغر محصول حاصله سفت تر و تیره تر از حد معمولی میگردد. بعلاوه بسیاری از عضلات دامهای پرواری از الیاف ظریف تری ساخته شده و بخاطر متناسب بودن میزان چربی بافتها طعم گوشت لذیذتر و مطبوع تر میباشد (23).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام

  • 1