دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

2-2-5 نتایج تحلیل حرارتی

برای به دست آوردن تاریخچه دمایی قطعه، تحلیل حرارتی گذرا بر روی قطعه جوشكاری شده انجام می­پذیرد. این تاریخچه شامل توزیع دما بر روی قطعه در طی فرآیند جوشكاری (گرمایش) و پس از آن (سرمایش) است. به طور كلی می‌توان نتیجه­های به دست آمده از تحلیل گذرا را به 3 دسته تقسیم نمود:

1- به دست آوردن گرادیان حرارتی در یك زمان مشخص: در واقع پس از تحلیل در بازه زمانی كه ابتدای آن لحظه شروع جوشكاری و انتهای آن لحظه هم دما شدن قطعه با محیط است، اختلاف دمایی در هر لحظه قابل‌دسترسی است.

2- به دست آوردن تاریخچه دمایی هر نقطه: یعنی دمای هر نقطه از قطعه كار در طول بازه ذکرشده در بالا در دسترس است.

3- یافتن ناحیه تفتیده (ناحیه متأثر از گرما)[1]  HAZ: این ناحیه شامل نقاطی است كه در طی  فرآیند جوشكاری وارد مرحله تغییر فاز گردیده­اند. یعنی در واقع دمایشان از دمای جامد گذشته است. با توجه به این­ كه بسیاری از خواص ماده پس از گذراندن تغییر فاز تغییر می­كند، اهمیت دانستن وسعت ناحیه تفتیده HAZ در هر نوع جوشكاری خاص روشن می­شود.

3 Heat Affective zone

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده