دانلود پایان نامه:ویژگی‌های خاک تثبیت شده با آهک در مقایسه با خاک تثبیت نشده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

تکه هایی از متن :

2-10- اترینگایت

کانی‌های رس در pH  بیشتر از 5/10 شروع به از بین رفتن می‌کنند و با افزودن آهک، مقدار pH تا 3/12 افزایش یافته و ذرات رس کاملاً حل می‌شوند، به دنبال آن سیلیس و آلومینیم موجود در کانی‌های رس آزاد می‌شوند. در چنین شرایطی اگر خاک در مجاورت یون‌های سولفات قرار گیرد، در صورت وجود آب کافی طبق ارتباط 2-13، با گذشت زمان کانی اترینگایت تشکیل خواهد شد. شکل اولیه اترینگایت، معمولاً در اثر واکنش‌های آلومین_سولفات در حضور یون کلسیم ایجاد می‌شود. شکل ثانویه زمانی تشکیل می‌شود که کانی‌های فوق حل شده و مجدداً در شکاف و فضای خالی موجود در سیستم خاک رسوب کنند. در ابتدا، شکل‌گیری اترینگایت می‌تواند باعث افزایش مقاومت خاک گردد، چرا که شکل‌گیری اولیه این کانی، باعث جذب آب در محیط و افزایش دانسیته خاک می‌گردد، اما با گذشت زمان، در اثر تشکیل اترینگایت، خاک دچار تورم شده و مقاومت فشاری آن به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد [104].

هانتر مکانیزم تورم و واکنش‌های بین آهک، رس و سولفات را به این صورت بیان می‌کند:

(2-13)6Ca²++2Al(OH)4 +4OH+3(So4)2-+26H2O   →         Ca6A12(So4)3(OH)12.26H2O  

عوامل متعددی بر رفتار کانی اترینگایت با گذشت زمان تأثیر می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به میزان کانی‌های رس موجود در خاک مورد مطالعه، pH محیط، درصد رطوبت، غلظت سولفات و دما اشاره کرد [104].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

  • 1