دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

1-3 نیروهای وارد بر سکو

نیروهای وارد بر سکو را میتوان اینگونه دسته بندی کرد:

  Dead Loads ( بارهای مرده) : بارهای مرده وارده بر سازه سكو به صورت زیر تعریف می شوند:

الف) وزن سازه سكو در خشكی [هوا] به همراه وزن شمع ها،Ballast, Grout .

ب) وزن تجهیزات و سازه ها ی ثانویه [Appurtenant Structure] كه بصورت دائمی به سكو متصل شده اند.

ج) نیروهای هیدرواستاتیك كه به قسمت زیر آب سازه وارد خواهند شد كه شامل نیروهای شناوی و فشارهای خارجی می باشد.

  Live Loads  (بارهای زنده) : بارهای زنده به آن دسته از بارها گفته می شود كه در طول عمر سازه تغییرخواهند كرد. بارهای زنده به موارد زیر تقسیم می گردند:

الف) وزن تجهیزات مانند:Production, Drilling  كه قابل نصب و یا تغییر مكان از روی سكو باشد.

ب) وزن سكنه،Living Quarters ، Heliportو سایر وسایل تجهیزاتی مربوط به نگهداری سكنه، وسایل نجات و غواصی و سایر وسایل مربوطه به سكنه كه قابل اضافه وكم شدن و یا جابجا كردن باشند .

ج) وزن محتویات مخازن مصرفی و یا مایعات داخل مخازن سوخت.

د) نیروهای وارده از طرف تجهیزات در زمان كار كردن مانند نیروهای ناشی از حفاری و یا جابجایی وسایل و نیروهای ناشی از هلیكوپتر.

ه ) نیروی وارده از طرف جرثقیل های روی عرشه بر سازه.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی